Podmienky používania webových stránok

Táto stránka bola naposledy aktualizovaná 13.8.2018. Kedykoľvek sa tieto Podmienky používania významne zmenia, dostanete upozornenie.

Vitajte na našej webstránke. Akpokračujete v prehliadaní a používaní tejto webstránky, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok používania, ktoré spolu s našou Správou o ochrana osobných údajov Web stránky upravujú Kingspan vzťahymedzi Vami a vzťahom k tejtowebstránke. Ak nebudete súhlasiť s akoukoľvek časťou týchto podmienok, prosím nepoužívajte našu webstránku.

Pojem ‘Kingspan’ alebo ‘nás’ alebo ‘my’ sa vzťahuje na majiteľa webstránky, ktorý má registrované sídlo na Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Írska republika, a pridružených spoločností. Kliknite sem, aby ste prešli na zoznam týchto spoločností. Pojem ‘Vás’ sa vzťahuje na používateľa, alebo prezerateľa našej webstránky.

Používanie tejto webstránky podlieha nasledujúcim podmienkam používania:
  • Obsah stránok na tejto webstránke je len pre Vaše všeobecné informácie a ich použitie. Podliehazmene bez upozornenia.
  • My, ani tretie strany neposkytujeme záruku, alebo garanciu pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť, výkonnosť, úplnosť, alebo vhodnosť informácii a materiálov ponúkaných na tejto webstránke pre akýkoľvek konkrétny účel. Ste si vedomí, že takéto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti, alebo chyby a my výslovne vylučujeme zodpovednosť za akúkoľvek nepresnoť, alebo chyby v čo najväčšej možnej miere povolenej zákonom.
  • Vaše používanie informácii a materiálov na tejto webstránke je výhradne na vlastné riziko, za ktoré nebudeme zodpovední. Je na Vašej zodpovednosti zabezpečiť, aby akýkoľvek produkt, služba, alebo informácia dostupná prostredníctvom tejto webstránky sa zhodovala s Vašimi spečifickými požiadavkami.
  • Táto webstránka obsahuje materiály, ktoré sú vlastnené, alebo licencované nami. Tento materiál zahŕňa, okrem iného, návrh, rozloženie, podobu, vzhľad a obrazový materiál. Rozmnožovanie je zakázané inak ako v súlade s oznámením o autorkých právach, ktoré je súčasťou podmienok používania.
  • Neoprávnené používanie webstránky môže mať za následok nárok na náhradu škody a/alebo byť považovaný za trestný čin.
  • Je zakázané pre používateľov, aby zverejnovali, alebo poskytovali nezákonný obsah na tejto, alebo tejto webstránke.
  • Z času na čas, táto webstránka obsahuje aj odkazy na iné webstránky. Tieto odkazy sú posyktované pre Vaše pohodlie, aby sme Vám poskytli ďaľšie informácie. Neznamemá to však, že podporujeme webstránku(y). Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah pripojenej webstránke (pripojených webstránkach).
  • Ak si želáte podať sťažnosť, ktorá sa týka prevádzky, alebo používania tejto webstránky, žiadame Vás aby ste túto sťažnosť poslali písomne spoločnosť Kingspan na uvedenej adrese tu Budeme reagovať na sťažnosť a vykonáme akékoľvek nápravné opratrenia podľa podmienok stanovených zákonom.
  • Vaše používanie tejto webstránky a akýkoľvek spor vyplývajúci z takéhoto používania podlieha zákonom Írska a Vy súhlasíte, že súdy v Írsku budú mať výlučnú právomoc v akomkoľvek spore.
Obsah www.kingspan.com je ochrannou známkou © Kingspan Holdings (Írsko) s.r.o.
 
 

Na našej web stránke www.kingspan.com používame súbory cookies. Aby ste zistili viac o súboroch cookies, ktoré používame, alebo aby ste zmenili predvoľby súboru cookies, tj. odstránili Váš súhlas používať určité kategórie súborov cookies, prosím navštívte stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Prosím kliknite na "Prijať a zavrieť" pre prijatie používania súborov cookies na našej web stránke. súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies Kingspan a súborov cookies tretej strany pre potreby zlepšenia výkonu, zlepšenia funkcionality a merateľnosti publika, s podmienkami uvedenými v našej stránke Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola; a budeme predpokladať, že ste si prečítali a pochopili našu stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Cookie-politik & kontrol og Hjemmesiden fortrolighedspolitik blev opdateret den 13. august 2018.