Stenový panel KS1150 TL

Stiahnuť
KS1150 TL, stenový izolačný panel, zateplenie fasády
Previous
Next

Informácie o výrobku

Stenové izolačné panely KS1150 TL využijete pre všetky typy budov. Tento typ panelu s izolačným jadrom IPN alebo QuadCore™ má vysokú požiarnu odolnosť a vynikajúce tepelno-technické vlastnosti.

 • fasádny systém možno klásť vertikálne alebo horizontálne
 • požiarna odolnosť 30minút (EI30 a EW60 podľa STN EN 13 501-2)
 • štandardne dodávané dĺžky panelov sú v rozmedzí od 2 m do 13,5 m (max.18 m)
 • Izolačné jadro IPN alebo QuadCore™ ponúka vynikajúce tepelno-izolačné a požiarne vlastnosti
 • Certifikácia FM Global
 • Priznané kotevné prvky
 • Modulová šírka 1 150 mm alebo 1 000 mm
 • Hrúbka izolačného jadra 100 a 120 mm
Stenový izolačný panel KS1150 TL vykazuje vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti a vysokú požiarnu odolnosť. Spôsob kladenia týchto panelov môžete zvoliť vertikálne alebo horizontálne. Panely sú vhodné pre všetky typy budov. Panely sú vhodné najmä pre obvodové plášte budov s požiadavkami na požiarnu odolnosť až EW60 / EI30 DP3.

Kingspan Stručný prehľad produktov - Brožúra

Podrobnosti

Použitie
Rozmery a hmotnosť
Materiály
Charakteristika
Balenie a dodanie
Manipulácia, skladovanie a montáž
Kvalita a záruka
Farby

Panely TL sú fasádne sendvičové panely s priznanými kotevnými prvkami.

 • tento typ panelu je vhodný pre fasádne i vnútorné aplikácie
 • požiarna odolnosť 30 min (EI30 a EW60 podľa STN EN 13501-2)
 • priznané kotevné prvky (pri horizontálnej aplikácii zakryté lištou)

Rozmery a hmotnosť

d – hrúbka izolačného jadra [mm]

100

120

Hmotnosť [kg/m²]

12,49

13,29

Vyrábané dĺžky panelov

Štandardné dĺžky panelov sú od 2 do 13,5 m. Panely kratšie ako 2 m sú krátené na stavbe. O možnostiach dodávky dlhších panelov kontaktujte zákaznícke oddelenie spoločnosti Kingspan.

Povrchové plechy

 • Žiarovo pozinkovaná oceľ Z275 podľa STN EN 10346 s radou možností finálnej povrchovej úpravy: PES 25, PVDF 25, Plastisol 200, Spectrum a Plastisol 150 - Foodsafe.

Hrúbky oceľových povrchových plechov

 • štandardná hrúbka vonkajšieho plechu 0,60 mm
 • štandardná hrúbka vnútorného plechu 0,40 mm
 • ostatné hrúbky plechu môžu byť dodané v zhode so zástupcami Kingspan

Vonkajšie povrchové úpravy

 1. Štandardný polyester – PES
  Povrchová ochrana v podobe polyesterového laku nanášaného v nominálnej hrúbke 25 mikrometrov na žiarovo pozinkovaný oceľový plech. Povrchová úprava vhodná pre bežné vonkajšie prostredie. Toto je štandardná povrchová úprava Kingspan.
 2. Spectrum™
  Kingspan Spectrum ™ je polyuretánová pololesklá povrchová úprava s nominálnou hrúbkou 50 mikrometrov s ľahko zrnitým efektom. Ponúka vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam, korózii a UV žiareniu. Vykazuje vysokú mieru stálosti farby a lesku. Vďaka dobrej pružnosti dosahuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Kingspan Spectrum je k dispozícii v širokej škále klasických a metalických farieb. Je bez chlóru, ftalátov alebo zmäkčovadiel a je 100% recyklovateľný.

Vnútorné povrchové úpravy

 1. Polyester vnútorný - PEI
  Polyesterová vrstva pre bežné vnútorné prostredie s nominálnou hrúbkou 15 mikrometrov. Štandardná farba je sivobiela (podobne ako RAL 9002).
 2. Štandardný polyester – PES
  Polyester je univerzálna a cenovo výhodná povrchová úprava pre bežné vnútorné i vonkajšie použitie. Nominálna hrúbka vrstvy je 25 mikrometrov.
 3. Foodsafe
  Foodsafe je špeciálny, netoxický a dobre umytý povrch určený na priamy a nepriamy kontakt s jedlom. Jedná sa o povrchovú ochranu na báze PVC v nominálnej hrúbke 150 mikrometrov. Je určený pre použitie v potravinárskom priemysle, resp. pre použitie v prostredí s vyššími hygienickými nárokmi. Štandardná farba je biela (podobná 9010).

Ďalšie možnosti povrchovej úpravy konzultujte s technickým oddelením spoločnosti Kingspan.

Izolačné jadro

Izolačné jadro z tuhej peny Kingspan IPN Firesafe (PIR) alebo QuadCore™, s uzavretými bunkami. Izolačná pena je zdravotne nezávadná, s nulovým potenciálom poškodzovanie ozónovej vrstvy (Zero Ozone depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a mäkké freóny).

Tesnenie

Pozdĺžne spoje panelov TL sú z výroby štandardne vybavené tesniacou páskou v zámku panelu na exteriérovej strane.

Zámok panelov na interiérovej strane možno v prípade požiadavky vybaviť špeciálnou silikónovou trubičkou (vysoké požiadavky na neprievzdušnosť a parotesnosť).

Tepelně-izolační vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Súčiniteľ prestupu tepla U [W/m2K] jadro IPN

Súčiniteľ prestupu tepla U [W/m2K] jadro QuadCore

100

0,222

0,18

120

0,185

0,15

Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla sú stanovené v súlade s STN EN ISO 10211, STN EN 14509 a STN 730540-4.

Biologické hľadisko

Izolačné sendvičové panely značky Kingspan nepodliehajú plesniam, hubám ani hmyzu. Z panelov sa neuvoľňujú žiadne zdraviu škodlivé látky.

Požiarna odolnosť

Sendvičové panely TL s izolačným jadrom IPN (Firesafe) alebo QuadCore™ a so štandardnou povrchovou úpravou nešíri požiar po povrchu v požiarne nebezpečnom priestore a u podhľadov nedochádza k odpadávaniu alebo odkvapkávaniu horiacich ani nehoriaci častíc.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

*Požiarna odolnosť podľa STN EN 13501-2
Obvodový plášť Vnútorné priečky
Vertikálne aplikácie Horizontálne aplikácie Vertikálne aplikácie Horizontálne aplikácie
100

EW 60 (i→o)
EI 30-ef (i←o)

EW 60 (i→o)
EI 30-ef (i←o)

EI 30 EI 30
120

*Poznámka: Ohľadom podrobných informácií, obmedzení alebo podmienok pre splnenie požiarnej odolnosti alebo požiarnej klasifikácie sa informujte na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Index vzduchovej nepriezvučnosti RW [dB]

100

26

120

27

Štandardné balenie - cestná preprava

Panely Kingspan sa ukladajú na polystyrénové bloky event. drevené palety. Steny zväzku sú chránené penovými polystyrénovými doskami. Celý zväzok je zabalený do polyetylénovej fólie.

Počet panelov vo zväzku závisí od hrúbky panelov - viď tabuľku nižšie. Počet zväzkov dlhších ako štandardná maximálna dĺžka sa úmerne znižuje. Štandardná výška palety je 1 100 m. Maximálna hmotnosť palety je 3 000 kg.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

100

120

Počet panelov v balení

10

8

​Dodávka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky dodávky panelov realizované cestnou prepravou na miesto stavby.

Za vykládku zodpovedá odberateľ / zákazník. Bližšie informácie o doprave, manipulácii a skladovaní panelov pri dodávke na stavbu sú uvedené v brožúre Technická príručka, prípadne na vyžiadanie na technickom oddelení spoločnosti Kingspan.

Skladanie a manipulácia

Príjemca dodávky je povinný zabezpečiť riadnu vykládku podľa manipulačných pokynov uvedených na zväzkoch. Je povinnosťou prepravcu zapísať do dodacieho listu správu o manipulačnej metóde.

Pri manipulácii so zväzkami panelov je potrebné dodržiavať pokyny na skladovanie a manipuláciu obsiahnuté v každom zväzku panelov.

Aby sa zabezpečila bezpečná montáž panelových zväzkov, mali by sa použiť vhodné mechanizmy a pomôcky (najmä v závislosti od dĺžky panelov), dištančné vložky, textilné pásy atď.

Skladovanie

Pri skladovaní je potrebné zabrániť akumulácii vody medzi panelmi, nadmernému zaťaženiu panelov a chrániť ich pred priamymi účinkami slnečného žiarenia, dažďa a prachu.

Montáž panelov

Postupy a pokyny pre montáž panelov sú k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné dohodnúť aj zaistenie odborného preškolenie montážnych pracovníkov.

Podrobné informácie o vykládke, skladovaní, manipulácii a inštalácii nájdete v technickej príručke.

Kvalita

Izolačné sendvičové panely Kingspan sa vyrábajú z materiálov najvyššej kvality, za použitia najnovších výrobných technológií, spĺňajú prísne nároky kontroly kvality, vyhovujú štandardom ISO 9001: 2010 a sú zárukou dlhej životnosti a spoľahlivosti.

Stavebné predpisy

Sendvičové izolačné panely Kingspan vyhovujú platným stavebným predpisom a normám, zodpovedajú požiadavkám uvedeným v európskej harmonizovanej norme STN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izoláciou a povrchovými plechy - prefabrikované výrobky - Špecifikácie.

Záruka

Záruky spoločnosti Kingspan sa individuálne posudzujú pre každý projekt, najmä v závislosti od agresivity prostredia a zvoleného typu povrchovej úpravy.

Upozornenie k obsahu

Hoci spoločnosť Kingspan verí, že všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke a jej publikovaných publikáciách sú správne a úplné, nie je možné spoľahnúť sa na vhodnosť ich použitia vo všetkých špecifických prípadoch. Všetky informácie, rady a odporúčania sú predkladané len ako pomôcka pre užívateľov za predpokladu, že spoločnosť Kingspan, jej zamestnanci, ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté ich použitím.

Zákony, predpisy, normy, vládne nariadenia, vydané certifikáty a protokoly alebo iné predpisy a predpisy sa môžu v priebehu času meniť. Pre dodatočné a aktuálne informácie kontaktujte technický odbor Kingspan.

Možnosti interiérovej povrchovej úpravy

Možnosti exteriérovej povrchovej úpravy

Polyester (PES) - 25μm - standardní povrchová úprava

KS1150NF_TF_PES
Spectrum™ (PUR) - 50 mikrometrov, záruka až 10 rokov
KS1150NF_TF_Spectrum_PUR

Spectrum™ Premium Metalic (PUR) - 50 mikrometrov, záruka až 10 rokov

Upozornenie:

Farby na tejto stránke sú len orientačné. Pri výbere farby kontaktujte naše zákaznícke oddelenie alebo použite vzorkovník RAL
.

Možnosti profilácií plechov

Rez panelom
Detaily profilácií
Certifikáty výrobku
KS1150 TL, stenový izolačný panel, zateplenie fasády
B (box) vonkajší

B (box) vonkajší

E (euro) vonkajší

E (euro) vonkajší

Q (minibox) vonkajší

Q (minibox) vonkajší

M (micro) vonkajší

M (micro) vonkajší

W (wave) vonkajší

W (wave) vonkajší

Q (minibox) vnútorný

Q (minibox) vnútorný

KS1150 TL, stenový izolačný panel, zateplenie fasády
 • - jadro izolačného panelu neobsahuje minerálne vlákna
 • - vynikajúce protipožiarne vlastnosti
 • - certifikát kvality
 • - certifikát požiarnej odolnosti

Na stiahnutie

KINGSPAN_prehlad produktov

Stručný prehľad produktov

Izolačné strešné a stenové panely

Stenove panely_CZ

Kingspan ThermalSafe - Brožúra

Technická príručka

Kingspan Technická príručka - Brožúra

Tabuľky únosnosti

Kingspan Kapitola 5 - Tabuľky únosnosti - Brožúra

Pozrite si tiež naše ďalšie produkty

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás