The Facts Matter

 

#TheFactsMatter

V Kingspane kladieme veľký dôraz na pravdivé a spoľahlivé informácie súvisiace s našimi produktami a technológiami. Je pre nás dôležité prinášať fakty, ktoré potvrdzujú kvalitu a výhody našich produktov oproti bežne používaným izolačným materiálom. Pretože sa s vami chceme o tie najdôležitejšie fakty podeliť, vytvorili sme niekoľko štúdií, webinárov a dôkazov, vďaka ktorým ľahko získate prehľad o tom, aké výhody vám môže priniesť používanie našich produktov.
Nižšie nájdete vybrané fakty a podrobné informácie o nich.

Kingspan Izolácia Slovensko

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583