Presvetľovací panel KS1000 HTL

Stiahnuť
KS1000 HTL, prosvětlovací panely, střešní panely, denní světlo
Previous
Next

Informácie o výrobku

Presvetľovacie panely HTL využijete pre priemyselné objekty, ako sú sklady, halové budovy alebo továrne a hodí sa aj pre občianske výstavby. Strešné presvetľovací panely našej výroby majú skvelú svetelnú priepustnosť a sú odolné voči UV žiareniu.

 • Hrúbka vnútornej izolačnej polykarbonátovej dosky 25 mm alebo 32 mm
 • Súčasťou dodávky sú dištančné profily (kompenzujúce rozdiel hrúbky izolačného a presvetľovacieho panela)
 • Sklolaminátový povrch v tvare trapézového plechu (rovnaký ako pri paneli KS1000 FF)
 • Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U = 1,47-1,64 W / m²K (podľa šírky polykarb. dosky)
 • Dobrá svetelná priepustnosť
 • Odolnosť voči UV žiareniu
 • Kompletný výrobok dodaný z výroby
 • Modulová šírka 1 000 mm
 • Dĺžky od 1 m do 6,25 m (celková dĺžka vrátane podrezu)
Presvetľovacie panely vyrábame z kvalitnej sklolaminátové dosky a komôrkového polykarbonátu na spodnej strane panelu. Vonkajšiu sklolaminátovú dosku vyrábame v tvare trapézového profilu, kompatibilného s tvarom izolačných sendvičových panelov FF. Naše strešné panely majú výborné izolačné a mechanické vlastnosti, sú ľahké a ich montáž je veľmi jednoduchá a rýchla.

Panely HTL majú sklolaminátový povrch s trapézovou profiláciou na exteriérovej strane a izolačnú dosku z komôrkového polykarbonátu na interiérovej strane panela. Polykarbonátovú dosku vám môžeme dodať v dvoch rôznych hrúbkach, podľa vašich požiadaviek na súčiniteľ prestupu tepla. Tieto presvetľovací panely môžete kombinovať so strešnými izolačnými panely KS1000 FF s minerálnym vláknom.

Kingspan Strešné panely - Brožúra

Podrobnosti

Použitie
Rozmery a hmotnosť
Charakteristika
Balenie a dodávka
Manipulácia, skladovanie a montáž

Presvetľovacie panely KS1000 HTL môžete kombinovať so strešnými izolačnými panely KS1000 FF. Využijete ich ako na rôzne typy priemyselných objektov, ako sú továrne, sklady, halové objekty, tak aj na objekty občianskej výstavby. Použitie presvetľovacích panelov neodporúčame do prostredia so zvýšenou vlhkosťou v interiéri.

 • panely HTL sú vhodné pre strechy so spádom 8 ° (14%).
 • panely musia byť vždy umiestnené medzi dva izolačné panely KS1000 FF a to ako v smere kolmom na spád tak i po spáde.

Rozmery a hmotnosť

d - hrúbka polykarb. dosky [mm] 25 32
D - celková hrúbka panelu [mm] 59 66
Hmotnosť panelu [kg/m2] 5,9 6,6

Vyrábané dĺžky panelov

Štandardná dĺžka panelu HTL je od 1,25 m do 6,25 m vrátane podrezu. Panely kratšej ani väčšie dĺžky nemožno dodať ani na stavbe upravovať

Podrez panelu

Všetky panely HTL sú z výroby vybavené podrezom o rozmere 250 mm. Panely sa objednávajú už s určením, či ide o ľavý alebo pravý panel v zmysle uloženie na strešnú konštrukciu. Pre objednanie využite objednávkový formulár, ktorý dostanete na technickom alebo zákazníckom oddelení spoločnosti Kingspan.

KS1000_PC_podrez_levy_CZ
KS1000_PC_podrez_pravy_CZ

Tepelno-izolačné vlastnosti

Panel Hrúbka polykarb. dosky d [mm] Souč. prostupu tepla U [W/m2K]

HTL

25 1,64
32 1,47

Hodnoty súčiniteľa prestupu tepla sú stanovené v súlade s STN EN ISO 10211: 2009 a STN 73 0540.

Požiarne vlastnosti

Skúškami pre hodnotenie odkvapkávania hmôt z podhľadov stropov a striech podľa STN 73 0865 bolo u presvetľovacích panelov HTL zistené, že pri skúške:

 • nedochádza k odpadávaniu ani odkvapkávaniu horiacich hmôt
 • nedochádza k odkvapkávaniu nehoriaci hmôt
 • dochádza k odpadávaniu nehoriaci hmôt
 • panely možno použiť v prípadoch, keď nie je požadované, aby pri požiari nedochádzalo k odpadávaniu hmôt.


Požiadavky na odkvapkávanie a odpadávanie hmôt z podhľadov stropov a striech sú v návrhových normách STN 73 0831 a STN 73 0842.

 

Upozornenia a vymedzenie záruk

Odberateľ a budúci užívateľ berie na vedomie, že prirodzenou vlastnosťou polykarbonátových presvetľovacích panelov je hygroskopická štruktúra materiálu umožňujúce adsorpciu a prestup vodných pár. V závislosti na okolitom prostredí môže dôjsť ku kondenzácii vodných pár v komôrkach a "zahmleniu" panelu. Tento jav je v súlade s STN EN 14963 (príloha A, ods. A.3.6) považovaný za prirodzenú vlastnosť a nie vadu, nemožno naň teda vzťahovať uplatnenie záruk.

Panely sú štandardne z výroby vybavené tesniacou páskou na oboch koncoch panelu, ktorá obmedzuje prienik vlhkosti do panelu a do značnej miery obmedzuje vznik kondenzátu a zarosenia panelu.

Upozornenie k obsahu

Hoci že všetky informácie poskytnuté na týchto webových stránkach a v publikáciách na nich zverejnených sú podľa presvedčenia spoločnosti Kingspan správne a úplné, nie je možné sa spoliehať na vhodnosť ich použitie vo všetkých špecifických prípadoch. Všetky informácie, rady a odporúčania sú predkladané len ako pomôcka pre užívateľov za predpokladu, že spoločnosť Kingspan, jej zamestnanci, ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté ich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládne nariadenie, vystavené certifikáty a protokoly, alebo iné predpisy a nariadenia sa môžu časom meniť. V prípade potreby doplňujúcich a aktuálnych informácií sa obracajte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.

Štandardné balenie - cestná doprava

Z dôvodu zvýšenia prepravnej kapacity sa panely ukladajú na polystyrénové bloky event.dřevěné palety exter. stranami (t.j. trapézy) k sebe. Steny zväzku sú chránené doskami z penového polystyrénu. Celý zväzok je zabalený do polyetylénovej fólie.

Dodávka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky dodávky panelov realizované cestnou prepravou na miesto stavby.
Za vykládku zodpovedá odberateľ / zákazník. Bližšie informácie o doprave, manipulácii a skladovaní panelov pri dodávke na stavbu sú uvedené v brožúre Technická príručka, prípadne na vyžiadanie na technickom oddelení spoločnosti Kingspan.

Uskladnenie

 • Strešné presvetľovací panely musia byť skladované tak, aby boli chránené proti poveternostným vplyvom, ako je dážď, slnko a pod. Ochranná krycia fólia by sa z balíkov nemala odstraňovať skôr ako tesne pred montážou.
 • Ak je presvetľovací panel už rozbalený, je nutné ho zabezpečiť proti poveternostným vplyvom, predovšetkým proti vode a vlhkosti a takto ho chrániť až do doby jeho namontovaní podľa nižšie uvedeného postupu. Nenamontované presvetľovacie panely nesmú byť vystavené dažďu a poveternostným vplyvom!

Skladanie a manipulácia

Príjemca dodávky je povinný zabezpečiť riadnu vykládku podľa manipulačných pokynov uvedených na zväzkoch. Povinnosťou prepravcu je uviesť záznam do dodacieho listu o spôsobe manipulácie.

Pri manipulácii so zväzkami panelov je nutné postupovať podľa skladovacích a manipulačných pokynov, ktoré obsahuje každý zväzok panelov.

Aby bolo zaistené bezpečné zloženie zväzkov panelov, je potrebné používať vhodné mechanizmy a pomôcky (najmä v závislosti na dĺžke panelov), rozperné fošne, textilné popruhy a pod.

Skladovanie

Pri skladovaní je potrebné zabrániť zhromažďovaniu vody medzi panelmi, nadmernému zaťaženiu panelov a chrániť ich proti priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia, dažďa a prachu. Presvetľovacie panely musia byť skladované tak, aby boli chránené proti poveternostným vplyvom, ako je dážď, slnko a pod. Ochranná krycia fólia by sa z balíkov nemala odstraňovať skôr ako tesne pred montážou.

Ak je presvetľovací panel už rozbalený, je nutné ho zabezpečiť proti poveternostným vplyvom, predovšetkým proti vode a vlhkosti a takto ho chrániť až do doby jeho namontovaní podľa nižšie uvedeného postupu. Nenamontovaný presvetľovací panel nesmie byť vystavený dažďu a poveternostným vplyvom!

Montáž panelov

Postupy a pokyny pre montáž panelov sú k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné sa dohodnúť aj na zabezpečenie odborného preškolenie montážnych pracovníkov.

Podrobné informácie pre vykládku, skladovanie, manipuláciu a montáž nájdete v technickej príručke.

Rez panelom

KS1000 HTL

Na stiahnutie

KINGSPAN_prehlad produktov

Stručný prehľad produktov

Izolačné strešné a stenové panely

Strešné panely

Kingspan Strešné panely - Brožúra

Technická príručka

Kingspan Technická príručka - Brožúra

Tabuľky únosnosti

Kingspan Kapitola 5 - Tabuľky únosnosti - Brožúra

Pozrite si tiež naše ďalšie produkty

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás