Doskový tepelný izolant z tuhej polyisokyanurátovej peny

THERMA
Dosky Therma predstavujú tepelný izolant s perfektnými parametrami. Ide o izolant na báze PIR peny, ktorá má vysokú schopnosť obmedzenia prestupu tepla konštrukciou (definovaná súčiniteľom tepelnej vodivosti λ). Oproti ostatným izoláciám vám pri aplikácii postačí z hľadiska splnenia požiadaviek noriem oveľa tenšia vrstva materiálu.

Na oboch stranách sme dosky vybavili povrchovou úpravou, ktorá zodpovedá konkrétnej aplikácii dosky. Túto povrchovú úpravu tvoria špeciálne textílie a kompozitné fólie, ktoré sú jadrom dosky dokonale spojené už počas samotného výrobného procesu. Izolačné dosky Therma ™ vyrábame a ponúkame v rôznych typoch, s prihliadnutím k vhodnosti aplikácie do príslušnej skladby.
 
TR26 Ploché strechy
  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti majú dosky Therma už od λD = 0,022 W / m · K. Z toho vyplýva účinné tepelné odizolovanie riešené konštrukcie a tým aj malá hrúbka izolantu. Pre svoje strešnej konštrukcie tak môžete navrhnúť tenkú skladbu.
  • Nízka spotreba materiálu pri realizácii vášho projektu znamená aj priestorové úspory, efektívnejšie montáž a nižšie náklady na logistiku i skladovanie.
  • Objemová hmotnosť od 30 kg / m3 je zárukou ľahké prepravy, manipulácie na stavbe, jednoduché rýchle pokládky aj ľahkého spracovania.
  • Pevnosť v tlaku od 120 kPa vám umožní vysoké prevádzkové zaťaženie a obmedzenie možnosti deformácie či poškodenia materiálu počas jeho aplikácie.
  • Zanedbateľná nasiakavosť materiálu pre vás znamená, že materiál v čase svojej životnosti nezmení svoje termoizolačné schopnosti vďaka nežiadúce absorpcii vody.
  • Tvarová stálosť zaručí minimálny tvarové zmeny po celú dobu životnosti materiálu bez zmien mechanicko-fyzikálnych parametrov.
  • Naše dosky sú šetrné k životnému prostrediu, a to už pri výrobe. Navrhujeme je totiž v súlade s environmentálnymi trendmi súčasnosti. Náš materiál je certifikovaný a bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Potrebujete poradiť?

Naše technické a obchodné oddelenie je tu pre Vás, aby Vám odpovedalo na otázky, na ktoré ste nenašli odpovede.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kingspan Izolácia Slovensko

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583