Strešný panel KS1000 RW

Stiahnuť
KS1000 RW, trapézový profil, střešní panel, zateplení střechy, izolační panel
Previous
Next

Informácie o výrobku


Sendvičové izolačné panely určené pre strešné, prípadne tiež stenové aplikácie.

Izolačné jadro z peny IPN Firesafe alebo QuadCore™

 • Profilácia: vonkajší - T (trapézový profil o 3 vlnách na modul), vnútorné - Q (minibox)
 • Upevnenie: štandardné viditeľné kotvenie vo vlne trapézu
 • Modulová šírka 1000mm
 • Hrúbka jadra 25, 40, 50, 60, 80, 100, 120 a 160mm.
 • Izolačné jadro IPN alebo QuadCore™
 • Požiarna odolnosť pre jadro IPN - REI 20, RE 30 D3 od hr. 60 mm, Broof (t3)
 • Štandardné dĺžky v rozmedzí 2,0 - 13,5 m (max. 22,5 m)
 • Dodávané so štandardným podrezom 20 mm.
Panely KS1000 RW sú strešné panely s povrchovým trapézovým plechom určený pre šikmé strechy všetkých typov budov so spádom od 4 ° (resp.6 ° v prípade viacerých radov nad sebou). Tieto panely možno kombinovať s presvetľovacími panely KS1000 PC alebo KS1000 PC Double Skin.

Kingspan Strešné panely - Brožúra

Podrobnosti

Použitie
Rozmery a hmotnosť
Materiály
Charakteristika
Balenie a dodávka
Manipulácia, skladovanie a montáž
Kvalita a záruka
Farby

Strešný panel RW s trapézovou profiláciou horného plechu sa upevňuje štandardnou metódou viditeľného kotvenia. Panel je vhodný pre všetky typy budov s minimálnym sklonom strešnej konštrukcie:

 • Väčší ako 4 ° (7%) pre strechy s jedným panelom v spáde strechy (jeden panel od odkvapu až po hrebeň);
 • Väčší ako 6 ° (10%) pre panely vo viacerých radoch nad sebou


Panel môže byť tiež použitý pre stenové aplikácie.

Rozmery a hmotnosť

d – hrúbka jadra [mm]

25

40

60

80

100

120

160

D – celková hrúbka [mm]

60

75

95

115

135

155

195

hmotnosť [kg/m²]

9,34

9,94

10,13

10,83

11,53

12,23

13,63

Vyrábané dĺžky panelov

Štandardné dĺžky panelov sú od 2 do 13,5 m. Panely kratšie ako 2 m sú krátené na stavbe. O možnostiach dodávky dlhších panelov kontaktujte zákaznícke oddelenie spoločnosti Kingspan.

Podrez panelu (Cut Back)

Ak vyžaduje projekt napojenie panelov v spáde strechy, panely sa osádzajú s prekrytím pomocou podrezu. Z tohto dôvodu sa panely už z výroby dodávajú s podrezaným koncom. Všetky RW panely majú z výroby minimálny separovaný podrez 20 mm s odstránenou izoláciou. Je však možné dodať aj ďalšie dĺžky podrezu v rozmedzí 20-300 mm.

Panely sa objednávajú už s určením dĺžky podrezu a s vyznačením, či ide o ľavý alebo pravý panel v zmysle uloženie na strešnú konštrukciu.

Inštalácia panelu zľava doprava - podrez L (ľavý)
Inštalácia panelu sprava doľava - podrez R (pravý)

Podrez

(Cut Back)

Odstránený vnútorný plech a izolačné jadro

Dĺžka podrezu:

20 – 300 mm

Špecifikácia podrezu:

L - ľavý alebo R - pravý

 R - pravý L - ľavý

 

Povrchové plechy

Žiarovo pozinkovaná oceľ Z275 podľa STN EN 10346 s radou možností finálnej povrchovej úpravy - Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol a Foodsafe.

Hrúbky oceľových povrchových plechov

 • Štandardná hrúbka vonkajšieho plechu 0,50 mm.
 • Štandardná hrúbka vnútorného plechu 0,40 mm.

Možnosti povrchovej úpravy - vonkajší plech

 • Štadardný Polyester - PES

Povrchová ochrana v podobe polyesterového laku nanášaného v nominálnej hrúbke 25 mikrometrov na žiarovo pozinkovaný oceľový plech. Povrchová úprava vhodná pre bežné vonkajšie prostredie. Ide o štandardnú povrchovú úpravu firmy Kingspan.

 • Spectrum™

Kingspan Spectrum ™ je polyuretánová pololesklá povrchová úprava s nominálnou hrúbkou 50 mikrometrov s ľahko zrnitým efektom. Ponúka vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam, korózii a UV žiareniu. Vykazuje vysokú mieru stálosti farby a lesku. Vďaka dobrej pružnosti dosahuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Kingspan Spectrum je k dispozícii v širokej škále klasických aj metalických farieb. Neobsahuje chlór, ftaláty ani zmäkčovadlá a je 100% recyklovateľná.

Možnosti povrchovej úpravy - vnútorný plech

 • Polyester vnútorný - PEI

Polyesterová vrstva pre bežné vnútorné prostredie s nominálnou hrúbkou 15 mikrometrov. Štandardnou farbou je sivobiela (RAL 9002).

 • Štandardný Polyester – PES

Polyester je univerzálny a cenovo výhodná povrchová úprava pre bežné vnútorné i vonkajšie použitie. Nominálna hrúbka vrstvy je 25 mikrometrov.

 • Foodsafe

Foodsafe je špeciálny netoxický a dobre umývateľný povrch, určený aj pre priamy a nepriamy styk s potravinami. Jedná sa o povrchovú ochranu na báze PVC v nominálnej hrúbke 150 mikrometrov. Je určený pre použitie v potravinárskom priemysle, resp. pre použitie v prostredí s vyššími hygienickými nárokmi. Štandardnou farbou je biela (podobná 9010).

Ďalšie povrchové úpravy konzultujte s technickým oddelením spoločnosti Kingspan.

Izolačné jadro

Štandardne sa používa izolačné jadro z tuhej peny Kingspan IPN Firesafe (PIR) s uzavretými bunkami. Izolačná pena je zdravotne nezávadná, s nulovým potenciálom poškodzovania ozónovej vrstvy (Zero Ozone depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a mäkké freóny).

Tesnenie

Všetky pozdĺžne spoje panelov RW sú z výroby opatrené antikondenzačnou tesniacou páskou na bočnej strane a tesniacou páskou aplikovanou vo voľnej presahovej vlne. Iné tesnenie, ako ktorým sú panely štandardne vybavené z výroby, je nutné objednať zvlášť a aplikovať ich na panely montážno po ich dodávke na stavbu.

Na základe požiadavky alebo ak je to predpísané v realizačnej dokumentácii, možno nahradiť štandardnú tesniacu pásku v pozdĺžnej presahovej vlne butylovou páskou aplikovanou pri montáži. V prípade vyšších požiadaviek na parotesnosť (najmä za podmienok vyššej relatívnej vlhkosti v interiéri) sa odporúča aplikovať tmel alebo tesniace pásky do zobáčiku pozdĺžneho zámku pri interiérovej strane panelu.

Napojenie panelov v priečnom spoji sa vykonáva aplikáciou butylovej tesniace pásky do podrez. Táto páska nie je súčasťou dodávky panelov z výroby a je nutné ju objednať zvlášť.

Tepelno-izolačné vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Súč. prestupu tepla U [W/m²K]

25

0,803

40

0,521

60

0,334

80

0,254

100

0,206

120

0,172

160

0,131

 

Hodnoty súčiniteľa prestupu tepla sú stanovené v súlade s STN EN ISO 10211: 2009, STN EN 14509 a STN 730540-4.

Požiarna odolnosť

Pri sendvičových panelov RW s izolačným jadrom IPN (Firesafe) a štandardné povrchovou úpravou nedochádza k odpadávaniu alebo odkvapkávaniu horiacich ani nehoriaci častíc.

Panely RW s jadrom IPN boli skúšané, schválené a spĺňajú stavebné predpisy a normy.

 

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Požiarna odolnosť podľa
STN EN 13501-2 a STN 730810

25

N

40

60

* REI 20 D3

 

* RE 30 D3

80

100

120

160

 

Panely RW sú v súlade s ich správaním pri skúškach striech vystavených pôsobeniu vonkajšieho požiaru klasifikované do triedy * Broof (t3) podľa STN EN 13501-5 + A1.

* Poznámka: Ohľadom podrobných informácií, obmedzení alebo podmienok pre splnenie požiarnej odolnosti alebo požiarnej klasifikácie sa informujte na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Index vzduchovej nepriezvučnosti RW [dB]

25

24

40

60

80

100

25

120

160

26

Certifikáty a protokoly

Panely Kingspan sú certifikované podľa rôznych požiadaviek (stavebné, požiarne, tepelne technické, mechanické, statické, akustické, apod.) A za rôznych podmienok aplikácie. Ohľadne viac informácií sa obráťte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan a.s.

Štandardné balenie - cestná doprava

Z dôvodu zvýšenia prepravnej kapacity sa panely RW ukladajú na polystyrénové bloky event. drevené palety exter. stranami (t.j. trapézmi) k sebe. Steny zväzku sú chránené doskami z penového polystyrénu. Celý zväzok je zabalený do polyetylénovej fólie.

Počet panelov vo zväzku závisí od hrúbky panelov, ako je zrejmé z tabuľky uvedenej nižšie. Počet panelov vo zväzku, dlhších než štandardná max. dĺžka, sa úmerne znižuje.

Štandardná výška balenia je do 1 100 m.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

25

40

60

80

100

120

160

Počet panelov v balení

23

17

13

9

7

6

4

Dodávka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky dodávky panelov realizované cestnou prepravou na miesto stavby.
Za vykládku zodpovedá odberateľ / zákazník. Bližšie informácie o doprave, manipulácii a skladovaní panelov pri dodávke na stavbu sú uvedené v brožúre Technická príručka, prípadne na vyžiadanie na technickom oddelení spoločnosti Kingspan.

Skladanie a manipulácia

Príjemca dodávky je povinný zabezpečiť riadnu vykládku podľa manipulačných pokynov uvedených na zväzkoch. Povinnosťou prepravcu je uviesť záznam do dodacieho listu o spôsobe manipulácie.

Pri manipulácii so zväzkami panelov je nutné postupovať podľa skladovacích a manipulačných pokynov, ktoré obsahuje každý zväzok panelov.

Aby bolo zaistené bezpečné zloženie zväzkov panelov, je potrebné používať vhodné mechanizmy a pomôcky (najmä v závislosti na dĺžke panelov), rozperné fošne, textilné popruhy a pod.

Skladovanie

Pri skladovaní je potrebné zabrániť zhromažďovaniu vody medzi panelmi, nadmernému zaťaženiu panelov a chrániť ich proti priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia, dažďa a prachu.

Montáž panelov

Postupy a pokyny pre montáž panelov sú k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné sa dohodnúť aj na zabezpečenie odborného preškolenia montážnych pracovníkov.

Podrobné informácie pre vykládku, skladovanie, manipuláciu a montáž nájdete v technickej príručke.

Kvalita

Izolačné sendvičové panely Kingspan sa vyrábajú z materiálov najvyššej kvality, za použitia najnovších výrobných technológií, spĺňajú prísne nároky kontroly kvality, vyhovujú štandardom ISO9001: 2010 a sú zárukou dlhej životnosti a spoľahlivosti.

Stavebné predpisy

Sendvičové izolačné panely Kingspan KS1000 RW vyhovujú platným stavebným predpisom a normám, zodpovedajú požiadavkám uvedeným v európskej harmonizovanej norme STN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izoláciou a povrchovými plechy - prefabrikované výrobky - Špecifikácie.

Záruka

Záruky poskytované spoločnosťou Kingspan sú posudzované individuálne pre každý projekt, najmä v závislosti na agresivite prostredia a zvolenom type povrchovej úpravy.

Upozornenie k obsahu

Hoci že všetky informácie poskytnuté na týchto webových stránkach a v publikáciách na nich zverejnených sú podľa presvedčenia spoločnosti Kingspan správne a úplné, nie je možné sa spoliehať na vhodnosť ich použitie vo všetkých špecifických prípadoch. Všetky informácie, rady a odporúčania sú predkladané len ako pomôcka pre užívateľov za predpokladu, že spoločnosť Kingspan, jej zamestnanci, ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté ich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládne nariadenie, vystavené certifikáty a protokoly, alebo iné predpisy a nariadenia sa môžu časom meniť. V prípade potreby doplňujúcich a aktuálnych informácií sa obracajte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.

Upozornenie:

Farby na tejto stránke sú orientačné. Pri výbere farby kontaktujte Kingspan alebo použite vzorkovník RAL.

Možnosti profilácií plechu

Detaily profilácií
Rez panelom
Certifikáty výrobku
KS1000 RW, strešný izolačný panel, zateplenie strechy

Profilácia vnútorného plechu Q (minibox)

KS1000 RW, strešný izolačný panel, zateplenie strechy
 •  -jadro izolačného panelu neobsahuje minerálne vlákna
 • - jadro vyniká vysokou požiarnou odolnosťou
 • - certifikát kvality
 •  - certifikát požární odolnosti 

Na stiahnutie

KINGSPAN_prehlad produktov

Stručný prehľad produktov

Izolačné strešné a stenové panely

Strešné panely

Kingspan Strešné panely - Brožúra

Technická príručka

Kingspan Technická príručka - Brožúra

Tabuľky únosnosti

Kingspan Kapitola 5 - Tabuľky únosnosti - Brožúra

Pozrite si tiež naše ďalšie produkty

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás