Presvetľovací panel KS1000 PC | PC DoubleSkin

Stiahnuť
KS1000 PC, PC Double skin, denné svetlo, presvetľovacie panely
Previous
Next

Informácie o výrobku

sú vyrobené z komôrkového polykarbonátu, ktorý predstavuje vhodný materiál pre kombináciu s izolačnými sendvičovými panely KS1000 RW, a ktorý súčasne ponúka veľmi dobré parametre z hľadiska izolačných a svetelných vlastností.

Prednosti presvetľovacích panelov PC a PC Double Skin:

 • Prirodzené denné svetlo
 • Zníženie energie na osvetlenie
 • Možnosť kombinácie so strešnými panelmi RW
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Dobré izolačné vlastnosti
 • Dobrá priepustnosť svetla
 • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
 • Vysoká odolnosť voči UV žiareniu
 • Štandardnej dĺžky 1-8 m
 • Rovnaká profilácia hornej dosky ako pri paneli RW
 • 100% recyklovateľný
 • Modul 1 000 mm
 
 
Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako môžete zaistiť dostatočný prísun prirodzeného denného svetla dovnútra objektu, je návrh presvetľovacích pásov v streche. Prirodzené svetlo v budovách zaisťuje nielen úspornú spotrebu energie. Štúdie preukazujú, že má účinok podporujúci zdravie a koncentráciu. Zlepšuje tak pracovné klíma aj osobný pocit pracovníkov.

Tieto presvetľovací panely je možné navrhovať na strechy s minimálnym spádom 6 °. PC a PC Double Skin ponúkajú vynikajúce izolačné vlastnosti (U = 2,0 až 1,09 W / m2K), vysokú odolnosť voči UV žiareniu a dobrú priepustnosť svetla (36-65 %), v závislosti od hrúbky polykarbonátovej dosky.

Kingspan KS1000 PC Double Skin - Brožúra

Podrobnosti

Použitie
Rozmery a hmotnosť
Charakteristika
Balenie a dodávka
Manipulácia, skladovanie a montáž

Presvetľovací panely PC alebo PC Double Skin je možné kombinovať so strešnými izolačnými panely KS1000 RW. Používajú sa na rôzne typy priemyselných objektov ako sú továrne, sklady, halové objekty a tiež na objekty občianskej výstavby. Použitie presvetľovacích panelov nie je vhodné do prostredia so zvýšenou relatívnou vlhkosťou v interiéri.

 • Presvetľovací panely sú vhodné pre strechy so spádom 6 ° (10%).
 • Presvetľovací panely musia byť vždy umiestnené medzi dva izolačné panely KS1000 RW a to ako v smere kolmom na spád tak i po spáde.

Rozmery a hmotnosť

  KS1000 PC KS1000 PC Double Skin
d - hrúbka polykarb. dosky [mm] 20 40
D - celková hrúbka dosky [mm] 55 75
Hmotnosť panelu [kg/m2] 3,3 6,2

 

Vyrábané dĺžky panelov

Štandardná dĺžka panelu PC alebo PC Double Skin je od 1 m do 8 m vrátane podrezu. Panely kratšej ani väčšie dĺžky nemožno dodať ani na stavbe upravovať.

Podrez panelu

Všetky panely sú z výroby vybavené podrezom o rozmere 175 mm. Panely sa objednávajú už s určením či ide o ľavý alebo pravý panel v zmysle uloženie na strešnú konštrukciu. Pre objednanie využite objednávkový formulár, ktorý dostanete na technickom alebo zákazníckom oddelení spoločnosti Kingspan.

KS1000_PC_podrez_levy_CZ
KS1000_PC_podrez_pravy_CZ

Tepelno-izolačné vlastnosti

Presvetľovací panel

Hrúbka polykarb. dosky
d [mm]

Súč. prestupu tepla
U [W/m2K]

KS1000 PC 20 2,0
KS1000 PC Double Skin 40 1,09

Hodnoty súčiniteľa prestupu tepla sú stanovené v súlade s STN EN ISO 10211: 2009.

Priepustnosť svetla podľa STN EN 410

Presvetľovací panel

Činiteľ prestupu svetla
τv [%]

Celkový činiteľ solárnej energie
g [%]

KS1000 PC 65 65
KS1000 PC Double Skin 36 45

Požiarne vlastnosti

Skúškami pre hodnotenie odkvapkávania hmôt z podhľadov stropov a striech podľa STN 73 0865 bolo u presvetľovacích panelov KS1000 PC a KS1000 PC Double skin zistené, že pri skúške:

 • nedochádza k odpadávaniu ani odkvapkávaniu horiacich hmôt
 • nedochádza k odkvapkávaniu nehoriaci hmôt
 • dochádza k odpadávaniu nehoriaci hmôt
 • panely možno použiť v prípadoch, keď nie je požadované, aby pri požiari nedochádzalo k odpadávaniu hmôt.


Požiadavky na odkvapkávania a odpadávanie hmôt z podhľadov stropov a striech sú v návrhových normách STN 73 0831 a STN 73 0842.

Upozornenie k obsahu

Hoci že všetky informácie poskytnuté na týchto webových stránkach a v publikáciách na nich zverejnených sú podľa presvedčenia spoločnosti Kingspan správne a úplné, nie je možné sa spoliehať na vhodnosť ich použitie vo všetkých špecifických prípadoch. Všetky informácie, rady a odporúčania sú predkladané len ako pomôcka pre užívateľov za predpokladu, že spoločnosť Kingspan, jej zamestnanci, ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté ich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládne nariadenie, vystavené certifikáty a protokoly, alebo iné predpisy a nariadenia sa môžu časom meniť. V prípade potreby doplňujúcich a aktuálnych informácií sa obracajte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.

Upozornenia a vymedzenie záruk

Odberateľ a budúci užívateľ berie na vedomie, že prirodzenou vlastnosťou polykarbonátových presvetľovacích panelov je hygroskopická štruktúra materiálu umožňujúce adsorpciu a prestup vodných pár. V závislosti na okolitom prostredí môže dôjsť ku kondenzácii vodných pár v komôrkach a "zahmleniu" panelu. Tento jav je v súlade s STN EN 14963 (príloha A, ods. A.3.6) považovaný za prirodzenú vlastnosť a nie vadu, nemožno naň teda vzťahovať uplatnenie záruk.

Panely sú štandardne z výroby vybavené tesniacou páskou na oboch koncoch panelu, ktorá obmedzuje prienik vlhkosti do panelu a do značnej miery obmedzuje vznik kondenzátu a zarosenia panelu.

Štandardné balenie - cestná doprava

Z dôvodu zvýšenia prepravnej kapacity sa panely ukladajú na polystyrénové bloky event.dřevěné palety exter. stranami (t.j. trapézy) k sebe. Steny zväzku sú chránené doskami z penového polystyrénu. Celý zväzok je zabalený do polyetylénovej fólie.

Dodávka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky dodávky panelov realizované cestnou prepravou na miesto stavby.
Za vykládku zodpovedá odberateľ / zákazník. Bližšie informácie o doprave, manipulácii a skladovaní panelov pri dodávke na stavbu sú uvedené v brožúre Technická príručka, prípadne na vyžiadanie na technickom oddelení spoločnosti Kingspan.

Uskladnenie

 • Strešné presvetľovací panely musia byť skladované tak, aby boli chránené proti poveternostným vplyvom, ako je dážď, slnko a pod. Ochranná krycia fólia by sa z balíkov nemala odstraňovať skôr ako tesne pred montážou.
 • Ak je presvetľovací panel už rozbalený, je nutné ho zabezpečiť proti poveternostným vplyvom, predovšetkým proti vode a vlhkosti a takto ho chrániť až do doby jeho namontovaní podľa nižšie uvedeného postupu. Nenamontované presvetľovacie panely nesmú byť vystavené dažďu a poveternostným vplyvom!

Skladanie a manipulácia

Príjemca dodávky je povinný zabezpečiť riadnu vykládku podľa manipulačných pokynov uvedených na zväzkoch. Povinnosťou prepravcu je uviesť záznam do dodacieho listu o spôsobe manipulácie.

Pri manipulácii so zväzkami panelov je nutné postupovať podľa skladovacích a manipulačných pokynov, ktoré obsahuje každý zväzok panelov.

Aby bolo zaistené bezpečné zloženie zväzkov panelov, je potrebné používať vhodné mechanizmy a pomôcky (najmä v závislosti na dĺžke panelov), rozperné fošne, textilné popruhy a pod.

Skladovanie

Pri skladovaní je potrebné zabrániť zhromažďovaniu vody medzi panelmi, nadmernému zaťaženiu panelov a chrániť ich proti priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia, dažďa a prachu. Presvetľovacie panely musia byť skladované tak, aby boli chránené proti poveternostným vplyvom, ako je dážď, slnko a pod. Ochranná krycia fólia by sa z balíkov nemala odstraňovať skôr ako tesne pred montážou.

Ak je presvetľovací panel už rozbalený, je nutné ho zabezpečiť proti poveternostným vplyvom, predovšetkým proti vode a vlhkosti a takto ho chrániť až do doby jeho namontovaní podľa nižšie uvedeného postupu. Nenamontovaný presvetľovací panel nesmie byť vystavený dažďu a poveternostným vplyvom!

Montáž panelov

Postupy a pokyny pre montáž panelov sú k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné sa dohodnúť aj na zabezpečenie odborného preškolenie montážnych pracovníkov.

Podrobné informácie pre vykládku, skladovanie, manipuláciu a montáž nájdete v technickej príručke.

Rez panelom

PC
Double Skin

Řez panelem KS1000 PC

Řez panelem KS1000 PC Double Skin

Na stiahnutie

KS1000 PC Double Skin_CZ

Kingspan KS1000 PC Double Skin - Brožúra

KS1000 PC a PC Double Skin - Technický list CZ_2016-page-001

Kingspan KS1000 PC a PC Double Skin - Karta produktu

Montážne pokyny KS 1000 PC a PC Double Skin

Montážne pokyny KS1000 PC a PC Double Skin

Montážna schéma - presvetľovací panely KS1000 PC a PC Double Skin

Kingspan Presvetľovací panely KS1000 PC a PC Double Skin - Pokyny na inštaláciu

KINGSPAN_prehlad produktov

Stručný prehľad produktov

Izolačné strešné a stenové panely

Strešné panely

Kingspan Strešné panely - Brožúra

Technická príručka

Kingspan Technická príručka - Brožúra

Tabuľky únosnosti

Kingspan Kapitola 5 - Tabuľky únosnosti - Brožúra

Pozrite si tiež naše ďalšie produkty

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás