Strešný panel KS1000 FF

Stiahnuť
KS1000 FF, trapézový profil, střešní panel, zateplení střechy, izolační panel
Previous
Next

Informácie o výrobku


Sendvičové izolačné panely s jadrom z minerálnej vlny spĺňajú najprísnejšie požiadavky z hľadiska požiarnej odolnosti, ktoré zároveň ponúkajú požadované izolačné vlastnosti a dobrú únosnosť.

 • Strešné panely s trapézovými plechmi
 • Vysoká požiarna odolnosť REI 90-120 D1
 • Klasifikácia z hľadiska správania striech pri požiari zvonka BROOF (t3)
 • Trieda reakcie na oheň A2-s1, d0
 • Izolačné jadro z minerálnej vlny
 • Trieda reakcie na oheň A2-s1, d0
 • Požiarna odolnosť - REI 90 D1 od hrúbky 80 mm, klasifikácia Broof (t3)
 • Štandardné dĺžky v rozmedzí 2-7 m pre hr. 60 mm a 2-10 m pre hr. 80-200 mm
Panely určené pre šikmé strechy s minimálnym spádom 5 °, resp. 8 ° v prípade nutnosti vytvorenia priečneho spoja. Hlavnou prednosťou týchto panelov s minerálnou vlnou je vysoká požiarna odolnosť. Tento typ panelov je preto možné použiť aj v mieste požiarnych pásov a konštrukcií druhu D1.

KS1000 FF so štandardnou povrchovou úpravou nešíri plameň po povrchu a pri požiari nedochádza k odpadávaniu alebo odkvapkávaniu horiacich alebo nehoriaci častí.

Kingspan Strešné panely - Brožúra

Podrobnosti

Použitie
Rozmery a hmotnosť
Materiály
Charakteristika
Balenie a dodávka
Manipulácia, skladovanie a montáž
Kvalita a záruka
Farby

Špecifikácie panelov s trapézovou profiláciou

Strešný panel FF s trapézovou profiláciou horného plechu upevníte štandardnou metódou viditeľného kotvenia. Panel je vhodný pre všetky typy budov s minimálnym sklonom strešnej konštrukcie:

 • väčší než 5 ° (8.5%) pre strechy s jedným panelom v spáde strechy (jeden panel od odkvapu až po hrebeň)
 • väčší než 8 ° (14%) pre panely vo viacerých radoch nad sebou

Rozmery a hmotnosť

d – hrúbka jadra [mm]

60

80

100

120

150

200

D – celková hrúbka [mm]

94

114

134

154

184

234

Hmotnosť [kg/m²]

18,65

21,25

23,85

26,45

30,35

35,79

Vyrábané dĺžky panelov

Štandardné dĺžky panelov sú od 2 do 10 m (pri paneli hrúbky 60 mm len do 7 m). Panely kratšie ako 2 m sú krátené na stavbe. O rozmerových možnostiach výroby a dodávky panelov kontaktujte zákaznícke oddelenie spoločnosti Kingspan.

 • Podrez panelu (Cut Back) - neseparovaný a neodrezaný, iba s vloženou separačnou páskou!
 • Ak vyžaduje projekt napojenie panelov v spáde strechy, panely sa osádzajú s prekrytím pomocou podrezať.

Panely KS1000 FF sa štandardne dodávajú bez podrezu. V prípade požiadavky možno vyrobiť panely s aplikovanou separačnou páskou na exteriérovom plechu pre vytvorenie podrezu dĺžky 200-250 mm (odrezanie spodného plechu a odstránenie minerálnej izolácie je nutné vykonať až na stavbe).

Pri objednávke je nutné uviesť, že panely majú byť vyrobené s aplikovanou separačnou páskou. Do objednávky určte dĺžku budúceho podrezu s upresnením, či sa jedná o ľavý alebo pravý panel - podľa uloženia na strešnú konštrukciu.

Pri uložení panelu trapézovým plechom nahor, kedy je podrez natočený smerom k vám, je ľavý panel taký, ktorý má voľnú pozdĺžnou vlnu na ľavej strane. Smer montáže je v tomto prípade zľava doprava (odporúča sa montáž proti smeru prevládajúcich vetrov).


Povrchové plechy

Žiarovo pozinkovaná oceľ Z275 podľa STN EN 10346 s radou možností finálnej povrchovej úpravy - Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol a Foodsafe.

Hrúbky oceľových povrchových plechov

 • Štandardná hrúbka vonkajšieho plechu 0,50 mm.
 • Štandardná hrúbka vnútorného plechu 0,40 mm.

Možnosti povrchovej úpravy - vonkajší plech

 • Štadardný Polyester - PES

Povrchová ochrana v podobe polyesterového laku nanášaného v nominálnej hrúbke 25 mikrometrov na žiarovo pozinkovaný oceľový plech. Povrchová úprava vhodná pre bežné vonkajšie prostredie. Ide o štandardnú povrchovú úpravu firmy Kingspan.

 • Spectrum™

Kingspan Spectrum ™ je polyuretánová pololesklá povrchová úprava s nominálnou hrúbkou 50 mikrometrov s ľahko zrnitým efektom. Ponúka vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam, korózii a UV žiareniu. Vykazuje vysokú mieru stálosti farby a lesku. Vďaka dobrej pružnosti dosahuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Kingspan Spectrum je k dispozícii v širokej škále klasických aj metalických farieb. Neobsahuje chlór, ftaláty ani zmäkčovadlá a je 100% recyklovateľná.

Možnosti povrchovej úpravy - vnútorný plech

 • Polyester vnútorný - PEI

Polyesterová vrstva pre bežné vnútorné prostredie s nominálnou hrúbkou 15 mikrometrov. Štandardnou farbou je sivobiela (RAL 9002).

 • Štandardný Polyester – PES

Polyester je univerzálny a cenovo výhodná povrchová úprava pre bežné vnútorné i vonkajšie použitie. Nominálna hrúbka vrstvy je 25 mikrometrov.

 • Foodsafe

Foodsafe je špeciálny netoxický a dobre umývateľný povrch, určený aj pre priamy a nepriamy styk s potravinami. Jedná sa o povrchovú ochranu na báze PVC v nominálnej hrúbke 150 mikrometrov. Je určený pre použitie v potravinárskom priemysle, resp. pre použitie v prostredí s vyššími hygienickými nárokmi. Štandardnou farbou je biela (podobná 9010).

Ďalšie povrchové úpravy konzultujte s technickým oddelením spoločnosti Kingspan.

Izolačné jadro

Minerální vlákno o vysoké specifické hmotnosti, vhodné pro aplikace vyžadující požární odolnost po dobu delší než 45 minut.

Tesnenie

Tesnenie pozdĺžneho zámku panelu: Panel je z výroby vybavený PVC tesniacou páskou umiestnenou vo voľnej vlne na exteriérovej strane panelu. Na základe požiadavky alebo ak je to predpísané v realizačnej dokumentácii, možno štandardné tesniacu pásku montážno nahradiť butylovú.

Do prostredia s vyššou vlhkosťou vzduchu, alebo pri vysokom rozdiele teploty medzi interiérom a exteriérom, je odporúčané do drážky pozdĺžneho zámku na vnútornej strane panelu doplniť tesniacu pásku alebo tmel. Iné tesnenie, ako ktorým sú panely štandardne vybavené z výroby, je nutné objednať zvlášť a aplikovať ich na panely montážno po ich dodávke na stavbu.

Tesnenie priečneho napojenie: V prípade že je nutné klásť viac panelov v spáde za sebou, je nutné do vopred pripraveného podrezať paneli montážno aplikovať tesniacu butylovú pásku (P21) v dvoch radoch za sebou, aby bola zaistená hydroizolačnej funkcie panela. Táto páska nie je súčasťou dodávky panelov a je nutné ju objednať zvlášť.

Tepelno-izolačné vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Súč. prestupu tepla U [W / m2K]

60 0,673
80 0,516
100 0,409
120 0,344
150 0,277
200 0,210

Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla sú stanovené na základe metodiky podľa STN EN ISO 10211: 2009, v súlade s STN EN 14509 a STN 730540-4.

Biologické hľadisko

Izolačné sendvičové panely Kingspan nepodliehajú napadnutiu plesňami, hubami a hmyzom.

Z panelov sa neuvoľňujú žiadne zdraviu škodlivé látky.

Požiarna odolnosť

Sendvičové panely Kingspan KS1000 FF s izolačným jadrom z minerálnej vlny nešíri požiar po povrchu v požiarne nebezpečnom priestore a nedochádza k odpadávaniu alebo odkvapkávaniu horiacich ani nehoriaci častíc.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Požiarna odolnosť podľa
STN EN 13501-2 a
STN 73 0810

60 N
80

REI 90 D1

RE 120 D1

100
120 REI 120 D1
150 REI 90 D1
200

Panely KS1000 FF sú v súlade s ich správaním pri skúškach striech vystavených pôsobeniu vonkajšieho požiaru klasifikované do triedy * Broof (t3) podľa STN EN 13501-5 + A1.

Upozornenie: Ohľadom podrobných informácií, obmedzení alebo podmienok pre splnenie požiarnej odolnosti alebo požiarnej klasifikácie sa informujte na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Rw [dB]

60

31

80

100

32

120

33

150

200

Rw - index vzduchovej nepriezvučnosti

Certifikáty a protokoly

Panely Kingspan sú certifikované podľa rôznych požiadaviek (stavebné, požiarne, tepelne technické, mechanické, statické, akustické, apod.) A za rôznych podmienok aplikácie. Ohľadne viac informácií sa obráťte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.

Balenie

Štandardné balenie - cestná doprava

Z dôvodu zvýšenia prepravnej kapacity sa panely FF ukladajú na polystyrénové bloky event. drevené palety exter.stranami (t.j. trapézy) k sebe. Steny zväzku sú chránené doskami z pěn.polystyrenu. Celý zväzok je zabalený do polyetylénovej fólie.

Počet panelov vo zväzku závisí od hrúbky panelov, ako je zrejmé z tabuľky uvedenej nižšie. Počet panelov vo zväzku, dlhších než štandardné max.dĺžka, sa úmerne znižuje.

Štandardná výška balenia je do 1,100 m.

Hrúbka izolačného jadra [mm]

60

80

100

120

150

200

Počet panelov v balení

14

10

8

8

6

4

Dodávka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky dodávky panelov realizované cestnou prepravou na miesto stavby.
Za vykládku zodpovedá odberateľ / zákazník. Bližšie informácie o doprave, manipulácii a skladovaní panelov pri dodávke na stavbu sú uvedené v brožúre Technická príručka, prípadne na vyžiadanie na technickom oddelení spoločnosti Kingspan.

Skladanie a manipulácia

Príjemca dodávky je povinný zabezpečiť riadnu vykládku podľa manipulačných pokynov uvedených na zväzkoch. Povinnosťou prepravcu je uviesť záznam do dodacieho listu o spôsobe manipulácie.

Pri manipulácii so zväzkami panelov je nutné postupovať podľa skladovacích a manipulačných pokynov, ktoré obsahuje každý zväzok panelov.

Aby bolo zaistené bezpečné zloženie zväzkov panelov, je potrebné používať vhodné mechanizmy a pomôcky (najmä v závislosti na dĺžke panelov), rozperné fošne, textilné popruhy a pod.

Skladovanie

Pri skladovaní je potrebné zabrániť zhromažďovaniu vody medzi panelmi, nadmernému zaťaženiu panelov a chrániť ich proti priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia, dažďa a prachu.

Montáž panelov

Postupy a pokyny pre montáž panelov sú k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné sa dohodnúť aj na zabezpečenie odborného preškolenia montážnych pracovníkov.

Podrobné informácie pre vykládku, skladovanie, manipuláciu a montáž nájdete v technickej príručke.

Kvalita

Izolačné sendvičové panely Kingspan sa vyrábajú z materiálov najvyššej kvality, za použitia najnovších výrobných technológií, spĺňajú prísne nároky kontroly kvality, vyhovujú štandardom ISO9001: 2010 a sú zárukou dlhej životnosti a spoľahlivosti.

Stavebné predpisy

Sendvičové izolačné panely Kingspan KS1000 FF vyhovujú platným stavebným predpisom a normám, zodpovedajú požiadavkám uvedeným v európskej harmonizovanej norme STN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izoláciou a povrchovými plechy - prefabrikované výrobky - Špecifikácie.

Záruka

Záruky poskytované spoločnosťou Kingspan sú posudzované individuálne pre každý projekt, najmä v závislosti na agresivite prostredia a zvolenom type povrchovej úpravy.

Upozornenie k obsahu

Hoci že všetky informácie poskytnuté na týchto webových stránkach a v publikáciách na nich zverejnených sú podľa presvedčenia spoločnosti Kingspan správne a úplné, nie je možné sa spoliehať na vhodnosť ich použitie vo všetkých špecifických prípadoch. Všetky informácie, rady a odporúčania sú predkladané len ako pomôcka pre užívateľov za predpokladu, že spoločnosť Kingspan, jej zamestnanci, ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté ich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládne nariadenie, vystavené certifikáty a protokoly, alebo iné predpisy a nariadenia sa môžu časom meniť. V prípade potreby doplňujúcich a aktuálnych informácií sa obracajte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.

Upozornenie:

Farby na tejto stránke sú orientačné. Pri výbere farby kontaktujte Kingspan alebo použite vzorkovník RAL.

Možnosti profilácií plechov

Detaily profilácií
Rez panelom
Certifikáty výrobku
Q (minibox) vnútorný

Q (minibox) vnútorný

B (box) vnútorný

B (box) vnútorný

KS1000 FF, strešný izolačný panel, zateplenie strechy, strešný panel, panel s minerálnou vlnou, panely Kingspan
KS1000 FF, strešný izolačný panel, zateplenie strechy, strešný panel, panel s minerálnou vlnou, panely Kingspan
 
 • Požiarna odolnosť REI 90 od hr. 80 mm
 • Klasifikácia D1

Na stiahnutie

KINGSPAN_prehlad produktov

Stručný prehľad produktov

Izolačné strešné a stenové panely

Montážne pokyny KS1000 HTL pri inštalácii z presvetľovacím panelom KS1000 HTL

Kingspan KS1000 HTL - Pokyny na inštaláciu

Strešné panely

Kingspan Strešné panely - Brožúra

Technická príručka

Kingspan Technická príručka - Brožúra

Tabuľky únosnosti

Kingspan Kapitola 5 - Tabuľky únosnosti - Brožúra

Pozrite si tiež naše ďalšie produkty

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás