Kooltherm K3 Podlahová doska

Kooltherm K3 Podlahová doska Kooltherm K3 Podlahová doska
Previous
Next

Tepelná izolácia pre podlahy

Kooltherm K3 je tepelnoizolačná doska z tuhej fenolickej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou. Doska je z oboch strán vybavená textíliou na báze skla. Kooltherm K3 je vyvinutá ako ideálny tepelný izolant na aplikáciu do podláh, s možnosťou efektívneho využitia aj v ďalších sendvičových kontaktných stavebných konštrukciách, ktoré si vyžadujú dokonalý tepelný izolant.

Produktové informácie

Technické údaje
Tepelnoizolačné parametre
Certifikáty
Na stiahnutie
Najdôležitejšie výhody dosky
Doprava, manipulácia a skladovanie
Vlastnosť Hodnota
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD (EN 13166) λD-hodnota 0,021 W/(m·K) 
Štandardné rozmery (EN 822) 1200 x 600 mm
Úprava hrán štandardní rovná hrana
Trieda reakcie na oheň (EN 13501-1) C-s1, d0
Objemová hmotnosť (EN 1602) cca 35 kg/m³
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii (EN 826) ≥ 100 kPa
Rozmerová stabilita - dĺžka a šírka
(EN 1604, 48 hodin, +70°C při 90% r.v.)
≤ 1,5%
Rozmerová stabilita - dĺžka a šírka
(EN 1604, 48 hodin, -20°C a +70°C )
≤ 1,5%
Obsah uzavretých pórov (EN ISO 4590) ≥ 90%
Ďalšie informácie o technických parametroch našich výrobkov získate na našej technickej linke techline.sk@kingspan.com alebo na telefónnom čísle +420 266 711 583.
Hrúbka výrobku (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90
Tepelný odpor RD* (m²·K/W) 0,95 1,40 1,90 2,35 2,85 3,30 3,80 4,25
 
Hrúbka výrobku (mm) 100 120 140 150 159 180** 200*
Tepelný odpor RD* (m²·K/W) 4,75 5,70 6,65 7,10 7,55 8,55 9,50
* Konkrétne hodnoty R sa musia v prípade aplikácie v konštrukciách overiť výpočtom.
** Doska sa počas výroby technologicky lepí z 2 vrstiev

Karta bezpečnostných údajov Kooltherm

Pridajte tento produkt do návrhu vašeho projektu v BIM DEKSOFT. Pre otvorenie Knižnice produktov DEKSOFT je nutné prihlásenie.
 • Vysoká tepelno-izolačná schopnosť umožňuje splnenie všetkých požiadaviek, ktoré vyplývajú z aktuálnych noriem na tepelnú ochranu budov aj pri veľmi malej hrúbke izolantu.
 • Vďaka tejto úspore v hrúbke izolantu získate okrem iného vyššiu svetlú výšku riešených priestorov, a to bez nutnosti zvyšovania konštrukčnej výšky podlažia. Vďaka tomu môžete splniť príslušné odporúčania stavebných noriem.
 • Nízka objemová hmotnosť umožňuje jednoduchú prepravu a manipuláciu na stavbe.
 • Vďaka vysokej pevnosti v tlaku je zaručené obmedzenie hrozby poškodenia dosiek pri montáži aj vysoká únosnosť dosky v skladbe.
 • Vďaka zanedbateľné nasiakavosti a dostatočnej tvarovej stabilite vám môžeme zaručiť konštantný mechanicko-fyzikálne parametre po celú životnosť dosky.
 • Jednoduchá, rýchla pokládka a jednoduché spracovanie ušetrí váš čas aj peniaze.
 • Naše dosky majú samozrejme dlhú životnosť.
 • Dosky je vhodné používať s podlahovým kúrením.
 • Dosky sú dokonale odolné proti agresorom v podobe plesní, húb, hmyzu a hlodavcom.
 • Dosky je nutné prepravovať v originálnom obale v horizontálnej polohe v uzavretom suchom priestore zamedzujúcom vystavanie poveternostným vplyvom.
 • Dosky je potrebné skladovať v horizontálnej polohe na spevnenej ploche, so zamedzením priameho kontaktu so zemou pomocou dostatočného množstva podkladov rovnomerne podopierajúcej plochu dosky (uprostred a 15 cm od oboch okrajov dosky).
 • Dosky nesmú byť pri skladovaní vystavené poveternostným vplyvom. Najvhodnejšie je skladovanie v zastrešenom sklade alebo zastrešenej ploche. V prípade absencie strechy je nutné dosky zakryť krycou vodotesnou PE plachtou s vyššou gramážou.
 • Dosky nesmú byť počas skladovania bodovo zaťažované (napr. priťažením tehlou proti odfúknutiu).
 • Dosky je nutné dokonale ochrániť proti všetkým formám vlhkosti (zrážková, zemná, kondenzácia).
 • Pri manipulácii s doskami je nutné použitie príslušných prostriedkov BOZP, ako sú respirátory a okuliare v prípade rezania alebo vhodné rukavice v prípade akejkoľvek manipulácie.

Produktové skupiny

Obchodní partneri Kingspan Izolácia vo vašom regióne

Kingspan Izolácia Slovensko

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583