Therma TR27 Doska pre ploché strechy

Therma TR27 Therma TR27
Previous
Next

Tepelná izolácia ťažkých plochých striech

Doska pre ploché strechy Therma TR27 Doska pre ploché strechy je polyizokyanurátová izolačná doska z tuhej peny, potiahnutá na oboch stranách kompozitnou fóliou na báze skla. Doska spĺňa prísne protipožiarne bezpečnostné požiadavky stanovené Factory Mutual (schválenie FM). Doska je určená na použitie na plochých strechách pod lepenými, mechanicky kotvenými alebo voľne ležiacimi zaťaženými systémami strešných krytín.

Produktové informácie

Technické údaje
Tepelnoizolačné parametre
Certifikáty
Na stiahnutie
Najdôležitejšie výhody
Doprava, manipulácia a skladovanie
Vlastnosť Hodnota
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD (EN 13165) λD-hodnota 0,027 W/(m·K) (tloušťka < 80 mm)
λD-hodnota 0,026 W/(m·K) (tloušťka 80 - 120 mm)
λD-hodnota 0,025 W/(m·K) (tloušťka ≥ 120mm)
Štandardné rozmery (EN 822) 1200 x 600 mm
Úprava hrán štandardní rovná hrana
Trieda reakcie na oheň (EN 13501-1) E
Objemová hmotnosť (EN 1602) cca 30 kg/m³
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii (EN 826) ≥ 150 kPa (hrúbka ≤ 80 mm)
≥ 120 kPa (hrúbka > 80 mm)
Rozmerová stabilita - dĺžka a šírka
(EN 1604, 48 hodin, +70°C při 90% r.v.)
≤ 2%
Rozmerová stabilita - dĺžka a šírka
(EN 1604, 48 hodin při -20°C)
≤ 1%
Obsah uzavretých pórov (EN ISO 4590) ≥ 90%
Dostupná certifikácia EPD
FM approval**
Ďalšie informácie o technických parametroch našich výrobkov získate na našej technickej linke techline.sk@kingspan.com alebo na telefónnom čísle +420 266 711 583.
** FM schválené v súlade s “FM 4470 pre použitie v nehorľavých konštrukciách strešného plášťa 1. triedy“ - jednovrstvové od 40 do 160 mm, alebo viacvrstvové až do 280 mm. Pre
viac detailov prosím navštívte www.roofnav.com alebo kontaktujte naše technické oddelenie.
30 40 50 60 70 80 90 100 120 140
1,10 1,45 1,85 2,20 2,55 3,05 3,45 3,80 4,80 5,60
0,83 0,64 0,52 0,44 0,38 0,32 0,29 0,26 0,21 0,18
*Konkrétne hodnoty R sa musia v prípade aplikácie v konštrukciách overiť výpočtom.

Therma flat roof FM approval Winterswijk

Therma flat roof FM approval Burkhardtsdorf

FM schválené v súlade s “FM 4470 pre použitie v nehorľavých konštrukciách strešného plášťa 1. triedy“ - jednovrstvové od 40 do 160 mm, alebo viacvrstvové až do 280 mm. Pre viac detailov prosím navštívte www.roofnav.com alebo kontaktujte naše technické oddelenie.

Karta bezpečnostných údajov Therma

 • Vysoká tepelno-izolačná schopnosť dosiek vám umožňuje splniť požiadavky na tepelnú ochranu budov, ktoré vyplývajú z aktuálnych noriem, a to aj pri veľmi malej hrúbke izolantu.
 • Úspora v hrúbke izolantu vedie aj k úsporám vďaka nižšej nutné výške atík a konštrukcií, ktoré prestupujú strešným plášťom.
 • Nízka objemová hmotnosť dosiek veľmi zjednodušuje prepravu aj manipuláciu na stavbe.
 • Vysoká pevnosť v tlaku zaručuje obmedzení hrozby poškodenia dosiek pri montáži aj vysokú únosnosť dosky v skladbe.
 • Dosky majú zanedbateľnú nasiakavosť a dostatočnú tvarovú stabilitu, ktorá vám zaručí konštantnú mechanicko-fyzikálne parametre po celú dobu životnosti dosiek.
 • Jednoduchá, rýchla pokládka a jednoduché spracovanie ušetrí čas aj peniaze.
 • Dlhá životnosť dosiek je pre váš projekt ideálne.
 • Vďaka uzavreté materiálové štruktúre a zloženia jadra sú dosky odolné voči agresorom v podobe húb, hmyzu a hlodavcov.
 • Dosky je nutné prepravovať v originálnom obale v horizontálnej polohe v uzavretom suchom priestore zamedzujúcom vystavanie poveternostným vplyvom.
 • Dosky je potrebné skladovať v horizontálnej polohe na spevnenej ploche, so zamedzením priameho kontaktu so zemou pomocou dostatočného množstva podkladov rovnomerne podopierajúcej plochu dosky (uprostred a 15 cm od oboch okrajov dosky).
 • Dosky nesmú byť pri skladovaní vystavené poveternostným vplyvom. Najvhodnejšie je skladovanie v zastrešenom sklade alebo zastrešenej ploche. V prípade absencie strechy je nutné dosky zakryť krycou vodotesnou PE plachtou s vyššou gramážou.
 • Dosky nesmú byť počas skladovania bodovo zaťažované (napr. priťažením tehlou proti odfúknutiu).
 • Dosky je nutné dokonale ochrániť proti všetkým formám vlhkosti (zrážková, zemná, kondenzácia).
 • Pri manipulácii s doskami je nutné použitie príslušných prostriedkov BOZP, ako sú respirátory a okuliare v prípade rezania alebo vhodné rukavice v prípade akejkoľvek manipulácie.

Produktové skupiny

Obchodní partneri Kingspan Izolácia vo vašom regióne

Kingspan Izolácia Slovensko

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583