Zásady používania súborov cookie a ich nastavenie

Táto stránka bola naposledy aktualizovaná 13.8.2018. Kedykoľvek sa tieto pravidlá významne zmenia, dostanete upozornenie.

My, Kingspan Holdings (Írsko) s.r.o a jej pridružené spoločnosti (”Kingspan“), používame súbory cookies na našej webstránke, ktoré okrem iných vecí, nám pomáhajú zlepšovať Váš zážitok z našej webstránky a zabezpečiť, že bude pracovať tak ako predpokladáte. Súbory cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácii, ktoré sú sťahované do Vášho počítača, alebo mobilného zariadenia prostredníctvom webstránky, ktorú navštevujete. Môžu zlepšiť Váš zážitok z používania webstránky, napríklad, zapamätaním si Vašich predvolených nastavení a sledovaním používania webstránky, tak že môže byť zlepšená pre Vaše potreby. Týmto spôsobom môžu tiež zhromaždovať informácie, ktoré môžu byť v niektorých krajinách považované za osobné údaje, o Vás a/alebo spôsob akým používate túto webstránku. Kliknite sem aby ste sprístupnili zoznam Kontrolóri Údajov a ich kontaktné údaje. My tiež používame súbory cookies na našej webstránke, ktoré sú nastavené tretími stranami nie Kingspan. Viac informácii o súboroch cookies kontroly funkcionality tretích strán je na konci našej stránky.

Kingspan by mal rád Váš súhlas pre zasielanie súborov cookies na Váš počítač, alebo mobilné zariadenie pokiaľ súbory cookies ak sú tieto súbory cookies nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb. Ak nesúhlasíte s ukladaním nevyhnutne potrebných súborov cookies na Vašom zariadení, prosím nepokračujte v prehliadaní našej webstránky.

Predvoľby súborov cookies si môžete nastaviť pre súbory cookies Kingspan na nasledujúcom základe kedykoľvek kliknete sem.
 

Váš súhlas s používaním súborov cookies môžete odvolať, aj keď ste už predtým súhlasili s vyššie uvedenými predvoľbami súborov cookies. Prosím pamätajte na to, že ak nebude súhlasiť so žiadnymi súbormi cookies naša webstránka nebude fungovať, a ak nebudete súhlasiť s časťami súborov cookies funkcionality naša webstránka fungovať nebude. Súhlas so súbormi cookies Kingspan trvá 12 mesiacov, po uplynutí ktorých budete požiadaní, aby ste súhlas so súbormi cookies obnovili.

Tabuľka nižšie vysvetľuje na čo súbory cookies používame na našej webstránke, prečo ich používame a či sú nevyhnutné potrebné, alebo iný typ súborov cookies napr. ”functionalita“alebo ”analytické“ súbory cookies. V tabuľke tiež uvádzame či sú súbory cookies ”trvalý“ alebosúbory cookie ”relácie“. Rozdiel je v tom, že:
 
 • Trvalé súbory cookies zostávajú na Vašom zariadení medzi jednotlivými reláciami prehliadania. Sú aktivované zakaždým keď navštívite webstránku, ktorá vytvorila konkrétny súbor cookie. Napríklad, kým "trvalý súborcookie" je používaný na webstránke, aby si zapamätal Vaše prihlasovacie údaje, tieto údaje nebudete musieť zadávať každý raz keď webstránku navštívite.
 • Súbory cookies relácie umožnujú prevádzkovateľovi webstránky spojiť aktivity používateľa počas relácie prehliadača. Relácia prehliadača sa začne keď otvoríte okno prehliadača a zavrie sa keď zatvoríte okno prehliadača. Súbory cookies relácie sú vytvárané dočasne. Keď vypnete prehliadač, všetky súbory cookies relácie sa vymažú.
Nevyhnutne potrebné súbory cookies Kingspan
Nevyhnutne potrebné súbory cookies sú nevyhnuté na to, aby ste mohli dostať služby na našej webstránke. Napríklad, súbory cookies, ktoré nám pomáhajú dodržiavať zákon (napr. ako uchovať Vaše informácie v bezpečí). Bez nevyhnutne potrebných súborov cookies, ktoré sú vypísané nižšie, by sme neboli schopní prevádzkovať našu webstránku.
 
Názov Účel Trvalý/ Relácia
CMSCookieLevel Všetky súbory cookies Kentico sú spojené s úrovňou. Čím vyššia úroveň, tým je súbor coookie nežiadúcejší. Tento súbor cookie uchováva úroveň, s ktorou je používateľ spokojný, tak ako bolo zvolené na tejto stránke. Trvalý
ASP.NET_SessionId

Relácia je obdobie interakcie medzi používateľom a webstránkou. Relácia vyprší keď sa prehliadač zatvorí. Tento súbor cookie sa používa, aby zabezpečil, že sa stránka chová rovnako medzi načítaním stránom v danej relácii (používa sa na funcionalitu ako košík, ktorý musí trvať počas celej relácie používateľa). Bez tohto súboru cookie je stránka v podstate‘bez statusu’, takže nevie, že požiadavka na dve stránky sú od toho istého používateľa.

Relácia
ks_cp_accept Tento súbor cookie si zapamätá, že návštevník vymazal súhlas na vyskakovacie okno súboru cookie. Zabraňuje opakovanému zobrazeniu vyskakovacieho okna.   Trvalý
 
Súbory cookies funkcionality Kingspan
Súbory cookies funcionality umožnujú webstránke zapamätať si Vaše výbery (ako sú Vaše prihlasovacie údaje). Umožnujú tiež vylepšené, viac osobné funkcie, napr. ako zapamätanie si výberu jazyka na viacjazyčných webstránkach.
Informácie zozbierané súbormi cookies ”funkcionality“ môžu, alebo nemusia byť anonymizované, ale nesmú sledovať Vaše aktivity prehľadávania na iných webstránkach.
 
Názov Účel Trvalý / Relácia
.ASPXFORMSAUTH Ak je používateľ prihlásený na webstránku, tento súbor cookie sa používa na zapamätanie bezpečnou formou prihlasovacieho stavu a identity, počas relácie. V podstate robí to isté ako ASP.NET_SessionId súbor cookie, ale s ďaľším prvkom identifikácie. Relácia
CMSPreferredCulture Uchováva návštevníkov preferovaný obsah kultúry. Na viacjazyčných webstránkach tento súbor cookie zabezpečuje, aby sa stal používateľom výbraný jazyk predvoleným pre budúce návštevy. Trvalý
Analytické súbory cookies Kingspan
Analytické súbory cookies zaznamenávajús informácie, okrem iného, o webstránkach, ktoré ste navštívili na našej stránke, aký dlhý čas ste strávili na na našej stránke a frekvencia s akou našu stránku navštevujete.
Informácie zozbierané súbormi cookies ”funkcionality“ môžu, alebo nemusia byť anonymizované, ale nesmú sledovať Vaše aktivity prehľadávania na iných webstránkach.
Názov Účel Trvalý / Relácia
Status Návštevníka Tento súbor cookie označuje, či používateľ navštívil webstránku aj predtým. Používa sa na sledovanie návštevníka štatistickyv Web analýze. Trvalý
Kampaň Ak jednotlivec prišiel na stránku ako súčasť kampane nastavenej v Kentico, tento súbor cookie uloži identifikátor kampane takže interakcie môžu byť súčasťou monitorovania kampane. Trvalý
Sledované kampane Tento súbor cookie ukladá identifikátor všetkých kampaní, ktoré sú momentálne sledované pre tohto užívateľa (pozri Súbor cookie kampane pre viac informácii). Trvalý
UrlReferrer Tento súbor cookie ukladá URL z ktorého prišiel návštevník na túto stránku. Trvalý
Aktuálny Kontakt Tento súbor cookie ukladá jedinečný identifikátor pre momentálneho návštevníka, používa sa na sledovanie aktivít na webstránke. Identifikátor je spojený so záznamom databázy, ktorý môže byť použitý na ukladanie akýchkoľvek osobných údajov odoslaných touto webstránkou. Trvalý
CMSAB<ABtestname> AB testy sú metóda prinášania rôznych verzií tej istej stránky pre rôznych používateľov a monitorovanie ako verzie pracujú proti definovaným cieľom. Tento súbor cookie sa používa na sledovanie výsledkov akýchkoľvek AB testov, ktoré sú spustené na stránkach, ktoré používateľ navštívil. Toto tiež zabezpečí, aby bol obsah stránky konzistentný pre návštevníka (t.j. nie sú ponúknuté rôzne verzie AB testovacích stránok pri rôznych návštevách). Trvalý
CMSMVT<mvtestovacie meno> Tento súbor cookie je podobný ako CMSAB, ale je používaný pre testovanie s viacerými premennými (kde časti stránky majú na rozdiel od celej stránky rôzne verzie). Trvalý
CMSNoTestMVT<templateid> Tento súbor cookie ukladá určité vlastnosti prehliadača používateľa a kontext (ako jazyk, zariadenie, atď.). Používa sa na poskytnutie štandardov prístupnosti. Trvalý
CMSBodyClass Tento súbor cookie poskytuje štandardy prístupnosti. Trvalý

 
Súbory Cookies Tretej Strany
Do našej webstránky vkladáme funcionalitu tretej strany:
 • Google Analytics sa používa na analyzovanie návštevnosti na našej webstránke;
 • YouTube sa používa na prehratie video obsahu na našej stránke;
 • Google Maps sa používa na poskytnutie funkcionality mapy na našej webstránke;
 • Disqus slúžia na poskytnutie komentárov a ďalších funkcií komunity;
 • Vimeo sa používa na prehrávanie video obsahu na našej webstránke;
 • Qualtrics sa používa na zhromažďovanie a analýzu zisťovaných údajov pre prieskum trhu;
 • služba Google Adwords slúži na analýzu a optimalizáciu reklamy z iných zdrojov;
 • LinkedIn Insight Tag sa používa na zmeranie sledovanie konverzií z LinkedIn;
 • Crazy Egg sa používa na sledovanie správania návštevníkov na naše webstránke;
 • služba Hotjar sa používa na sledovanie správania sa návštevníkov, analýze prevádzky a prieskumu na našej webstránke;
 • Yandex sa používa na analýzu prevádzky na našej webstránke;
 • Národná knižnica BIM NBS slúži na zobrazenie objektu BIM z národnej knižnice BIM NBS;
 • BIMStore slúži na zobrazenie objektov BIM z BIMStore; a
 • Netop Live Guide je online chat služba používaná pre podporu užívateľov.
Tieto tretie strany môžu nastaviť funkcionalitu a analytické súbory cookies na webstránke Kingspan, ktoré sú potrebné alebo užitočné, aby ich služby fungovali na webstránke Kingspan. Tieto súbory cookies sú nastavené tretími stranami; Kingspan im to umožňujelen tým, že zahrnieich služby na webstránku. Avšak, kontrolóri osobných údajov, v rozsahu v akom sa tieto osobné údaje zhromaždujú tými súbormi cokies, sú tými tretích strán. Google/YouTube neumožnujú používateľom nastaviť predvoľbu súboru cookie. Pozri https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/cookies/. Predvoľby nastavenia súboru cookie tretej strany môžete zmeniť, že zmeníte nastavenia Vášho prehliadača tak, aby ste boli informovaní či sú súbory cookies sťahované do Vášho počítača, alebo mobilného zariadenia a môžete rozhodnúť o: prijatí určitých súborov cookies, v určitých prípadoch, všeobecnom prijatí, alebo odmietnutí. Prosím majte na pamäti, že v prípade odmietnutia súborov cookies tretej strany, funkcionalita služieb tretej strany na našej webstránke môže byť pre Vás narušená.
Naša Správa o Ochrane osobných údajov
Väčšina súborov cookies môže predstavovať osobné údaje. Naša Správa o Ochrane osobných údajov Webstránky obsahuje viac informácii ako môžeme používať, spracovávať a zverejnovať Vaše osobné údaje, ako môžete získať prístup k Vašim osobným údajom a požadovať opravu Vašich osobných údajov, ako sa môžete sťažovať na porušenie zákona a ako budeme túto sťažnosť riešiť.
 
Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich pravidiel súborov cookie, alebo o zhromaždovaní, používaní alebo zverejňovaní Vašich osobných údajov (ak boli akékoľvek) zhromaždené prostredníctvom našich súborov cookies, prosím, kontaktujte nás na admin@kingspan.com alebo na +353 (0) 42 969 8000.

 

Na našej web stránke www.kingspan.com používame súbory cookies. Aby ste zistili viac o súboroch cookies, ktoré používame, alebo aby ste zmenili predvoľby súboru cookies, tj. odstránili Váš súhlas používať určité kategórie súborov cookies, prosím navštívte stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Prosím kliknite na "Prijať a zavrieť" pre prijatie používania súborov cookies na našej web stránke. súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies Kingspan a súborov cookies tretej strany pre potreby zlepšenia výkonu, zlepšenia funkcionality a merateľnosti publika, s podmienkami uvedenými v našej stránke Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola; a budeme predpokladať, že ste si prečítali a pochopili našu stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Cookie-politik & kontrol og Hjemmesiden fortrolighedspolitik blev opdateret den 13. august 2018.