Therma_TT47_FM Therma_TT47_FM
Previous
Next

Spádový systém do ťažkých skladieb plochých striech

Therma TR47 FM na báze PIR peny sme primárne vyvinuli na aplikáciu do ťažkých skladieb plochých striech ako doplnok k produktu Therma TR27 FM.

Ideálne riešenie pre rovné strechy

Dosky sme z oboch strán vybavili perforovanou kompozitnou fóliou na báze skla. Tá zaručuje dokonalú mechanickú ochranu a spojenie s okolitým súvrstvím. Nad dosku aplikujte hydroizolačnú vrstvu. Dosky sa kotvia po pokládke parozábrany do podkladového betónu pomocou skrutiek s teleskopickými podložkami.

Jednoduché pre pokládku, efektívne po umiestnení

Pre váš projekt bude určite prínosom aj jednoduchá úprava pre pokládku. Dosky totiž ľahko upravíte prírezom na rotačnej píle či púhym zubatým nožom. Hrany dosiek sú rovné. Po použití najvyššieho klinu pod nadväzujúce najnižšou klin vykonajte celoplošnú vrstvu izolantu Therma TR27 FM v hrúbke 100 mm.

Dosky sú plne kompatibilné so všetkými materiálmi, ktoré bežne využívate pre klasické skladby plochých striech, ako sú PVC, EPDM a asfaltové modifikované pásy.
 

Produktový katalóg

Produktový katalóg Izolačné dosky Therma

Produktové informácie

Technické detaily
U value-súčiniteľ prestupu tepla
Certifikáty
Na stiahnutie
Najdôležitejšie výhody
Doprava, manipulácia a skladovanie
Základné charakteristiky Vlastnosť
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,027 W/m·K (hrúbka < 80 mm)
0,026 W/m·K (hrúbka 80 - 100 mm)
0,025 W/m·K (hrúbka ≥ 120 mm)
Štandardné rozmery* 1 200 x 1 200 mm
Spád 2,1 %
Opracovanie hrán Štandardná rovná hrana
Trieda reakcie na oheň EN 13501-1 E (B-s3,d0 pri aplikácii)
Rozmerová stabilita DS(70,90)3-DS(-20,-)1
Objemová hmotnosť ca. 30 kg/m3
Pevnosť v tlaku dn ≤ 80 mm ≥ 150 kPa (pri 10% deformácii)
dn > 80 mm ≥ 120 kPa (pri 10% deformácii)
Uzavreté bunky ≥ 90 %
Tepelná odolnosť peny dlhodobo - 30 °C do + 90 °C
* Ostatné hrúbky a rozmery na požiadanie.
 
Hrúbka výrobku
(mm)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD
(W/m·K)
25/50 0,027
50/75 0,027
75/100 0,027
100/125 0,026

Produktový katalóg Izolačné dosky Therma

Karta bezpečnostných údajov Therma

Pridajte tento produkt do návrhu vašeho projektu v BIM DEKSOFT. Pre otvorenie Knižnice produktov DEKSOFT je nutné prihlásenie.
 • Vysoká tepelno-izolačná schopnosť dosiek vám umožňuje splniť požiadavky na tepelnú ochranu budov, ktoré vyplývajú z aktuálnych noriem, a to aj pri veľmi malej hrúbke izolantu.
 • Táto úspora v hrúbke izolantu vedie okrem iného k úsporám vďaka nižšej nutné výške atík a konštrukcií prestupujúcich strešným plášťom.
 • Nízka objemová hmotnosť veľmi zjednodušuje prepravu aj manipuláciu na stavbe.
 • Vysoká pevnosť v tlaku zaručuje obmedzení hrozby poškodenia dosiek pri montáži aj vysokú únosnosť dosky v skladbe.
 • Dosky majú zanedbateľnú nasiakavosť a dostatočnú tvarovú stabilitu, ktorá je zárukou konštantných mechanicko-fyzikálnych parametrov po celú dobu životnosti dosiek.
 • Jednoduchá, rýchla pokládka a jednoduché spracovanie ušetrí čas aj peniaze.
 • Náš systém sa vyznačuje tiež dlhou životnosťou.
 • Vďaka uzavreté materiálové štruktúre a zloženia jadra sú dosky odolné voči agresorom v podobe húb, hmyzu a hlodavcov.
 • Dosky je nutné prepravovať v originálnom obale v horizontálnej polohe v uzavretom suchom priestore zamedzujúcom vystavanie poveternostným vplyvom.
 • Dosky je potrebné skladovať v horizontálnej polohe na spevnenej ploche, so zamedzením priameho kontaktu so zemou pomocou dostatočného množstva podkladov rovnomerne podopierajúcej plochu dosky (uprostred a 15 cm od oboch okrajov dosky).
 • Dosky nesmú byť pri skladovaní vystavené poveternostným vplyvom. Najvhodnejšie je skladovanie v zastrešenom sklade alebo zastrešenej ploche. V prípade absencie strechy je nutné dosky zakryť krycou vodotesnou PE plachtou s vyššou gramážou.
 • Dosky nesmú byť počas skladovania bodovo zaťažované (napr. priťažením tehlou proti odfúknutiu).
 • Dosky je nutné dokonale ochrániť proti všetkým formám vlhkosti (zrážková, zemná, kondenzácia).
 • Pri manipulácii s doskami je nutné použitie príslušných prostriedkov BOZP, ako sú respirátory a okuliare v prípade rezania alebo vhodné rukavice v prípade akejkoľvek manipulácie.

Produktové skupiny

Kingspan Izolácia Slovensko

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583

Na našej web stránke www.kingspan.com používame súbory cookies. Aby ste zistili viac o súboroch cookies, ktoré používame, alebo aby ste zmenili predvoľby súboru cookies, tj. odstránili Váš súhlas používať určité kategórie súborov cookies, prosím navštívte stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Prosím kliknite na "Prijať a zavrieť" pre prijatie používania súborov cookies na našej web stránke. súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies Kingspan a súborov cookies tretej strany pre potreby zlepšenia výkonu, zlepšenia funkcionality a merateľnosti publika, s podmienkami uvedenými v našej stránke Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola; a budeme predpokladať, že ste si prečítali a pochopili našu stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Cookie-politik & kontrol og Hjemmesiden fortrolighedspolitik blev opdateret den 13. august 2018.