Akusticky panel KS1150 FA

Stiahnuť
akustický panel, KS1150 FA
Previous
Next

Informácie o výrobku

Panely určené najmä pre interiérové použitie ako stenový prvok alebo stropný podhľad.

 • izolačné jadro z minerálnej vlny s dobrými akustickými a protipožiarnymi vlastnosťami
 • povrchová vrstva s povrchovou perforáciou zlepšuje pohlcovanie zvuku
 • systém pre horizontálne alebo vertikálne aplikáciu na steny, alebo do podhľadov
 • vynikajúca absorpcia zvuku a vzduchová nepriezvučnosť
 • možnosť použitia pre exteriérové aplikácie je nutné posúdiť individuálne s prihliadnutím na podmienky použitia a požiadavkám
 • panely nie sú vhodné pre aplikácie do konštrukcií s veľkým rozdielom teploty na interiéru a exteriéru (obvodový plášť), do priestorov s vyššou vnútornou relatívnou vlhkosťou (> 70%) a s vysokou koróznou agresivitou prostredia
 • Izolačné jadro z minerálnej vlny
 • Vynikajúca zvuková pohltivosť αW = 0,55 (L), trieda zvukovej pohltivosti D
 • Vzduchová nepriezvučnosť RW = 31-35 dB
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Štandardné dĺžky od 2 m do 6 m
 • Modulová šírka štandardne 1 150 mm
 • Hrúbka izolačného jadra 60, 80, 100, 120 a 150 mm
KS 1150 FA ponúkame v štandardne dodávaných dĺžkach od 2,0 do 6,0 m. Z dôvodu vysokej vlastnej hmotnosti a perforovaného vnútorného plechu neodporúčame väčšie dĺžky, aby nedochádzalo k poškodeniu pri doprave a montáži.

Kingspan Stručný prehľad produktov - Brožúra

Podrobnosti

Použitie
Rozmery a hmotnosť
Materiály
Charakteristika
Balenie a dodanie
Manipulácia, skladovanie a montáž
Kvalita a záruka
Farby
Stenový a podhľadový panel určený pre vnútorné (interiérové) použitie s požiadavkami na zvukovú pohltivosť a nepriezvučnosť - akustické aplikácie. Vnútorný plech panela je v celej ploche perforovaný, vonkajšie plech panelu je plný.
 • vynikajúce hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti a zvukovej pohltivosti
 • vhodné sú pre vnútorné protihlukové opatrenia

Rozmery a hmotnosť

d – hrúbka izolačného jadra [mm]

60

80

100

120

150

Hmotnosť [kg/m²]

15,80

18,20

20,60

22,90

26,50

Vyrábané dĺžky panelov

Štandardné dĺžky panelov sú od 2 do 6 m. Panely kratšie ako 2 m sú krátené na stavbe. Vzhľadom na perforovaný plech bez profilovania sa neodporúča dodávať panely dlhšie ako 6 m, inak by sa panel mohol počas manipulácie a montáže poškodiť.

Povrchové plechy

Žiarovo pozinkovaná oceľ Z275 podľa STN EN 10346 s radou možností finálnej povrchovej úpravy - Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol a Foodsafe.

Hrúbky oceľových povrchových plechov

 • Štandardná hrúbka vonkajšieho plechu 0,50 mm.
 • Štandardná hrúbka vnútorného plechu 0,40 mm.

Možnosti povrchovej úpravy - vonkajší plech

 • Štadardný Polyester - PES

Povrchová ochrana v podobe polyesterového laku nanášaného v nominálnej hrúbke 25 mikrometrov na žiarovo pozinkovaný oceľový plech. Povrchová úprava vhodná pre bežné vonkajšie prostredie. Ide o štandardnú povrchovú úpravu firmy Kingspan.

 • Spectrum™

Kingspan Spectrum ™ je polyuretánová pololesklá povrchová úprava s nominálnou hrúbkou 50 mikrometrov s ľahko zrnitým efektom. Ponúka vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam, korózii a UV žiareniu. Vykazuje vysokú mieru stálosti farby a lesku. Vďaka dobrej pružnosti dosahuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Kingspan Spectrum je k dispozícii v širokej škále klasických aj metalických farieb. Neobsahuje chlór, ftaláty ani zmäkčovadlá a je 100% recyklovateľná.

Možnosti povrchovej úpravy - vnútorný plech

 • Polyester vnútorný - PEI

Polyesterová vrstva pre bežné vnútorné prostredie s nominálnou hrúbkou 15 mikrometrov. Štandardnou farbou je sivobiela (RAL 9002).

 • Štandardný Polyester – PES

Polyester je univerzálny a cenovo výhodná povrchová úprava pre bežné vnútorné i vonkajšie použitie. Nominálna hrúbka vrstvy je 25 mikrometrov.

 • Foodsafe

Foodsafe je špeciálny netoxický a dobre umývateľný povrch, určený aj pre priamy a nepriamy styk s potravinami. Jedná sa o povrchovú ochranu na báze PVC v nominálnej hrúbke 150 mikrometrov. Je určený pre použitie v potravinárskom priemysle, resp. pre použitie v prostredí s vyššími hygienickými nárokmi. Štandardnou farbou je biela (podobná 9010).

Ďalšie povrchové úpravy konzultujte s technickým oddelením spoločnosti Kingspan.

Izolačné jadro

Minerálne vlákno o vysokej špecifickej hmotnosti, vhodné pre aplikácie vyžadujúce požiarnu odolnosť po dobu dlhšiu ako 45 minút.

Tesnenie

Panely KS1150 FA nie sú štandardne vybavené tesniacou páskou v zámku. Panely s perforovaným plechom nie sú vhodné pre prostredie s vyššou relatívnou vlhkosťou a / alebo podmienkami s vyššími nárokmi na priepustnosť vzduchu.

Tepelno-izolačné vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Súčiniteľ prestupu tepla U [W/m²K]

60 0,70
80 0,53
100 0,43
120 0,37
150 0,30

Biologické hľadisko

Izolačné sendvičové panely značky Kingspan nepodliehajú plesniam, hubám ani hmyzu. Z panelov sa neuvoľňujú žiadne zdraviu škodlivé látky.

Požiarna odolnosť

Sendvičové panely KS1150 FA s izolačným jadrom z minerálneho vlákna sú klasifikované triedou reakcie na oheň C-s2, d0 (v prípade keď je perforovaná strana panelu vystavená ohňu) v súlade s STN EN 13501-1.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm] *Požiarna odolnosť podľa STN EN 13501-2
Perforovaná strana vystavená ohňu Neperforovaná strana vystavená ohňu
60 N N
80
100

*EI45

*EW60

*EI60

*EW120

120
150

* Upozornenie: uvedené hodnoty požiarnej odolnosti platia pre priame aplikácie a z hľadiska použitia môžu mať určité obmedzenia.

Ohľadom podrobných informácií, obmedzení alebo podmienok pre splnenie požiarnej odolnosti alebo požiarnej klasifikácie sa informujte na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm]

Index vzduchovej nepriezvučnosti RW [dB]

 

Faktory prizpôsobenia spektre

C [dB]

Ctr [dB]

60

31

-1

-4

80

32

-2

-4

100

34

-2

-4

120

35

-2

-5

150

33

-3

-5

Koeficient akustickej absorpcie α podľa EN ISO 354:
KS1150 FA hr. 100 mm, plne perforovaný plech - αW = 0,55 (L),
Trieda absorpcie zvuku "D"

Štandardné balenie - cestná doprava

Panely KS1150 FA sa ukladajú na polystyrénové bloky event. drevené palety. Steny zväzku sú chránené penovými polystyrénovými doskami. Celý zväzok je zabalený do polyetylénovej fólie.

Počet panelov vo zväzku závisí od hrúbky panelov - viď tabuľku nižšie. Počet zväzkov dlhších ako štandardná maximálna dĺžka sa úmerne znižuje. Štandardná výška palety je 1 100 m. Maximálna hmotnosť palety je 3 000 kg.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm] 60 80 100 120 150
Počet panelov v balení 16 13 10 8 7

Dodávka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky dodávky panelov realizované cestnou prepravou na miesto stavby.

Za vykládku zodpovedá odberateľ / zákazník. Bližšie informácie o doprave, manipulácii a skladovaní panelov pri dodávke na stavbu sú uvedené v brožúre Technická príručka, prípadne na vyžiadanie na technickom oddelení spoločnosti Kingspan.

Skladanie a manipulácia

Príjemca dodávky je povinný zabezpečiť riadnu vykládku podľa manipulačných pokynov uvedených na zväzkoch. Povinnosťou prepravcu je uviesť záznam do dodacieho listu o spôsobe manipulácie.

Pri manipulácii so zväzkami panelov je nutné postupovať podľa skladovacích a manipulačných pokynov, ktoré obsahuje každý zväzok panelov.

Aby bolo zaistené bezpečné zloženie zväzkov panelov, je potrebné používať vhodné mechanizmy a pomôcky (najmä v závislosti na dĺžke panelov), rozperné fošne, textilné popruhy a pod.

Skladovanie

Pri skladovaní je potrebné zabrániť zhromažďovaniu vody medzi panelmi, nadmernému zaťaženiu panelov a chrániť ich proti priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia, dažďa a prachu.

Montáž panelov

Postupy a pokyny pre montáž panelov sú k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné sa dohodnúť aj na zabezpečenie odborného preškolenia montážnych pracovníkov.

Podrobné informácie pre vykládku, skladovanie, manipuláciu a montáž nájdete v technickej príručke.

Kvalita

Izolačné sendvičové panely Kingspan sa vyrábajú z materiálov najvyššej kvality, za použitia najnovších výrobných technológií, spĺňajú prísne nároky kontroly kvality, vyhovujú štandardom ISO9001: 2010 a sú zárukou dlhej životnosti a spoľahlivosti.

Stavebné predpisy

Sendvičové izolačné panely vyhovujú platným stavebným predpisom a normám, zodpovedajú požiadavkám uvedeným v európskej harmonizovanej norme STN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izoláciou a povrchovými plechy - prefabrikované výrobky - Špecifikácie.

Záruka

Záruky poskytované spoločnosťou Kingspan sú posudzované individuálne pre každý projekt, najmä v závislosti na agresivite prostredia a zvolenom type povrchovej úpravy.

Upozornenie k obsahu

Hoci že všetky informácie poskytnuté na týchto webových stránkach a v publikáciách na nich zverejnených sú podľa presvedčenia spoločnosti Kingspan správne a úplné, nie je možné sa spoliehať na vhodnosť ich použitie vo všetkých špecifických prípadoch. Všetky informácie, rady a odporúčania sú predkladané len ako pomôcka pre užívateľov za predpokladu, že spoločnosť Kingspan, jej zamestnanci, ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté ich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládne nariadenie, vystavené certifikáty a protokoly, alebo iné predpisy a nariadenia sa môžu časom meniť. V prípade potreby doplňujúcich a aktuálnych informácií sa obracajte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.

Možnosti interiérovej povrchovej úpravy

Možnosti exteriérovej povrchovej úpravy

Polyester (PES) - 25μm - standardní povrchová úprava

KS1150NF_TF_PES
Spectrum™ (PUR) - 50 mikrometrov, záruka až 10 rokov
KS1150NF_TF_Spectrum_PUR

Spectrum™ Premium Metalic (PUR) - 50 mikrometrov, záruka až 10 rokov

Upozornenie:

Farby na tejto stránke sú len orientačné. Pri výbere farby kontaktujte naše zákaznícke oddelenie alebo použite vzorkovník RAL
.

Možnosti profilácií plechu

Detaily profilácií

Na stiahnutie

KINGSPAN_prehlad produktov

Stručný prehľad produktov

Izolačné strešné a stenové panely

KS1150_FA_CZ_TECHNICKY_LIST_CZ_072016-page-001

Kingspan KS1150 FA - Karta produktu

Stenove panely_CZ

Kingspan ThermalSafe - Brožúra

Technická príručka

Kingspan Technická príručka - Brožúra

Tabuľky únosnosti

Kingspan Kapitola 5 - Tabuľky únosnosti - Brožúra

Pozrite si tiež naše ďalšie produkty

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás