Stenový panel KS1000 FH

Stiahnuť
KS1000 FH, stenový izolačný panel, zateplenie fasády
Previous
Next

Informácie o výrobku

Panely FH s možnosťou kotvenia v pozdĺžnom zámku zakrývajúci hlavy skrutiek sú vhodný typ panelov pre reprezentatívne časti objektov. Izolačné jadro z minerálnej vlny s triedou reakcie na oheň A2-s1, d0 poskytuje dobrú požiarnu odolnosť a možnosť použitia v konštrukciách druhu D1.
Panel je bez ďalších úprav určený pre rôzne typy budov, s výnimkou objektov s nízkou návrhovou vnútornou teplotou.

 • fasádny systém pre horizontálne alebo vertikálne kladenie
 • zámok umožňujúci skryté ukotvenie
 • dobré akustické vlastnosti
 • Izolačné jadro z minerálneho vlákna
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Vertikálne alebo horizontálne kladenie
 • Štandardne dodávané dĺžky sú od 2 m do 10 m (max. 14,3 m)
 • Hrúbka izolačného jadra 60, 80, 100, 120, 150, 175 a 200 mm 
Stenové sendvičové panely s izolačným jadrom z minerálnej vlny ponúkajú vysokú požiarnu odolnosť a požadované tepelnoizolačné vlastnosti.

Panely sa vyrábajú v šírke modulu 1000 mm. Ide o fasádny systém pre rôzne typy objektov.

Kingspan Stručný prehľad produktov - Brožúra

Podrobnosti

Použitie
Rozmery a hmotnosť
Materiály
Charakteristika
Balenie a dodanie
Manipulácia, skladovanie a montáž
Kvalita a záruka
Farby

Panel FH je stenový panel s izolačným jadrom z minerálnej vlny a zámkom pre skryté kotvenie.

 • určené pre obvodové plášte s nárokom na vysokú požiarnu odolnosť
 • vhodné pre všetky typy stavieb s výnimkou priestorov s nízkou vnútornou teplotou (pod 0 ° C)
 • dobré akustické vlastnosti možno využiť pre protihlukové opatrenia

Rozmery a hmotnosť

d – Hrúbka izolačného jadra [mm]

60

80

100

120

150

175

200

Hmotnosť [kg/m²]

17,27

19,67

21,08

23,28

26,58

29,33

32,08

Vyrábané dĺžky panelov

Štandardné dĺžky panelov sú od 2 do 10 m (maximálne 14,3 m). Panely kratšie ako 2 m sú krátené na stavbe. O možnostiach dodávky dlhších panelov kontaktujte zákaznícke oddelenie spoločnosti Kingspan.

Povrchové plechy

Žiarovo pozinkovaná oceľ Z275 podľa STN EN 10346 s radou možností finálnej povrchovej úpravy - Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol a Foodsafe.

Hrúbky oceľových povrchových plechov

 • Štandardná hrúbka vonkajšieho plechu 0,50 mm.
 • Štandardná hrúbka vnútorného plechu 0,40 mm.

Možnosti povrchovej úpravy - vonkajší plech

 • Štadardný Polyester - PES

Povrchová ochrana v podobe polyesterového laku nanášaného v nominálnej hrúbke 25 mikrometrov na žiarovo pozinkovaný oceľový plech. Povrchová úprava vhodná pre bežné vonkajšie prostredie. Ide o štandardnú povrchovú úpravu firmy Kingspan.

 • Spectrum™

Kingspan Spectrum ™ je polyuretánová pololesklá povrchová úprava s nominálnou hrúbkou 50 mikrometrov s ľahko zrnitým efektom. Ponúka vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam, korózii a UV žiareniu. Vykazuje vysokú mieru stálosti farby a lesku. Vďaka dobrej pružnosti dosahuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Kingspan Spectrum je k dispozícii v širokej škále klasických aj metalických farieb. Neobsahuje chlór, ftaláty ani zmäkčovadlá a je 100% recyklovateľná.

Možnosti povrchovej úpravy - vnútorný plech

 • Polyester vnútorný - PEI

Polyesterová vrstva pre bežné vnútorné prostredie s nominálnou hrúbkou 15 mikrometrov. Štandardnou farbou je sivobiela (RAL 9002).

 • Štandardný Polyester – PES

Polyester je univerzálny a cenovo výhodná povrchová úprava pre bežné vnútorné i vonkajšie použitie. Nominálna hrúbka vrstvy je 25 mikrometrov.

 • Foodsafe

Foodsafe je špeciálny netoxický a dobre umývateľný povrch, určený aj pre priamy a nepriamy styk s potravinami. Jedná sa o povrchovú ochranu na báze PVC v nominálnej hrúbke 150 mikrometrov. Je určený pre použitie v potravinárskom priemysle, resp. pre použitie v prostredí s vyššími hygienickými nárokmi. Štandardnou farbou je biela (podobná 9010).

Ďalšie povrchové úpravy konzultujte s technickým oddelením spoločnosti Kingspan.

Izolačné jadro

Minerálne vlákno o vysokej špecifickej hmotnosti, vhodné pre aplikácie vyžadujúce požiarnu odolnosť po dobu dlhšiu ako 45 minút.

Tesnenie

Panely FH nie sú štandardne vybavené tesniacimi pásmi v zámke.

Zámok panelov na interiérové strane možno v prípade požiadavky vybaviť špeciálnou tesniacou páskou spĺňajúce vysoké požiadavky na neprievzdušnosť a parotesnosť. Použitie tejto pásky sa odporúča pre všetky objekty s vysokými požiadavkami z hľadiska priepustnosti vzduchu alebo prostredia s vysokou vlhkosťou vzduchu v interiéroch.

Tepelno-izolačné vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Súčiniteľ prestupu tepla U [W/m²K]

60

0,70

80

0,53

100

0,42

120

0,35

150

0,28

175

0,25

200

0,22

Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla sú stanovené v súlade s STN EN ISO 10211 a STN 73 0540-4.

Biologické hľadisko

Izolačné sendvičové panely značky Kingspan nepodliehajú plesniam, hubám ani hmyzu. Z panelov sa neuvoľňujú žiadne zdraviu škodlivé látky.

Požiarna odolnosť

Sendvičové panely FH s izolačným jadrom z minerálneho vlákna sú klasifikované triedou reakcie na oheň A2-s1, d0 podľa STN EN 13501-1. Panely so štandardnou povrchovou úpravou nešíri požiar po povrchu v požiarne nebezpečnom priestore a u podhľadov nedochádza k odpadávaniu alebo odkvapkávaniu horiacich ani nehoriaci častíc.

Hrúbka izolačného jadra [mm]

 

*Požiarna odolnosť podľa STN EN 13501-2

Obvodový plášť

Vnútorné priečky

Vertikálne aplikácie

Horizontálne
aplikácie

Vertikálne aplikácie

Horizontálne
aplikácie

60

N

N

N

N

80

100

EW 45 D1
*EW 60 D1
(i→o)

 

EI 90-ef D1
*EI120-ef D1 (i←o)

 

*EW 60 D1
(i→o)

EI120-ef D1
(i←o)

EW 45 D1
*EW60 (i→o)

EI120-ef D1 (i←o)

 

120

*N

 

*N

 

150

175

200

*Upozornenie: uvedené hodnoty požiarnej odolnosti platia pre priame aplikácie a z hľadiska použitia môžu mať určité obmedzenia.

Ohľadom podrobných informácií, obmedzení alebo podmienok pre splnenie požiarnej odolnosti alebo požiarnej klasifikácie sa informujte na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Hrúbka panelu [mm]

Index vzduchovej nepriezvučnosti Rw [dB]

60

31

80

100

32

120

150

175

200

Štandardné balenie - cestná doprava

Z dôvodu zvýšenia prepravnej kapacity sa panely ukladajú na polystyrénové bloky event. drevené palety. Steny zväzku sú chránené doskami z penového polystyrénu. Celý zväzok je zabalený do polyetylénovej fólie.

Počet panelov vo zväzku závisí od hrúbky panelov, ako je zrejmé z tabuľky uvedenej nižšie. Počet panelov vo zväzku, dlhších než štandardná max. dĺžka, sa úmerne znižuje.

Štandardná výška balenia je do 1 100 m.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

60

80

100

120

150

175

200

Počet panelov v balení

18

13

11

9

7

6

5

Dodávka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky dodávky panelov realizované cestnou prepravou na miesto stavby.

Za vykládku zodpovedá odberateľ / zákazník. Bližšie informácie o doprave, manipulácii a skladovaní panelov pri dodávke na stavbu sú uvedené v brožúre Technická príručka, prípadne na vyžiadanie na technickom oddelení spoločnosti Kingspan.

Skladanie a manipulácia

Príjemca dodávky je povinný zabezpečiť riadnu vykládku podľa manipulačných pokynov uvedených na zväzkoch. Povinnosťou prepravcu je uviesť záznam do dodacieho listu o spôsobe manipulácie.

Pri manipulácii so zväzkami panelov je nutné postupovať podľa skladovacích a manipulačných pokynov, ktoré obsahuje každý zväzok panelov.

Aby bolo zaistené bezpečné zloženie zväzkov panelov, je potrebné používať vhodné mechanizmy a pomôcky (najmä v závislosti na dĺžke panelov), rozperné fošne, textilné popruhy a pod.

Skladovanie

Pri skladovaní je potrebné zabrániť zhromažďovaniu vody medzi panelmi, nadmernému zaťaženiu panelov a chrániť ich proti priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia, dažďa a prachu.

Montáž panelov

Postupy a pokyny pre montáž panelov sú k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné sa dohodnúť aj na zabezpečenie odborného preškolenia montážnych pracovníkov.

Podrobné informácie pre vykládku, skladovanie, manipuláciu a montáž nájdete v technickej príručke.

Kvalita

Izolačné sendvičové panely Kingspan sa vyrábajú z materiálov najvyššej kvality, za použitia najnovších výrobných technológií, spĺňajú prísne nároky kontroly kvality, vyhovujú štandardom ISO9001: 2010 a sú zárukou dlhej životnosti a spoľahlivosti.

Stavebné predpisy

Sendvičové izolačné panely vyhovujú platným stavebným predpisom a normám, zodpovedajú požiadavkám uvedeným v európskej harmonizovanej norme STN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izoláciou a povrchovými plechy - prefabrikované výrobky - Špecifikácie.

Záruka

Záruky poskytované spoločnosťou Kingspan sú posudzované individuálne pre každý projekt, najmä v závislosti na agresivite prostredia a zvolenom type povrchovej úpravy.

Upozornenie k obsahu

Hoci že všetky informácie poskytnuté na týchto webových stránkach a v publikáciách na nich zverejnených sú podľa presvedčenia spoločnosti Kingspan správne a úplné, nie je možné sa spoliehať na vhodnosť ich použitie vo všetkých špecifických prípadoch. Všetky informácie, rady a odporúčania sú predkladané len ako pomôcka pre užívateľov za predpokladu, že spoločnosť Kingspan, jej zamestnanci, ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté ich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládne nariadenie, vystavené certifikáty a protokoly, alebo iné predpisy a nariadenia sa môžu časom meniť. V prípade potreby doplňujúcich a aktuálnych informácií sa obracajte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.

Možnosti interiérovej povrchovej úpravy

Možnosti exteriérovej povrchovej úpravy

Polyester (PES) - 25μm - standardní povrchová úprava

KS1150NF_TF_PES
Spectrum™ (PUR) - 50 mikrometrov, záruka až 10 rokov
KS1150NF_TF_Spectrum_PUR

Spectrum™ Premium Metalic (PUR) - 50 mikrometrov, záruka až 10 rokov

Upozornenie:

Farby na tejto stránke sú len orientačné. Pri výbere farby kontaktujte naše zákaznícke oddelenie alebo použite vzorkovník RAL
.

Možnosti profilácií plechu

Rez panelom
Detaily profilácií
Certifikáty výrobku
B (box) vonkajší

B (box) vonkajší

Q (minibox) vonkajší

Q (minibox) vonkajší

M (micro) vonkajší

M (micro) vonkajší

Q (minibox) vnútorný

Q (minibox) vnútorný

B (box) vnútorný

B (box) vnútorný

KS1000 FH, stenový izolačný panel, zateplenie fasády
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Klasifikácia D1

Na stiahnutie

KINGSPAN_prehlad produktov

Stručný prehľad produktov

Izolačné strešné a stenové panely

Stenove panely_CZ

Kingspan ThermalSafe - Brožúra

Technická príručka

Kingspan Technická príručka - Brožúra

Tabuľky únosnosti

Kingspan Kapitola 5 - Tabuľky únosnosti - Brožúra

Pozrite si tiež naše ďalšie produkty

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás