Podmienky používania webovej stránky

Táto stránka bola aktualizovaná dňa 24.04.2020.  Kedykoľvek sa tieto podmienky materiálnym spôsobom zmenia, budete s tým oboznámený.

Vitajte na našej webovej stránke. Ak budete pokračovať v prehliadaní našej webovej stránky, súhlasíte a ste viazaný podmienkami jej používania, spolu s Oznámením o ochrane osobných údajov na webových stránkach, ktoré spravuje váš vzťah so spoločnosťou Kingspan na tejto webovej stránke. Ak nesúhlasíte s niektorou časťou týchto podmienok, našu webovú stránku nepoužívajte.

Termín „Kingspan“ alebo „My“ či „náš“ označuje majiteľa webovej stránky, ktorého sídlo spoločnosti sa nachádza na Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republic of Ireland, ako aj jej pridružené spoločnosti. Kliknutím sem zobrazíte zoznam týchto spoločností.  Termín „vy“ označuje používateľa alebo osobu prehliadajúcu si našu webovú stránku. Každý zo subjektov spoločnosti Kingspan spracúva osobné údaje na vlastné účely. Pre viac informácií o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, kliknite sem

Používanie našej webovej stránky podlieha nasledovným podmienkam:

  • Obsah tejto webovej stránky je pre vaše všeobecné informácie a iba na používanie. Bez oznámenia sa môže meniť.
  • Ani my, ani tretie strany neposkytujeme záruku ani neručíme za jeho presnosť, časovú aktualizáciu, výkonnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií a materiálov nájdených alebo ponúkaných na tejto webstránke na akýkoľvek účel. Súhlasíte s tým, že takéto informácie alebo materiály môžu obsahovať nezrovnalosti alebo chyby a my odmietame zodpovednosť za takáto nezrovnalosti alebo chyby do najväčšieho možného rozsahu povoleného uplatniteľným právom.
  • Akékoľvek informácie alebo materiál na tejto stránke používate na vlastné riziko, za čo my nie sme zodpovední. Vy zodpovedáte za to, aby akýkoľvek produkt, služba alebo informácia dostupné na tejto stránke spĺňali vaše osobitné kritériá.
  • Táto webová stránka obsahuje materiál, ktorého vlastníkom alebo držiteľom licencie sme my. Tento materiál obsahuje okrem iného návrh, rozloženie, vzhľad a grafiku. Kopírovanie akýmkoľvek iným spôsobom ako podľa oznámenia o autorských právach, ktoré je súčasťou týchto podmienok, je zakázané.
  • Nepovolené používanie tejto webovej stránky môže viesť k náhrade škody a/alebo trestnému oznámeniu.
  • Používatelia nesmú zverejňovať alebo poskytovať na tejto stránke nezákonný obsah.
  • Niekedy môže stránka odkazovať na iné webové stránky. Tieto prepojenia sú vám poskytnuté pre vaše jednoduchšie získanie ďalších informácií. Neznamená to, že webstránky spracujeme. Nezodpovedáme za obsah na nich zverejnený.
  • Ak chcete podať sťažnosť na prevádzku alebo používanie webovej stránky, zašlite túto sťažnosť písomne príslušnej spoločnosti Kingspan na adresu uvedenú tu. Na vašu sťažnosť odpovieme a zavedieme opatrenia podľa zákona. 
  • Vaše používanie tejto webovej stránky a všetky spory vzniknuté z takéhoto používania internetových stránok podliehajú zákonom Írska a súhlasíte s tým, že súdy v Írsku majú výlučnú právomoc vo všetkých sporoch.
 
Obsah www.kingspan.com je chránený autorským právom © Kingspan Holdings (Ireland) Limited.