Oznámenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach

Súhrn
Táto stránka bola aktualizovaná dňa 24.04.2020.  Kedykoľvek sa toto oznámenie materiálnym spôsobom zmení, poskytneme vám súhrn hlavných zmien na našej webovej stránke.

Toto oznámenie o ochrane súkromných údajov je určené všetkým používateľom webových stránok, vrátane používateľov, ktorí sú zároveň zákazníci, uchádzači o zamestnanie a investori. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov si dôsledne prečítajte, pretože je v ňom stanovené, akým spôsobom používame vaše osobné údaje.

Kto je „my“ („Kingspan“, „nás“ alebo „náš“)?

Slovo my predstavuje spoločnosť Kingspan Holdings (Írsko) Limited (ďalej len „Kingspan Group“) a jej pridružené spoločnosti (každá z nich samostatne „Kingspan pridružená spoločnosť“).

Máme všeobecnú webovú stránku vo vlastníctve spoločnosti Kingspan Group a miestne webové stránky v každej krajine, v ktorej Kingspan pridružená spoločnosť vykonáva činnosť. Každá z našich lokálnych webových stránok je vo vlastníctve pridruženej spoločnosti, ktorá v danej krajine pôsobí.

Keď používate našu všeobecnú webovú stránku www.kingspan.com, spoločnosť Kingspan Group vystupuje ako správca vašich osobných informácií, ktoré sa cez našu webovú stránku zbierajú a získavajú. Ak používate lokálnu webovú stránku pridruženej spoločnosti Kingspan, vaše osobné údaje sa spracúvajú nezávisle prostredníctvom pridruženej spoločnosti, ktorá je v príslušnej krajine vlastníkov lokálnej webovej stránky.

Spoločnosť Kingspan Group a každá z pridružených spoločností Kingspan sú samostatnými a nezávislými správcami vašich údajov a pri ich spracúvaní postupujú samostatne, nezávisle a na základe vlastného účelu. Každý z daných účelov vysvetlíme v oznámení o ochrane osobných údajov. To znamená, že každý správca údajov je sám zodpovedný za to, aby si splnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov.

Kliknutím sem sa vám zobrazí zoznam správcov údajov spoločností Kingspan skontaktnými informáciami. 

Ak by ste chceli vykonávať niektoré zo svojich práv ako dotknutá osoba (ako je uvedené nižšie v tejto informácii o ochrane osobných údajov), kontaktujte príslušnú pridruženú spoločnosť Kingspan vo vašej krajine alebo prípadne spoločnosť Kingspan Group, ak je to pre vás jednoduchšie, ktorá sa bude riadiť vašimi pokynmi a pošle vašu žiadosť príslušnému správcovi údajov.

Vaše osobné údaje používame na marketingové účely. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, akým spôsobom používame vaše údaje na marketingové účely, pozrite si časť „Marketing“ nižšie v tomto oznámení.

Ak je to potrebné alebo ak s tým súhlasíte, zdieľame vaše osobné údaje s ostatnými subjektami spoločnosti Kingspan alebo tretími stranami. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako zdieľame vaše osobné údaje, pozrite si časť „S kým zdieľame vaše údaje?“ nižšie v tomto oznámení.

Je dôležité, aby ste nám poskytli vaše osobné informácie a zaručili, že tieto informácie sú presné a aktuálne. Berte na vedomie, že zodpovedáte za akékoľvek nepresné či falošné informácie a informácie tretích strán, ktoré nám poskytnete.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia, kontaktujte príslušného správcu údajov.

Naše Podmienky používania webovej stránky vysvetľujú podmienky, za akých môžete používať našu webovú stránku www.kingspan.com, cez ktorú sa dostanete k našim produktom a službám, ako aj k množstvu iných užitočných informácií.

O nás

Spoločnosť Kingspan Group je celosvetovým lídrom vo vysoko výkonnej izolácii a stavebných technológiách. Každý zo subjektov spoločnosti Kingspan spracúva vaše osobné údaje v súlade s príslušným zákonom o ochrane osobných údajov v krajine, v ktorej pôsobí.

Máme všeobecnú webovú stránku vo vlastníctve spoločnosti Kingspan Group a miestne webové stránky v každej krajine, v ktorej Kingspan pridružená spoločnosť vykonáva činnosť. Každá z našich lokálnych webových stránok je vo vlastníctve pridruženej spoločnosti, ktorá v danej krajine pôsobí.

Váš správca údajov bude iný subjekt spoločnosti Kingspan podľa toho, kto ste a účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Keď používate našu všeobecnú webovú stránku www.kingspan.com, spoločnosť Kingspan Group vystupuje ako správca vašich osobných informácií, ktoré sa cez našu webovú stránku zbierajú a získavajú. Ak používate lokálnu webovú stránku pridruženej spoločnosti Kingspan, vaše osobné údaje sa spracúvajú nezávisle prostredníctvom príslušnej pridruženej spoločnosti, ktorá je v príslušnej krajine vlastníkom časti lokálnej webovej stránky.

Keďže Spoločnosť Kingspan Group a každá z pridružených spoločností Kingspan sú samostatnými a nezávislými správcami vašich údajov, pri ich spracúvaní postupujú samostatne, nezávisle a na základe vlastného účelu. To je podrobnejšie uvedené nižšie v častiach „Aké informácie zbierame“ a „Čo robíme s vašimi osobnými informáciami“.

Kliknutím sem sa vám zobrazí zoznam správcov údajov spoločností Kingspan s kontaktnými informáciami.

Aktualizáciu tejto stránky môžeme z času na čas toto oznámenie o ochrane osobných údajov meniť. Preto vám odporúčame, aby ste si túto stránku občas skontrolovali a uistili sa, že so zmenami súhlasíte. Ak však tieto zmeny majú materiálny dopad na spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, poskytneme vám súhrn hlavných zmien na našej webovej stránke.

Užitočné slová

„Osobné informácie/osobné údaje/vaše informácie/vaše údaje“ sú informácie týkajúce sa identifikátora alebo identifikovateľnej osoby. To zahŕňa také informácie, ako sú telefónne čísla, mená, adresy, e-mailové adresy, fotky a hlasové nahrávky.  Rovnako to zahŕňa vyjadrenia názorov a uvedenie zámeru dotknutej osoby (a je vlastné vyjadrenia názorov/zámerov). Rovnako to zahŕňa informácie, ktoré samé o sebe neidentifikujú nikoho, ale ktoré by osobu identifikovali v prípade spojenia s inými informáciami, ktoré máme alebo by sme v budúcnosti mohli mať;

„Kingspan Group“ znamená spoločnosť Kingspan Holdings (Írsko) Limited;

„Pridružené spoločnosti Kingspan“ sú všetky pridružené spoločnosti Kingspan Holdings (Írsko) Limited;

„Kingspan/my/nás/náš“ znamená spoločnosť Kingspan a pridružené spoločnosti Kingspan, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje. Berte na vedomie, že tento výraz nezahŕňa všetky pridružené spoločnosti Kingspan, pretože nie všetky spracúvajú vaše osobné údaje;

„Vy/váš“ predstavuje každého používateľa webovej stránky. To môže zahŕňať používateľov, ktorí sú zákazníkmi, potenciálnymi zákazníkmi, investormi potenciálnymi investormi alebo uchádzačmi o zamestnanie.

Aké informácie zbierame??

Ak používate túto webovú stránku a udelíte svoj súhlas na používanie cookies súborov, my zaznamenávame:

 • miesta na webovej stránke, ktoré navštevujete;
 • váš uprednostňovaný jazyk;
 • kampaň/URL toho, odkiaľ pristupujete na našu webovú stránku;
 • vašu činnosť na našej webovej stránke, ako napr. zobrazenie produktov, zdrojov, ktoré sťahujete a akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete, vrátane prepisov komunikácií cez online chat;
 • informácie o vašom počítači, napr. aký prehliadač používate, umiestnenie siete a typ používaného pripojenia (napr. širokopásmové, ADSL a pod.), IP adresu a
 • technické a iné informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú.

Konáme tak prostredníctvom používania cookies súborov. V dokumente Zásady a kontrola ochrany osobných údajov sa dozviete viac informácií o tom, čo sú to cookies súbory, ako ich používame na webových stránkach a ako si niektoré z ich môžete aktivovať.

Ak si medzi inými činnosťami nastavíte používateľské konto, odošlete online žiadosť, žiadate od nás informácie, zaregistrujete sa na odber noviniek alebo na podujatie, môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších informácií okrem tých, ktoré sami uznáte za vhodné:

 • vaše meno;
 • heslo k účtu;
 • úloha;
 • názov spoločnosti;
 • e-mailová adresa;
 • poštová adresa;
 • telefónne číslo a
 • názov projektu.

Potom, ako si vytvoríte účet a prihlásite sa doň alebo poskytnete svoje informácie prostredníctvom našej webovej stránky, budeme vedieť, kto ste a vy súhlasíte so zaznamenaním vašich činností na našej stránke a informácií o vás a/alebo vašej spoločnosti, vrátane našich cloudových systémov.

Požadované povinné informácie sú označené hviezdičkou (*), ale ostatné informácie sú voliteľné. Akékoľvek doplňujúce informácie nám pomôžu odpovedať na vaše otázky. Ak nám neposkytnete povinné informácie, môžeme odmietnuť vašu žiadosť o informáciu, na ktorú sa žiadosť vzťahovala.

Ak ste používateľom našej webovej stránky a poskytnete cez ňu informácie, budeme spracovávať informácie o vás, ktoré sú zvýraznené v odrážkach vyššie.

Ak ste uchádzačom o zamestnanie, okrem informácií spracovávaných v rámci používateľov webových stránok budeme spracúvať aj ďalšie informácie, ktoré sa vás týkajú:

 • vzdelanie a predchádzajúce zamestnania;
 • národnosť;
 • stav víz;
 • členstvo o organizácii a
 • záujmy a koníčky.

Čo robíme s informáciami, ktoré zbierame? 

V nasledovnej tabuľke sme zhrnuli účel, na ktorý používame vaše osobné údaje a kto používa tieto údaje v rámci jednotlivých cieľov:

Informácie používame na: Váš správca údajov je:
Spravovanie webovej stránky, aby sme mohli:
 • skúmať porušenie zákona alebo zásad používania webovej stránky;
 • skúmať potenciálne narušenie našich systémov a sietí alebo systémov a sietí tretích strán;
 • ponúknuť vám a rozvíjať našu stránku;
 • poskytnúť vám v prípade potreby používateľský účet a
 • aktualizovať vaše kontaktné údaje v našich systémoch.
 
Kingspan Group pri prehliadaní stránky www.kingspan.com
 
Príslušná pridružená spoločnosť Kingspan v krajine, odkiaľ si stránku prehliadate
Odpovede na otázky týkajúce sa:
 
 • Možnosti náboru
 • Otázok týkajúcich sa spoločnosti Kingspan
Kingspan
 
Odpovede na otázky médií
 
 
Kingspan
 
Odpovede na vaše otázky:
 
 • Určené pre pridružené spoločnosti Kingspan
 • Získané prostredníctvom online chatu
 
Príslušná pridružená spoločnosť Kingspan v krajine, odkiaľ si stránku prehliadate
Umiestnenie cookies súborov a iných nástrojov sledovania na zabezpečenie užitočnej alebo potrebnej informácie (ako je uvedené v časti zásady a kontrola ochrany osobných údajov tu)
 
Kingspan
Riešenie otázok a ich zaslanie príslušnej pridruženej spoločnosti Kingspan
 
 
Spoločnosť Kingspan Group bude správcom údajov iba na účely sledovania toho, ktorej pridruženej spoločnosti by ste otázku chceli poslať a v po prijatí otázky bude príslušná pridružená spoločnosť správcom údajov.
 
Súlad so servisnou zmluvou, ktorú ste s nami uzavreli
 
Príslušná pridružená spoločnosť Kingspan
Na zasielanie marketingovej komunikácie, vykonávanie cielených marketingových činností, na zdieľanie informácií s inými pridruženými spoločnosťami alebo tretími stranami (ak na to udelíte súhlas) na marketingové účely. Pre viac informácií pozri časť „Marketing“.
 
Príslušná pridružená spoločnosť Kingspan, ktorej udeľujete súhlas alebo s ktorou komunikujete.
Na súlad so zákonnými povinnosťami Kingspan
 
Na spravovanie žiadostí o zamestnanie Kingspan
 
Na poskytnutie informácií a komunikáciu s investormi
 
Kingspan Group

 

Právny základ spracúvania

Právny základ, podľa ktorého spracúvame vaše osobné údaje, je:

 • Nevyhnutný na súlad s právnymi a regulačnými povinnosťami, ktoré sa na nás vzťahujú;
 • Nevyhnutný na plnenie zmluvy s vami alebo na vykonanie vašej žiadosti predtým, ako vstúpime do zmluvného vzťahu;
 • Nevyhnutný na účely našich chránených záujmov. Napríklad:
  • v marketingu a pri reklame našich produktov a služieb a pri obchodovaní zodpovedným a komerčne zodpovedným spôsobom alebo
  • ak spoločnosť Kingspan Group dostane požiadavku, ktorá má byť zaslaná niektorej z pridružených spoločností, je v záujme spoločnosti Kingspan Group, aby vám poskytla čo najlepšiu službu a požiadavku za vás odoslala príslušnej pridruženej spoločnosti namiesto toho, aby ste ju museli vy zasielať ešte raz.
Na tieto účely nebudeme spracúvať vaše osobné údaje, ak by chránený záujem zasahoval do vášho chráneného záujmu, práva alebo vole alebo
 • za niektorých okolností ste poskytli súhlas na spracovanie osobných údajov, napr. prijatím marketingovej komunikácie tretích strán alebo udelením súhlasu na používanie cookies súborov spoločnosti Kingspan alebo tretích strán.

Marketing

Radi by sme vám poskytli informácie o produktoch a službách spoločnosti Kingspan, ako aj iné informácie o spoločnosti Kingspan, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto informácie vám môžeme zaslať poštou, emailom a/alebo telefonicky, ak s tým budete súhlasiť.

S vašim výslovným súhlasom využijeme externé organizácie na zaslanie ponúk a marketingovej komunikácie spoločnosti Kingspan. Na to buď získajú informácie priamo od vás alebo im ich poskytneme iným spôsobom. Tieto externé organizácie zahŕňajú zhotovovateľov, predajcov, distribútorov, maloobchodných predajcov a iných poskytovateľov služieb mimo spoločnosti Kingspan.  Ak spolupracujeme s externými poskytovateľmi, rozhodujeme o tom, ako použijeme osobné údaje navzájom a obaja sme zodpovedný za to, aby to bolo v súlade so zákonom. V prípade, že máte akákoľvek otázky o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely, kontaktujte príslušného správcu údajov. Pre viac informácií o externých poskytovateľoch a ich používaní osobných údajov na marketingové účely, si prečítajte zásady používania cookies súborov.

Kedykoľvek môžete zrušiť svoj súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie. Ak ste dostali marketingovú komunikáciu od niektorého zo subjektov spoločnosti Kingspan a rozhodnete sa, že ju už dostávať nechcete, zrušte odber noviniek prostredníctvom odkazu v emaile alebo iným spôsobom, nakoľko s vami môžeme takto naďalej komunikovať. 

Berte na vedomie, že takýto subjekt je nezávislý správca údajov, že ako skupina nemáme všeobecnú marketingovú databázu, čo znamená, že spoločnosť Kingspan Group nie je možná vám zrušiť odber noviniek zo všetkých pridružených spoločností centrálne.

S kým zdieľame informácie??

Pridružené spoločnosti Kingspan zdieľajú vaše osobné informácie so skupinou Kingspan Group, pretože tá prevádzkuje všeobecnú webovú stránku.

Vaše osobné informácie môžeme poskytovať tretím stranám vo vašej či inej krajine v súlade s príslušným zákonom.  

Pokiaľ máme váš výslovný súhlas, vaše osobné údaje môžeme poskytnúť externými organizáciám (napr. zhotovovateľom, predajcom, distribútorom, maloobchodným predajcom, mediálnym agentúram a poskytovateľom služieb mimo spoločnosti Kingspan), aby vás kontaktovali s ich akciami, službami, podujatiami a inými činnosťami súvisiacimi s produktami spoločnosti Kingspan bez toho, aby váš súhlas od vás získali oni sami. Príkladom toho je poskytovateľ, ktorý umiestni cookies súbory do vášho zariadenia na to, aby vám prispôsobil informácie o produktoch a službách pre vás určených.

Keďže sme nadnárodným subjektom, krajiny, do ktorých sa vaše osobné údaje zasielajú/z ktorých sa k nim pristupuje, môžu maž inú úroveň ochrany údajov ako krajina, v ktorej sa nachádzate. Napriek tomu sme zaviedli bezpečnostné a ochranné opatrenia, aby sme zabezpečili, že vaše informácie sú chránené a my postupujeme v súlade so zákonom.  Ak sa chcete dozvedieť viac o ochranných opatreniach, ktoré sme zaviedli, aby boli vaše informácie v bezpečí, kontaktujte spoločnosť Kingspan Group alebo pridruženú spoločnosť, s ktorou bežne komunikujete. Zoznam správcov údajov a ich kontaktné údaje nájdete tu.

Ak vám niektorá z organizácii mimo spoločnosti Kingspan poskytne v našom mene službu alebo nám pomôže vám službu poskytnúť (napr. zaslaním literatúry, ktorú ste od nás požadovali a ktorá vám pomôže zodpovedať otázku týkajúcu sa technickej prevádzky webovej stránky) alebo nám poskytne odbornú radu, môžeme s takýmito organizáciami zdieľať vaše osobné údaje a oni ich použijú výhradne na zabezpečenie príslušnej služby. Napriek tomu budeme maž kontrolu nad vašimi osobnými informáciami a akýkoľvek poskytovateľ tretej strany musí konať v súlade s našimi pokynmi a čo najlepšie chrániť bezpečnosť a dôvernosť osobných informácií.

Vaše osobné informácie môžeme zdieľať s nákupcom alebo potenciálnym nákupcom našich služieb.

Vaše osobné informácie môžeme poskytnúť tretím stranám, ich agentom a odborným poradcom, na ktorých sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, a to na účely náležitej starostlivosti tretích strán v súvislosti s akoukoľvek navrhovanou fúziou, akvizíciou, reorganizáciou alebo prevodom ktorejkoľvek časti nášho podnikania a na akoukoľvek osobou, ktorá sa chce zúčastniť v, reklamovať alebo prevziať a spravovať také usporiadanie.

V niektorých prípadoch môžeme vaše osobné informácie poskytnúť zo zákona, napríklad na vyžiadanie súdu alebo polície alebo iného orgánu na presadzovanie práva.

Uchovávanie vašich informácií 

Vaše informácie si ponechávame iba na nevyhnutne potrebné obdobie, dokedy potrebujeme vaše informácie používať spôsobom uvedeným vyššie alebo na súlad s našimi právnymi povinnosťami.

Ak vaše osobné informácie spracúvame na základe udelenia vášho súhlasu (napr. na marketingové účely), takéto informácie si ponechávame dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas na ich spracúvanie alebo dovtedy, kým to zákon povoľuje.

Vaše práva na získanie kópií alebo pozmenenie zozbieraných informácií a ako podať sťažnosť

Môžete žiadať podrobnosti o osobných informáciách, ktoré uschovávame v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Ak si želáte vykonať niektoré z práv uvedených nižšie, kontaktujte priamo svojho správcu údajov, ktorého kontaktné informácie nájdete tu.

Môžete namietať spracúvaniu vašich osobných informácií, a to zo zákonných dôvodov. Ak na spracúvanie týchto informácií nie je zákonná povinnosť a ak toto právo nebolo výslovne odmietnuté v ustanovení o povolení takéhoto spracovania. Aby nedochádzalo k pochybnostiam, spracovaniu vašich údajov na marketingové účely môžete vždy namietať.

Ak sa domnievate, že niektoré z vašich informácií, ktoré má spoločnosť Kingspan k dispozícii nie sú správne, sú neúplné alebo sa nespracúvali vhodným spôsobom, napíšte spoločnosti Kingspan Group, ktorá vašu žiadosť postúpi správcovi údajov alebo priamo kontaktujte svojho správcu údajov a ten informáciu zmaže, zablokuje, opraví, aktualizuje alebo nebude ďalej spracúvať žiadne informácie, ktoré nie sú v súlade so zákonom.

Ak ste na spracovanie informácií udelili súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Ak spracúvanie údajov podlieha udeleniu súhlasu alebo ak je nevyhnutné na plnenie zmluvy, môžete nás požiadať, aby sme vám alebo tretej strane poskytli kópiu našich osobných údajov v štruktúrovanom a bežne používanom strojom čitateľnom formáte.

Ak chcete, aby sa po vašej smrti s vašimi informáciami nenarábalo, dajte nám o tom vedieť a zariadime to.

Ak chcete podať sťažnosť na zjavné porušenie zákona, zašlite túto sťažnosť písomne príslušnej spoločnosti Kingspan na adresu uvedenú tu.  Na vašu sťažnosť odpovieme a zavedieme opatrenia podľa zákona. Samostatne môžete podať sťažnosť kedykoľvek, a to orgánu pre ochranu osobných údajov v krajine, b ktorej sa príslušný subjekt spoločnosti Kingspan nachádza alebo v krajine, v ktorej žijete.

Bezpečnosť

Spoločnosť Kingspan si dala záväzok zabezpečiť, aby vaše informácie boli v bezpečí. Aby sme zabránili nepovolenému prístupu alebo zverejneniu informácii, zaviedli sme fyzické, elektronické a manažérske postupy, ktoré majú ochrániť a zabezpečiť zbierané informácie.

Ak máte podozrenie alebo ste sa dozvedeli o incidente v súvislosti s bezpečnosťou (napr. vám bolo odcudzené prístupové heslo na našu webovú stránku alebo ste dostali podozrivý email od niekoho, kto sa vydáva za zamestnanca spoločnosti Kingspan alebo ak ste dostali mail od webovej stránky, ktorá sa vydáva za pridruženú spoločnosť Kingspan), prepošlite komunikáciu nám alebo nás kontaktujte e-mailom na admin@kingspan.com alebo napíšte na Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Írsko čo najskôr.

Prepojenie s inými webovými stránkami

Naše webové stránky alebo emailové marketingové správy občas obsahujú prepojenia na webové stránky tretích strán, ktoré my nespravujeme. Potom, ako našu webovú stránku opustíte/prečítate si marketingovú správu, nezodpovedáme za obsah webových stránok tretích strán alebo za ochranu a dôvernosť akejkoľvek informácie, ktorú týmto stránkam poskytnete. Mali by ste byť ostražití a prečítať si oznámenie o ochrane osobných údajov/zásady ochrany príslušnej webovej stránky.