Therma TR26 Doska pre ploché strechy

Therma TR26 Therma TR26
Previous
Next

Tepelná izolácia ľahkých plochých striech

Doska na ploché strechy Therma TR26 Doska pre ploché strechy je polyizokyanurátová izolačná doska z tuhej peny, potiahnutá na oboch stranách kompozitnou hliníkovou fóliou. Spĺňa prísne protipožiarne bezpečnostné požiadavky stanovené Factory Mutual (schválenie FM). Doska je určená na použitie na plochých strechách pod mechanicky upevnenými alebo voľne ležiacimi zaťaženými systémami strešných krytín. Doska sa vyrába s rovnou hranou, alebo polodrážkou.

Jednoduchá inštalácia aj úprava

Tieto dosky sú plne kompatibilné so všetkými materiálmi, ktoré projektanti využívajú pre klasické skladby plochých striech. Ide o PVC, EPDM a asfaltové modifikované pásy.

Jednoduchá je aj úprava dosiek pre pokládku, a to prírezom na rotačný píle, alebo jednoduchým zubatým nožom. Pri plošných aplikáciách dosky klaďte na zraz do plochy na väzbu, ideálne do dvoch vrstiev, z ktorých jedna je posunutá o pol šírky dosky. Kotvenie vykonávajte do podkladového trapézového plechu pomocou skrutiek s teleskopickými podložkami. Nad dosku aplikujte hydroizolačnú vrstvu.
 

Produktové informácie

Technické údaje
Tepelnoizolačné parametre
Certifikáty
Na stiahnutie
Najdôležitejšie výhody
Doprava, manipulácia a skladovanie
Vlastnosť Hodnota
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD (EN 13165) λD-hodnota 0,022 W/(m·K)
Štandardné rozmery (EN 822) 1200 x 600 mm
1200 x 2400 mm
Úprava hrán 1200 x 600 mm s rovnou hranou
1200 x 2400 mm voliteľne s rovnou hranou či ozubom na vyžiadanie u nižše špecifikovaných
hrůbok produkta
Trieda reakcie na oheň (EN 13501-1) E
Objemová hmotnosť (EN 1602) cca 35 kg/m³
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii (EN 826) ≥ 150 kPa (tloušťka ≤ 80 mm)
≥ 120 kPa (tloušťka > 80 mm)
Rozmerová stabilita - dĺžka a šírka
(EN 1604, 48 hodin, +70°C při 90% r.v.)
≤ 2%
Rozmerová stabilita - dĺžka a šírka
(EN 1604, 48 hodin při -20°C)
≤ 1%
Obsah uzavretých pórov (EN ISO 4590) ≥ 90%
Dostupná certifikácia EPD
FM approval**
Ďalšie informácie o technických parametroch našich výrobkov získate na našej technickej linke techline.sk@kingspan.com alebo na telefónnom čísle +420 266 711 583.
** FM schválené v súlade s “FM 4470 pre použitie v nehorľavých konštrukciách strešného plášťa 1. triedy“ - jednovrstvové od 40 do 160 mm, alebo viacvrstvové až do 280 mm. Pre
viac detailov prosím navštívte www.roofnav.com alebo kontaktujte naše technické oddelenie.

 
1200 x 600 mm
Hrúbka výrobku (mm) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 142
Tepelný odpor RD* (m²·K/W) 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 5,00 5,45 6,45
 
1200 x 2400 mm
Hrúbka výrobku (mm) 30 40 50 60 70 80 85 90 100 110 120 140 142
Tepelný odpor RD* (m²·K/W) 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 3,85 4,05 4,50 5,00 5,45 6,35 6,45
 
1200 x 2400 mm s ozubem
Hrúbka výrobku (mm) 60 80 100 120 140 160
Tepelný odpor RD* (m²·K/W) 2,70 3,60 4,50 5,45 6,35 7,25
*Konkrétne hodnoty R sa musia v prípade aplikácie v konštrukciách overiť výpočtom.

Therma flat roof FM approval Winterswijk

Therma flat roof FM approval Burkhardtsdorf

FM schválené v súlade s “FM 4470 pre použitie v nehorľavých konštrukciách strešného plášťa 1. triedy“ - jednovrstvové od 40 do 160 mm, alebo viacvrstvové až do 280 mm. Pre viac detailov prosím navštívte www.roofnav.com alebo kontaktujte naše technické oddelenie.

Karta bezpečnostných údajov Therma

Pridajte tento produkt do návrhu vašeho projektu v BIM DEKSOFT. Pre otvorenie Knižnice produktov DEKSOFT je nutné prihlásenie.
 • Vysoká tepelno-izolačná schopnosť dosiek vám umožňuje splniť požiadavky na tepelnú ochranu budov, ktoré vyplývajú z aktuálnych noriem, a to aj pri veľmi malej hrúbke izolantu.
 • Táto úspora v hrúbke izolantu vedie okrem iného k úsporám vďaka nižšej nutné výške atík a konštrukcií prestupujúcich strešným plášťom.
 • Nízka objemová hmotnosť dosiek veľmi zjednodušuje prepravu aj manipuláciu na stavbe.
 • Vysoká pevnosť v tlaku zaručuje obmedzení hrozby poškodenia dosiek pri montáži aj vysokú únosnosť dosky v skladbe.
 • Po celú dobu životnosti dosky sú mechanicko-fyzikálne parametre konštantné, a to vďaka zanedbateľné nasiakavosti a dostatočné tvarové stabilite.
 • Jednoduchá, rýchla pokládka a jednoduché spracovanie ušetrí čas aj peniaze.
 • Dosky majú tiež veľmi dlhú životnosť.
 • Vďaka uzavreté materiálové štruktúre a zloženia jadra sú dosky odolné voči agresorom v podobe húb, hmyzu a hlodavcov.
 • Dosky je nutné prepravovať v originálnom obale v horizontálnej polohe v uzavretom suchom priestore zamedzujúcom vystavanie poveternostným vplyvom.
 • Dosky je potrebné skladovať v horizontálnej polohe na spevnenej ploche, so zamedzením priameho kontaktu so zemou pomocou dostatočného množstva podkladov rovnomerne podopierajúcej plochu dosky (uprostred a 15 cm od oboch okrajov dosky).
 • Dosky nesmú byť pri skladovaní vystavené poveternostným vplyvom. Najvhodnejšie je skladovanie v zastrešenom sklade alebo zastrešenej ploche. V prípade absencie strechy je nutné dosky zakryť krycou vodotesnou PE plachtou s vyššou gramážou.
 • Dosky nesmú byť počas skladovania bodovo zaťažované (napr. priťažením tehlou proti odfúknutiu).
 • Dosky je nutné dokonale ochrániť proti všetkým formám vlhkosti (zrážková, zemná, kondenzácia).
 • Pri manipulácii s doskami je nutné použitie príslušných prostriedkov BOZP, ako sú respirátory a okuliare v prípade rezania alebo vhodné rukavice v prípade akejkoľvek manipulácie.

Projekty a referencie

Produktové skupiny

Obchodní partneri Kingspan Izolácia vo vašom regióne

Kingspan Izolácia Slovensko

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583