Strešný panel KS1150 FP

Stiahnuť
KS1150 FP, strešný izolačný panel, zateplenie strechy, požiarna odolnosť
Previous
Next

Informácie o výrobku


Skladá sa zo sendvičového panelu s izolačným jadrom z minerálnej vlny a krytinou z PVC hydroizolačnej fólie (nie je súčasťou panelu) určené pre ploché strechy s vyššími nárokmi na požiarnu odolnosť.
 • Štandardnej dĺžky 2-10 m
 • Modulová šírka 1 150 mm
 • Izolačné jadro z minerálnej vlny
 • Trieda reakcie na oheň A2-s1, d0
 • Broof(t3) s PVC fóliou Alkorplan 35176
 • Požiarna odolnosť REI 90, RE 120 D1 (od hr. 100 mm)
 • Hrúbka izolačného jadra 60-200 mm
 • Montážno aplikovaná PVC membrána (mechanicky kotvená) 
Systém KS1150 FP sa skladá z izolačného panelu s jadrom z minerálnej vlny a montážno aplikovanej PVC hydroizolačnej membrány. Systém je určený prevažne pre ploché strechy so sklonom od 0,5 ° (1%) a vyššími požiadavkami na požiarnu odolnosť. Hydroizolačná PVC fólia je mechanicky kotvená k exteriérové plechu panelu.

Kingspan Strešné panely - Brožúra

Podrobnosti

Použitie
Rozmery a hmotnosť
Materiály
Charakteristika
Balenie a dodávka
Manipulácia, skladovanie a montáž
Kvalita a záruka

Strešný systém FP tvorený sendvičovým panelom s jadrom z minerálnej vlny a montážno aplikovanú PVC fóliou je určený pre všetky typy budov s minimálnym sklonom strešnej konštrukcie väčším ako 0,5 ° (resp. 1%).

Poznámka: PVC hydroizolačná fólia nie je automaticky súčasťou dodávky panelu a je nutné ju objednať zvlášť.

d - hrúbka izolačného jadra [mm] 60 80 100 120 150 200
Hmotnosť [kg/m2] 19,27 21,81 24,35 26,89 30,70 37,05

Vyrábané dĺžky panelov

Štandardné dĺžky panelu sú od 2 do 10 m. Panely kratšie ako 2 m sú krátené na stavbe. O možnostiach dodávky dlhších panelov kontaktujte zákaznícke oddelenie spoločnosti Kingspan.

Povrchové plechy

Žiarovo pozinkovaná oceľ Z275 podľa STN EN 10346 s radou možností finálnej povrchovej úpravy - Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol a Foodsafe.

Hrúbky oceľových povrchových plechov

 • Štandardná hrúbka vonkajšieho plechu 0,50 mm.
 • Štandardná hrúbka vnútorného plechu 0,40 mm.

Možnosti povrchovej úpravy - vonkajší plech

 • Štadardný Polyester - PES

Povrchová ochrana v podobe polyesterového laku nanášaného v nominálnej hrúbke 25 mikrometrov na žiarovo pozinkovaný oceľový plech. Povrchová úprava vhodná pre bežné vonkajšie prostredie. Ide o štandardnú povrchovú úpravu firmy Kingspan.

 • Spectrum™

Kingspan Spectrum ™ je polyuretánová pololesklá povrchová úprava s nominálnou hrúbkou 50 mikrometrov s ľahko zrnitým efektom. Ponúka vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam, korózii a UV žiareniu. Vykazuje vysokú mieru stálosti farby a lesku. Vďaka dobrej pružnosti dosahuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Kingspan Spectrum je k dispozícii v širokej škále klasických aj metalických farieb. Neobsahuje chlór, ftaláty ani zmäkčovadlá a je 100% recyklovateľná.

Možnosti povrchovej úpravy - vnútorný plech

 • Polyester vnútorný - PEI

Polyesterová vrstva pre bežné vnútorné prostredie s nominálnou hrúbkou 15 mikrometrov. Štandardnou farbou je sivobiela (RAL 9002).

 • Štandardný Polyester – PES

Polyester je univerzálny a cenovo výhodná povrchová úprava pre bežné vnútorné i vonkajšie použitie. Nominálna hrúbka vrstvy je 25 mikrometrov.

 • Foodsafe

Foodsafe je špeciálny netoxický a dobre umývateľný povrch, určený aj pre priamy a nepriamy styk s potravinami. Jedná sa o povrchovú ochranu na báze PVC v nominálnej hrúbke 150 mikrometrov. Je určený pre použitie v potravinárskom priemysle, resp. pre použitie v prostredí s vyššími hygienickými nárokmi. Štandardnou farbou je biela (podobná 9010).

Ďalšie povrchové úpravy konzultujte s technickým oddelením spoločnosti Kingspan.

Izolačné jadro

Minerální vlákno o vysoké specifické hmotnosti, vhodné pro aplikace vyžadující požární odolnost po dobu delší než 45 minut.

Tesnenie

Tesnenie pozdĺžneho zámku panelu: Panel je z výroby vybavený PVC tesniacou páskou umiestnenou vo voľnej vlne na exteriérovej strane panelu. Na základe požiadavky alebo ak je to predpísané v realizačnej dokumentácii, možno štandardné tesniacu pásku montážno nahradiť butylovú.

Do prostredia s vyššou vlhkosťou vzduchu, alebo pri vysokom rozdiele teploty medzi interiérom a exteriérom, je odporúčané do drážky pozdĺžneho zámku na vnútornej strane panelu doplniť tesniacu pásku alebo tmel. Iné tesnenie, ako ktorým sú panely štandardne vybavené z výroby, je nutné objednať zvlášť a aplikovať ich na panely montážno po ich dodávke na stavbu.

Tesnenie priečneho napojenie: V prípade že je nutné klásť viac panelov v spáde za sebou, je nutné do vopred pripraveného podrezať paneli montážno aplikovať tesniacu butylovú pásku (P21) v dvoch radoch za sebou, aby bola zaistená hydroizolačnej funkcie panela. Táto páska nie je súčasťou dodávky panelov a je nutné ju objednať zvlášť.

Tepelno-izolačné vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm] Súčiniteľ prestupu tepla U [W/m2K]
60 0,680
80 0,520
100 0,411
120 0,346
150 0,279
200 0,210

Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla sú stanovené na základe metodiky podľa STN EN ISO 10211: 2009, v súlade s STN EN 14509 a STN 730540.

Biologické hľadisko

Izolačné sendvičové panely Kingspan nepodliehajú napadnutiu plesňami, hubami a hmyzom.

Z panelov sa neuvoľňujú žiadne zdraviu škodlivé látky.

Požiarna odolnosť

Sendvičové panely FP s izolačným jadrom z minerálnej vlny sú klasifikované triedou reakcie na oheň A2-s1, d0 podľa STN EN 13501-1. U panelov so štandardnou povrchovou úpravou nedochádza k odpadávaniu alebo odkvapkávaniu horiacich ani nehoriaci častíc.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Požiarna odolnosť podľa
STN EN 13501-2 a
STN 73 0810

60 N
80 N
100

* REI 90 D1

* RE 120 D1

120
150
200

Pre systémové riešenie zložené z panelov FP a montážno aplikovanej PVC fólie Alkorplan 35176 v hr. 1,2 mm (alebo 1,5 mm) je stanovená trieda správanie striech pri pôsobení vonkajšieho ohňa * Broof (t3) podľa STN EN 13501-5 + A1.

* Poznámka: Ohľadom podrobných informácií, obmedzení alebo podmienok pre splnenie požiarnej odolnosti alebo požiarnej klasifikácie sa informujte na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

RW [dB]

60

31

80

100

32

120

150

200

31

RW - index vzduchovej nepriezvučnosti

Certifikáty a protokoly

Panely Kingspan sú certifikované podľa rôznych požiadaviek (stavebné, požiarne, tepelne technické, mechanické, statické, akustické, apod.) A za rôznych podmienok aplikácie. Ohľadne viac informácií sa obráťte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.

Štandardné balenie - cestná doprava

Panely FP sú naskladané vonkajšími stranami k vnútorným. Horná, spodná i bočné steny a konce sú chránené doskami z penového polystyrénu. Celý zväzok je zabalený do polyetylénovej fólie.

Počet panelov v každom balení závisí na ich hrúbke a dĺžke. Nižšie uvedená tabuľka slúži ako vodítko. Počet panelov vo zväzku, dlhších než štandardná max. dĺžka, sa úmerne znižuje.

Štandardná výška balenia je do 1,100 m.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm] 60 80 100 120 150 200
Počet panelov v balení 17 13 10 8 7 5

Dodávka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky dodávky panelov realizované cestnou prepravou na miesto stavby.
Za vykládku zodpovedá odberateľ / zákazník. Bližšie informácie o doprave, manipulácii a skladovaní panelov pri dodávke na stavbu sú uvedené v brožúre Technická príručka, prípadne na vyžiadanie na technickom oddelení spoločnosti Kingspan.

Skladanie a manipulácia

Príjemca dodávky je povinný zabezpečiť riadnu vykládku podľa manipulačných pokynov uvedených na zväzkoch. Povinnosťou prepravcu je uviesť záznam do dodacieho listu o spôsobe manipulácie.

Pri manipulácii so zväzkami panelov je nutné postupovať podľa skladovacích a manipulačných pokynov, ktorý obsahuje každý zväzok panelov.

Aby bolo zaistené bezpečné zloženie zväzkov panelov, je potrebné používať vhodné mechanizmy a pomôcky (najmä v závislosti na dĺžke panelov), rozperné fošne, textilné popruhy a pod.

Skladovanie

Pri skladovaní je potrebné zabrániť zhromažďovaniu vody medzi panely, nadmernému zaťaženiu panelov a chrániť ich proti priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia, dažďa a prachu.

Montáž panelov

Postupy a pokyny pre montáž panelov sú k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel .: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz, kde je možné sa dohodnúť aj na zabezpečenie odborného preškolenia montážnych pracovníkov.

Podrobné informácie pre vykládku, skladovanie, manipuláciu a montáž nájdete v technickej príručke.

Kvalita

Izolačné sendvičové panely Kingspan sa vyrábajú z materiálov najvyššej kvality, za použitia najnovších výrobných technológií, spĺňajú prísne nároky kontroly kvality, vyhovujú štandardom ISO9001: 2010 a sú zárukou dlhej životnosti a spoľahlivosti.

Stavebné predpisy

Sendvičové izolačné panely FP vyhovujú platným stavebným predpisom a normám, zodpovedajú požiadavkám uvedeným v európskej harmonizovanej norme STN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izoláciou a povrchovými plechy - prefabrikované výrobky - Špecifikácie.

Záruka

Záruky poskytované spoločnosťou Kingspan sú posudzované individuálne pre každý projekt, najmä v závislosti na agresivite prostredia a zvolenom type povrchovej úpravy.

Upozornenie k obsahu

Hoci že všetky informácie poskytnuté na týchto webových stránkach a v publikáciách na nich zverejnených sú podľa presvedčenia spoločnosti Kingspan správne a úplné, nie je možné sa spoliehať na vhodnosť ich použitie vo všetkých špecifických prípadoch. Všetky informácie, rady a odporúčania sú predkladané len ako pomôcka pre užívateľov za predpokladu, že spoločnosť Kingspan, jej zamestnanci, ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté ich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládne nariadenie, vystavené certifikáty a protokoly, alebo iné predpisy a nariadenia sa môžu časom meniť. V prípade potreby doplňujúcich a aktuálnych informácií sa obracajte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.

Možnosti profilácií plechov

Detaily profilacií
Rez panelom
Certifikáty výrobku
B (box) vonkajší

B (box) vonkajší

Q (minibox) vonkajší

Q (minibox) vonkajší

M (micro) vonkajší

M (micro) vonkajší

Q (minibox) vnútorný

Q (minibox) vnútorný

B (box) vnútorný

B (box) vnútorný

KS1150_FP_rez_panelem_CZ
KS1150 FP, strešný izolačný panel, zateplenie strechy, požiarna odolnosť
 • Požární odolnost REI 90
 • Klasifikace D1

Na stiahnutie

KINGSPAN_prehlad produktov

Stručný prehľad produktov

Izolačné strešné a stenové panely

Strešné panely

Kingspan Strešné panely - Brožúra

Technická príručka

Kingspan Technická príručka - Brožúra

Tabuľky únosnosti

Kingspan Kapitola 5 - Tabuľky únosnosti - Brožúra

Pozrite si tiež naše ďalšie produkty

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás