Stenový panel KS1000 AWP

Stiahnuť
KS1000 AWP, micro profil, stěnový panel, zateplení fasády, izolační panel
Previous
Next

Informácie o výrobku

Panely AWP sú k dispozícii v štandardných dodacích dĺžkach 2,0 - 13,50 m. Na požiadanie samozrejme dodáme aj kratšie dĺžky. Maximálna výrobná dĺžka je 18,0 m.

 • možnosť horizontálneho alebo vertikálneho kladenia
 • dobré požiarne vlastnosti, certifikované poisťovacou spoločnosťou FM Global
 • izolačným jadro QuadCore™ zaisťuje stále vlastnosti počas celej životnosti. 40 rokov garantované tepelné vlastnosti.
 • izolačné jadro IPN alebo QuadCore™ ponúka vynikajúce tepelno-izolačné a požiarne vlastnosti, čo dokladá aj certifikácia FM Global
 • fasádny systém môže byť umiestnený vertikálne alebo horizontálne
 • šírka modulu: 1000 mm
 • FibreFree
 • B-s1,d0
 • FM approved
 • Kotvenie v skrytom zámku
 • Hrúbka izolačného jadra: 50, 60, 80, 100, 120, 150 a 170 mm
 • Široká ponuka farebných odtieňov a povrchových úprav 
KS1000 AWP s tvarom pozdĺžneho zámku zakrývajúci kotviace prvky je vhodný pre všetky typy budov, vrátane architektonicky náročnejších fasád reprezentatívnych objektov. Izolačným jadro z tuhej peny IPN alebo QuadCore™ ponúka vnikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré zostávajú zachované po celú dobu životnosti stavby.

Kingspan Stručný prehľad produktov - Brožúra

Podrobnosti

Použitie
Rozmery a hmotnosť
Materiály
Charakteristika
Balenie a dodanie
Manipulácia, skladovanie a montáž
Kvalita a záruka
Farby

Izolačné panely AWP sú fasádne sendvičové panely so zámkom na zakrytie kotviacich prvkov.

 • vhodný fasádny panel pre všetky typy budov
 • kotva v skrytom zámku ponúka aj použitie panelov na reprezentatívnych častiach objektov

Rozmery a hmotnosť

d – hrúbka izolačného jadra [mm] 50 60 80 100 120 150 170
Hmotnosť [kg/m²] 10,77 11,17 11,97 12,77 13,57 14,77 15,57

Vyrábané dĺžky panelov

Štandardné dĺžky panelov sú od 2 do 13,5 m. Panely kratšie ako 2 m sú krátené na stavbe. Pre možnosti dodávky dlhších panelov kontaktujte zákaznícky servis Kingspan.

Povrchové plechy

 • Žiarovo pozinkovaná oceľ Z275 podľa STN EN 10346 s radou možností finálnej povrchovej úpravy: PES 25, PVDF 25, Plastisol 200, Spectrum a Plastisol 150 - Foodsafe.

Hrúbky oceľových povrchových plechov

 • štandardná hrúbka vonkajšieho plechu 0,60 mm
 • štandardná hrúbka vnútorného plechu 0,40 mm
 • ostatné hrúbky plechu môžu byť dodané v zhode so zástupcami Kingspan

Vonkajšie povrchové úpravy

 1. Štandardný polyester – PES
  Povrchová ochrana v podobe polyesterového laku nanášaného v nominálnej hrúbke 25 mikrometrov na žiarovo pozinkovaný oceľový plech. Povrchová úprava vhodná pre bežné vonkajšie prostredie. Toto je štandardná povrchová úprava Kingspan.
 2. Spectrum™
  Kingspan Spectrum ™ je polyuretánová pololesklá povrchová úprava s nominálnou hrúbkou 50 mikrometrov s ľahko zrnitým efektom. Ponúka vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam, korózii a UV žiareniu. Vykazuje vysokú mieru stálosti farby a lesku. Vďaka dobrej pružnosti dosahuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Kingspan Spectrum je k dispozícii v širokej škále klasických a metalických farieb. Je bez chlóru, ftalátov alebo zmäkčovadiel a je 100% recyklovateľný.

Vnútorné povrchové úpravy

 1. Polyester vnútorný - PEI
  Polyesterová vrstva pre bežné vnútorné prostredie s nominálnou hrúbkou 15 mikrometrov. Štandardná farba je sivobiela (podobne ako RAL 9002).
 2. Štandardný polyester – PES
  Polyester je univerzálna a cenovo výhodná povrchová úprava pre bežné vnútorné i vonkajšie použitie. Nominálna hrúbka vrstvy je 25 mikrometrov.
 3. Foodsafe
  Foodsafe je špeciálny, netoxický a dobre umytý povrch určený na priamy a nepriamy kontakt s jedlom. Jedná sa o povrchovú ochranu na báze PVC v nominálnej hrúbke 150 mikrometrov. Je určený pre použitie v potravinárskom priemysle, resp. pre použitie v prostredí s vyššími hygienickými nárokmi. Štandardná farba je biela (podobná 9010).

Ďalšie možnosti povrchovej úpravy konzultujte s technickým oddelením spoločnosti Kingspan.

Izolačné jadro

Izolačné jadro z tuhej peny Kingspan IPN Firesafe (PIR) alebo QuadCore ™, s uzavretými bunkami. Izolačná pena je zdravotne nezávadná, s nulovým potenciálom poškodzovanie ozónovej vrstvy (Zero Ozone depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a mäkké freóny).

Tesnenie

Pozdĺžne spoje panelov AWP sú z výroby štandardne opatrené tesniace páskou v zámku panelu na exteriérovej strane.

V prípade zvýšených požiadaviek z hľadiska prievzdušnosti a parotesnosť, je možnosť aplikácie dodatočných opasok z výroby treba vopred prerokovať s výrobcom.

V mieste priečneho spojenia panelov sa medzi panely a štruktúru aplikuje tesniaca páska a medzera sa naplní vhodným typom tepelnej izolácie.

Tepelno-izolačné vlastnosti

Hrúbka panelu 
[mm]

Súč. prestupu tepla
jadro IPN
U [W/m²K]

Súč. prestupu tepla jadro 
Quad Core
U [W/m²K]

50 0,469  
60 0,383  
80 0,284  
100 0,226 0,18
120 0,187 0,15
150 0,151 0,12
170 0,133 0,11

Hodnoty súčiniteľa prestupu tepla sú stanovené v súlade s STN EN ISO 10211: 2009, STN EN 14509 a STN 730540-4.

Biologické hľadisko

Izolačné sendvičové panely značky Kingspan nepodliehajú plesniam, hubám ani hmyzu. Panely nezbavujú žiadne škodlivé látky.

Požiarna odolnosť

Sendvičové panely AWP s izolačným jadrom IPN (Firesafe) alebo QuadCore ™ a so štandardnou povrchovou úpravou nešíri požiar po povrchu v požiarne nebezpečnom priestore a u podhľadov nedochádza k odpadávaniu alebo odkvapkávaniu horiacich ani nehoriaci častíc.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

*Požiarna odolnosť podľa STN EN 13501-2

Obvodový plášť

Vnútorné priečky

Vertikálne aplikácie

Horizontálne aplikácie

Vertikálne aplikácie

Horizontálne aplikácie

50

N

N

 

 

Nehodnotené

 

 

 

Nehodnotené

 

60

EW15 D3 (i→o)

EI15-ef D3 (i←o)

*EW15 D3 (i→o)
*EI15-ef D3 (i←o)

80
100
120 EW15 D3 (i→o)

*EI15-ef D3 (i←o)

170

*Poznámka: Ohľadom podrobných informácií, obmedzení alebo podmienok pre splnenie požiarnej odolnosti alebo požiarnej klasifikácie sa informujte na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Index vzduchovej nepriezvučnosti RW [dB]

50

25

60

80

100

26

120

150

170

Štandardné balenie - cestná preprava

Panely sú umiestnené na polystyrénových blokoch alebo drevených paletách. Steny zväzku sú chránené penovými polystyrénovými doskami. Celý zväzok je zabalený do polyetylénovej fólie.

Počet panelov vo zväzku závisí od hrúbky panelov - viď tabuľku nižšie. Počet zväzkov dlhších ako štandardná maximálna dĺžka sa úmerne znižuje. Štandardná výška palety je 1 100 m. Maximálna hmotnosť palety je 3 000 kg.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

50

60

80

100

120

150

170

Počet panelov v balení

22

18

13

11

9

7

6

Dodávka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky dodávky panelov realizované cestnou prepravou na miesto stavby.

Za vykládku zodpovedá odberateľ / zákazník. Bližšie informácie o doprave, manipulácii a skladovaní panelov pri dodávke na stavbu sú uvedené v brožúre Technická príručka, prípadne na vyžiadanie na technickom oddelení spoločnosti Kingspan.

Skladanie a manipulácia

Príjemca dodávky je povinný zabezpečiť riadnu vykládku podľa manipulačných pokynov uvedených na zväzkoch. Je povinnosťou prepravcu zapísať do dodacieho listu správu o manipulačnej metóde.

Pri manipulácii so zväzkami panelov je potrebné dodržiavať pokyny na skladovanie a manipuláciu obsiahnuté v každom zväzku panelov.

Aby sa zabezpečila bezpečná montáž panelových zväzkov, mali by sa použiť vhodné mechanizmy a pomôcky (najmä v závislosti od dĺžky panelov), dištančné vložky, textilné pásy atď.

Skladovanie

Pri skladovaní je potrebné zabrániť akumulácii vody medzi panelmi, nadmernému zaťaženiu panelov a chrániť ich pred priamymi účinkami slnečného žiarenia, dažďa a prachu.

Montáž panelov

Postupy a pokyny pre montáž panelov sú k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné dohodnúť aj zaistenie odborného preškolenie montážnych pracovníkov.

Podrobné informácie o vykládke, skladovaní, manipulácii a inštalácii nájdete v technickej príručke.

Kvalita

Izolačné sendvičové panely Kingspan sa vyrábajú z materiálov najvyššej kvality, za použitia najnovších výrobných technológií, spĺňajú prísne nároky kontroly kvality, vyhovujú štandardom ISO 9001: 2010 a sú zárukou dlhej životnosti a spoľahlivosti.

Stavebné predpisy

Sendvičové izolačné panely Kingspan vyhovujú platným stavebným predpisom a normám, zodpovedajú požiadavkám uvedeným v európskej harmonizovanej norme STN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izoláciou a povrchovými plechy - prefabrikované výrobky - Špecifikácie.

Záruka

Záruky spoločnosti Kingspan sa individuálne posudzujú pre každý projekt, najmä v závislosti od agresivity prostredia a zvoleného typu povrchovej úpravy.

Upozornenie k obsahu

Hoci spoločnosť Kingspan verí, že všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke a jej publikovaných publikáciách sú správne a úplné, nie je možné spoľahnúť sa na vhodnosť ich použitia vo všetkých špecifických prípadoch. Všetky informácie, rady a odporúčania sú predkladané len ako pomôcka pre užívateľov za predpokladu, že spoločnosť Kingspan, jej zamestnanci, ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté ich použitím.

Zákony, predpisy, normy, vládne nariadenia, vydané certifikáty a protokoly alebo iné predpisy a predpisy sa môžu v priebehu času meniť. Pre dodatočné a aktuálne informácie kontaktujte technický odbor Kingspan.

Možnosti interiérovej povrchovej úpravy

Možnosti exteriérovej povrchovej úpravy

Polyester (PES) - 25μm - štandardná povrchová úprava

KS1000AWP_PES

SpectrumTM (PUR) - 50 mikrometrov, záruka až 10 rokov

 

 

Spectrum Premium Metalic (PUR) - 50 mikrometrov, záruka až 10 rokov

EFEKT panely - 160 mikrometrov Polyolefín (pre úpravy - euro dub hnedý, ružový dub a bielený dub) alebo 120 mikrometrov PVC (prírodný dub).

Upozornenie:

Farby na tejto stránke sú len orientačné. Pri výbere farby kontaktujte Kingspan alebo použite vzorkovník RAL.

Profilácia a rez

Rez panelom
Detaily profilácií
Krycie lišty
Certifikáty výrobku
KS1000_AWP_rez_panelem_CZ
B (box) vonkajší

B (box) vonkajší

E (euro) vonkajší

E (euro) vonkajší

Q (minibox) vonkajší

Q (minibox) vonkajší

M (micro) vonkajší

M (micro) vonkajší

W (wave) vonkajší

W (wave) vonkajší

Q (minibox) vnútorný

Q (minibox) vnútorný

Banner_AWP_top hats_K175_CEER
Banner_AWP_top hats_246_CEER
KS1000 AWP, stenový izolačný panel, zateplenie fasády
 •  - jádro izolačního panelu neobsahuje minerální vlákna​
 • - certifikát kvality
 •  - certifikát požární odolnosti 

Ochrana budovy pomocou stenového panelu

Tajomstvo vynikajúcich tepelných a požiarno-technických vlastností systému je skryté v jadre. Architektonické plus body tiež pripisujú rôznorodosť povrchu. Pri navrhovaní budovy určite stojíte pred výpočtom spotreby energie. Vďaka panelom AWP je k dispozícii stenový panel s ideálnou izoláciou. Obsahuje integrované jadro QuadCore™, ktoré má najnižšiu tepelnú vodivosť 0,018 W / mk a poskytuje o 20% lepšiu tepelnú izoláciu.

Vaši zákazníci tiež profitujú z ekonomických výhod návrhu ventilačných a klimatizačných systémov. Naše stenové panely tiež zaisťujú lepšiu protipožiarnu ochranu, dlhšiu životnosť a ekologickú udržateľnosť.

Na stiahnutie

KINGSPAN_prehlad produktov

Stručný prehľad produktov

Izolačné strešné a stenové panely

Stenove panely_CZ

Kingspan ThermalSafe - Brožúra

Panely s dizajnom imitácia dreva

Kingspan Panely s dizajnom imitácia dreva - Brožúra

Technická príručka

Kingspan Technická príručka - Brožúra

Tabuľky únosnosti

Kingspan Kapitola 5 - Tabuľky únosnosti - Brožúra

Pozrite si tiež naše ďalšie produkty

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás