Strešný sendvičový panel KS1000 RT

Stiahnuť
střešní tašky, KS1000 RT, profilace střešní tašky, šikmá střecha
Previous
Next

Tradičný vzhľad s výhodami sendvičového panelu

Strešné sendvičové panely KS1000 RT ponúkajú v jedinom prvku izolačné jadro, strešnú krytinu a parotesnú vrstvu tvorenú povrchovými plechmi, zaisťujúci zaručenú kvalitu celej skladby, rýchlu a jednoduchú montáž.

 • Vhodné pre všetky typy objektov s minimálnym spádom 12 ° (21%)
 • Vynikajúce izolačné vlastnosti spĺňajúce odporúčané hodnoty pre pasívne budovy
 • Spoľahlivá izolácia po celú dobu životnosti
 • Úspora nosnej konštrukcie

Informácie o výrobku

Panely Kingspan K1000 RT majú tvar vonkajšieho plechu imitujúce strešné tašky. Sú tak predurčené pre umiestnenie v klasickej zástavbe.
Tieto panely možno využiť aj pre kancelárske a administratívne objekty, budovy škôl a rezidenčnú výstavba bytových aj rodinných domov.
Izolačné jadro IPN ponúka vynikajúce tepelnoizolačné a protipožiarne vlastnosti.

 • odstránenie rizík kondenzácie vnútri strešného plášťa, tepelné mosty sú minimalizované
 • Izolačné jadro z peny IPN Firesafe
 • Požiarna odolnosť REI 20, RE 30 D3 od hr. 100 mm a pre spád od 15 ° do 45 °, klasifikácia Broof (t3)
 • Dodávané so štandardným podrezom 150 mm (vždy pravý)
 • Štandardné viditeľné kotvenie v mieste medzi vlnami
 • Tepelno-izolačné vlastnosti a neprievzdušnosť sa nemení po celú dobu životnosti strechy

Podrobnosti

Použitie
Rozmery a hmotnosť
Materiály
Charakteristika
Balenie a dodávka
Manipulácia, skladovanie a montáž
Kvalita a záruka
Farby

Panely Kingspan Roof Tile ponúkajú tradičný vzhľad strešnej krytiny so všetkými výhodami priemyselnej výroby pred dodaním na stavbu, zaručenú kvalitu a rýchlu montáž. To všetko v jedinom stavebnom prvku.

Panely vyrábame pre strešné aplikácie na strechy so sklonom 12 ° (21%) a väčším. V prípade požiadavky na požiarnu odolnosť by mal byť spád minimálne 15 ° a maximálne 45 °.

Rozmery a hmotnosť

d – hrúbka jadra [mm]

60

100

160

D – celková hrúbka [mm]

100

140

200

Hmotnosť [kg/m²]

11,30

13,10

15,80

Vyrábané dĺžky panelov

Panely Kingspan Roof Tile sa vyrábajú na kontinuálnej výrobnej linke podľa požiadaviek zákazníka v dĺžkach od 2,1 m do 13,475 m. V prípade požiadavky na väčšiu dĺžku kontaktujte technické oddelenie. Dĺžka panelu je definovaná ako celková dĺžka vonkajšieho plechu vrátane koncového podrezu.

Panely Kingspan Roof Tile sú vyrábané so štandardnou dĺžkou koncových presahov a v modulárnej rozstupe tašiek. Rozstup taškových stupňov Roof Tile je 325 mm so štandardnou dĺžkou koncového podrezu 150 mm.Presahuje dĺžka panelu požadovanú šírku strechy, panel sa pri hrebeni prirežte a prekryje hrebeňovým oplechovaním.

Počet tašiek (dĺžka tašky 325mm)

Dĺžka panelu (mm)

6 2 100
7 2 425
8 2 750
9 3 075
10 3 400
11 3 725
12 4 050
13 4 375
14 4 700
15 5 025
16 5 350
17 5 675
18 6 000
19 6 325
20 6 650
21 6 975
22 7 300
23 7 625
24 7 950
25 8 275
26 8 600
27 8 925
28 9 250
29 9 575
30 9 900

 

Materiál povrchových plechov

 • Žiarovo pozinkovaná oceľ S220GD podľa EN 10147.

Hrúbky oceľových povrchových plechov

 • Štandardná hrúbka vonkajšieho plechu 0,50 mm
 • Štandardná hrúbka vnútorného plechu 0,40 mm

Vonkajšie povrchové úpravy

 • Vonkajšia povrchová úprava je tvorená vysoko odolným polymérom Deep Matt v hrúbke 35 mikrometrov, je možné voliť medzi odtieňmi Terracotta a Anthracite.
 • Spodná strana plechu je opatrená polyesterovou vrstvou svetlo šedej farby.

Vnútorná povrchová úprava

 • Polyesterový lak v odtieni RAL 9002 s úpravou Stucco embossment.

Izolačné jadro

Izolačné jadro z tuhej peny Kingspan IPN Firesafe (PIR), s uzavretými bunkami. Izolačná pena je zdravotne nezávadná, s nulovým potenciálom poškodzovanie ozónovej vrstvy (Zero Ozone depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a mäkké freóny).

Tepelno-izolačné vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Súč. prestupu tepla U [W / m²K]

60

0,380

100

0,226

160

0,141

Hodnoty súčiniteľa prestupu tepla sú stanovené v súlade STN EN ISO 10211-2009.

Požiarna odolnosť

Panely Kingspan s izolačným jadrom IPN nešíri požiar po povrchu v požiarne nebezpečnom priestore a nedochádza k odpadávaniu alebo odkvapkávaniu horiacich ani nehoriaci častíc.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Požiarna odolnosť podľa
STN EN 13501-2 a
STN 730810

60

nehodnotené

100

* REI 20 D3

* RE 30 D3

160

* Poznámka: Ohľadom podrobných informácií, obmedzení alebo podmienok pre splnenie požiarnej odolnosti alebo požiarnej klasifikácie sa informujte na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Všetky panel KS1000 RT v hr. 60-100 mm majú index vzduchovej nepriezvučnosti Rw = 24 dB, v hr. 160 mm je to 25 dB.

Biologické hľadisko

Izolačné sendvičové panely Kingspan nepodliehajú napadnutiu plesňami, hubami a hmyzom.

Certifikáty a protokoly

Panely Kingspan sú certifikované podľa rôznych požiadaviek (stavebné, požiarne, tepelne technické, mechanické, statické, akustické, apod.) A za rôznych podmienok aplikácie. Ohľadne viac informácií sa obráťte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.

Balenie

Štandardné balenie - cestná doprava

Z dôvodu zvýšenia prepravnej kapacity sa panely RT ukladajú na polystyrénové bloky event. drevené palety exter. stranami (t.j. vlnami) k sebe. Steny zväzku sú chránené doskami z penového polystyrénu. Celý zväzok je zabalený do polyetylénovej fólie. Štandardná výška balenia je do 1,100 m.

Počet panelov vo zväzku sa mení v závislosti na hrúbke panelov a ich dĺžke.

Dodávka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky dodávky panelov realizované cestnou prepravou na miesto stavby.

Za vykládku zodpovedá odberateľ / zákazník. Bližšie informácie o doprave, manipulácii a skladovaní panelov pri dodávke na stavbu sú uvedené v brožúre Technická príručka, prípadne na vyžiadanie na technickom oddelení spoločnosti Kingspan.

Skladanie a manipulácia

Príjemca dodávky je povinný zabezpečiť riadnu vykládku podľa manipulačných pokynov uvedených na zväzkoch. Povinnosťou prepravcu je uviesť záznam do dodacieho listu o spôsobe manipulácie.

Pri manipulácii so zväzkami panelov je nutné postupovať podľa skladovacích a manipulačných pokynov, ktoré obsahuje každý zväzok panelov.

Aby bolo zaistené bezpečné zloženie zväzkov panelov, je potrebné používať vhodné mechanizmy a pomôcky (najmä v závislosti na dĺžke panelov), rozperné fošne, textilné popruhy a pod.

Skladovanie

Pri skladovaní je potrebné zabrániť zhromažďovaniu vody medzi panelmi, nadmernému zaťaženiu panelov a chrániť ich proti priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia, dažďa a prachu.

Montáž panelov

Postupy a pokyny pre montáž panelov sú k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné sa dohodnúť aj na zabezpečenie odborného preškolenia montážnych pracovníkov.

Podrobné informácie pre vykládku, skladovanie, manipuláciu a montáž nájdete v technickej príručke.

Montážne video

Kvalita

Izolačné sendvičové panely Kingspan sa vyrábajú z materiálov najvyššej kvality, za použitia najnovších výrobných technológií, spĺňajú prísne nároky kontroly kvality, vyhovujú štandardom ISO9001: 2010 a sú zárukou dlhej životnosti a spoľahlivosti.

Stavebné predpisy

Sendvičové izolačné panely Kingspan KS1000 RT vyhovujú platným stavebným predpisom a normám, zodpovedajú požiadavkám uvedeným v európskej harmonizovanej norme STN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izoláciou a povrchovými plechy - prefabrikované výrobky - Špecifikácie.

Záruka

Záruky poskytované spoločnosťou Kingspan sú posudzované individuálne pre každý projekt, najmä v závislosti na agresivite prostredia a zvolenom type povrchovej úpravy.

Upozornenie k obsahu

Hoci že všetky informácie poskytnuté na týchto webových stránkach a v publikáciách na nich zverejnených sú podľa presvedčenia spoločnosti Kingspan správne a úplné, nie je možné sa spoliehať na vhodnosť ich použitie vo všetkých špecifických prípadoch. Všetky informácie, rady a odporúčania sú predkladané len ako pomôcka pre užívateľov za predpokladu, že spoločnosť Kingspan, jej zamestnanci, ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté ich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládne nariadenie, vystavené certifikáty a protokoly, alebo iné predpisy a nariadenia sa môžu časom meniť. V prípade potreby doplňujúcich a aktuálnych informácií sa obracajte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.


Možnosti profilácie plechu

Detail profilácie
Rez panelom
Q (minibox) vnútorný

Q (minibox) vnútorný

KS1000-RT-rozmery
KS1000 RT, strešný systém

Na stiahnutie

Izolacni stresni a stenove panely_Kingspan Roof Tile_Sendvicovy izolacni panel v designu tradicních tasek_CZ

Kingspan KS1000 RT - Brožúra

KINGSPAN_product_selector_image_012018_SK

Stručný prehľad produktov

Izolačné strešné a stenové panely

Strešné panely

Kingspan Strešné panely - Brožúra

Technická príručka

Kingspan Technická príručka - Brožúra

Tabuľky únosnosti

Kingspan Kapitola 5 - Tabuľky únosnosti - Brožúra

Pozrite si tiež naše ďalšie produkty

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás

Na našej web stránke www.kingspan.com používame súbory cookies. Aby ste zistili viac o súboroch cookies, ktoré používame, alebo aby ste zmenili predvoľby súboru cookies, tj. odstránili Váš súhlas používať určité kategórie súborov cookies, prosím navštívte stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Prosím kliknite na "Prijať a zavrieť" pre prijatie používania súborov cookies na našej web stránke. súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies Kingspan a súborov cookies tretej strany pre potreby zlepšenia výkonu, zlepšenia funkcionality a merateľnosti publika, s podmienkami uvedenými v našej stránke Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola; a budeme predpokladať, že ste si prečítali a pochopili našu stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Cookie-politik & kontrol og Hjemmesiden fortrolighedspolitik blev opdateret den 13. august 2018.