Ochrana osobných údajov

Táto stránka bola naposledy aktualizovaná 13.8.2018. Kedykoľvek sa táto správa významne zmení, dostanete upozornenie.

Prosím prečítajte si túto správu pozorne, pretože stanovuje akým spôsobom Kingspan Holdings (Írsko) s.r.oa pridružené spoločnosti (”Kingspan“) používajú Vaše osobné údaje. Keď používate našu webovú stránku, Kingspan Holdings (Írsko) s.r.o a pridružené spoločnosti Kingspan Holdings (Írsko) s.r.o, ktoré vlastnia časť webstránky, ktorú navštevujete, budú konať ako jednotní kontrolóri údajov, ktorí spravujú Vaše osobné údaje. Kliknite sem aby ste sprístupnili zoznam Kontrolóri údajov a ich kontaktné údaje. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto správyo ochrana osobných údajov, prosím kontaktujte nás admin@kingspan.com alebona +353 (0) 42 969 8000, predtým než budete používať túto webovú stránku. Naše Podmienky používania webových stránok vysvetľujú podmienky za ktorých môžete používať našu web stránku https://www.kingspan.com, ktorá poskytuje vstupnú bránu k našim produktom a službám, ako aj mnoho iných užitočných informácii.

Kingspan vyrába izolačné a obvodové sytémy budov, umožnujúce našim zákazníkom vyrábať vysoko kvalitné budovy svetovej úrovne vo všetkých odvetviach. Kingspan spracováva Vaše osobné údaje v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov v krajinách, v ktorých pôsobí.

Túto správu o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas meniť aktualizáciou tejto stránky. Odporúčame, aby ste túto stránku z času na čas navštívili, aby sme Vás ubezpečili, že ste spokojný s akýmikoľvek zmenami. Ak majú tieto zmeny významný vplyv na spôsob spracovávania Vašich osobných údajov, budeme Vás informovať.

Čo sú osobné informácie?
”Osobné informácie“ sú údaje, ktoré sú spojené s identifikovanou alebo identifikovateľnouv osobou, ktoré zhromaždujeme keď používate túto webstránku. Keď používate túto webstránku, je dôležité, aby ste nám poskytli len Vaše osobné informácie a zabezpečili, že údaje, ktoré nám poskytnete sú správne a aktuálne. Upozornujeme, že budete zodpovedný za akékoľvek nepresnosti, informácie o tretej strane, alebo nepravdivé informácie, ktoré ste nám poskytli.

Informácie o Pravidlách ochrany osobných údajou spoločnosti Kingspan a.s. nájdete tu.

Ako informácie zhromaždujeme?
Keď používate túto webstránku, a súhlasíte s používaním súborov cookies, prosím majte na pamäti, že môžeme zaznamenať:
 • oblasti webstránky, ktoré navštívite;
 • váš preferovaný jazyk;
 • kampaň/URL z ktorej ste prišli na webstránku;
 • vaša aktivitu na webových stránkach, ako sú zobrazené produkty, stiahnuté zdroje a všetky informácie, ktoré nám poskytnete, vrátane prepisov akejkoľvek komunikácie s vami prostredníctvom online chatu
 • Informácie o Vašom počítači, ako, aký používate prehliadač, Vaše umiestnenie v sieti, a typ pripojenia, ktoré používate (napr. širokopásmové, ADSL, atď.) a Vašu IP address; a
 • technické a iné informácie, ktoré Vás osobne neidentifikujú.
Robíme to prostredníctvom súborov cookies. Prečítajte si náš dokument Zásady používania súborov cookie a ich nastavenie alebo viac informácii o tom čo súbory cookies sú, ako ich používame na našej web stránke a ako môžete niektoré cookies deaktivovať.

Keď si medzi inými aktivitami, vytvoríte účet, odošlete on-line dotazník, vyžiadate si od nás infrormácie, registrujete sa na newsletter, alebo sa registrujete na podujatie, môžeme si vyžiadať niektorú z nasledujúcich informácii, okrem dodatočných informácií, ktoré môžete poskytnúť dobrovoľné:
 • Vaše meno;
 • heslo k účtu;
 • názov spoločnosti;
 • e-mailovú adresu;
 • poštová adresa;
 • telefónne číslo; a
 • názov projektu.
Po vytvorení a prihlásení do vášho účtu, alebo odoslaní informácie prostredníctvom našej webstránky, budeme vedieť kto ste a potvrdíte, že Vaše aktivity na tejto webstránke a informácie o Vás a/alebo Vašej spoločnosti môžu byť zaznamenané na našich systémoch,ktoré zahŕnnajú cloudové systémy.

Niektoré informácie sú povinné, a budete ich vidieť označené hviezdičkou (*), ale ostatné informácie sú dobrovoľné, a ak nám ich nechcete dať, nevadí. Ale pomôže nám to odpoveď na Vás dotazník. Ak nám neposkytnete povinné informácie, môžeme odmietnuť pristúpiť k žiadosti, pre ktorú boli tieto informácie žiadané.

Týmto súhlasíte so zhromaždovaním Vašich osobných údajov, tak ako je to popísané vyššie.

Čo robíme s údajmi, ktoré zhromaždíme? 
Tieto údaje používame na účely uvedené nižšie:
 • dodržiavať naše zákonné povinnosti;
 • prešetriť a odpovedať na potencionálne porušenia zákonov, alebo pravidiel webstránky, ako aj potencionálne narušenia našich, alebo systémov a sietí relevantných tretích strán.
 • identifikovať a komunikovať s vami, vrátane elektronickej komunikácie cez on-line chat;
 • poskytnúť Vám túto webstránku a naše produkty a služby (či už prostedníctvom webstránky, alebo offline);
 • aby ste nám poskytli Váš užívateľský účet;
 • pre interné záznamy;
 • pre vývoj produktov a služieb ;
 • pre vývojoj našej webstránky;
 • aby sme splnili Vaše požiadavky a odpovedali na otázky a sťažnosti;
 • pre prieskum trhu a posúdiť marketingové stratégie a kampane;
 • ak už ste zákazníkom, alebo iným kontaktom, aktualizovať naše údaje o našom kontakte s Vami v našom systéme riadenia vzťahov so zákazníkom;
 • aby sme Vám dodali naše produkty a služby;
 • aby sme Vám predali naše vlastné produkty a služby; prostredníctvom letákov a pozvánok na podujatia; a
 • zasielať údaje dodávateľom, distribútorom, obchodíkom a maloobchodníkom mimo Kingspan, aby Vás mohli kontaktovať ohľadom ich propagácií, služieb, podujatí a iných aktivít, ktoré súvisia s aktivitami Kingspan produktami a službami (tento účel bude platiť len ak nám na to poskytnete Váš výslovný súhlas).
Beriete na vedomie a potvrdzujte Váš súhlas, aby spoločnosť Kingspan spracovala Vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely.

Marketing
Radi by sme Vám poskytli informácie o produktoch a službách Kingspan, a iné informácie od Kingspan, ktoré si myslíme, že bude považovať za zaujímavé. Takéto informácie Vám môžeme zaslať poštou, e-mailom, a/alebo telefonicky ak súhlasíte, že môžeme, alebo ak nás nepožiadate aby sme tak nerobili (viď nižšie).

Vaše osobné údaje neposkytneme externým organizáciám (t.j dodávateľom, obchodníkom, distribútorom a maloobchodníkom ktorí sú mimo Kingspan) pre ich priamy marketing vo vzťahu k produktom a službám Kingspan bez Vášho výslovného súhlasu.

Ak kedykoľvek nebude chcieť použiť Vaše údaje pre účely priameho marketingu spoločnosťou Kingspan, prosím kontaktujte príslušnú spoločnosť Kingspan, od ktorej ste obdržali marketingové informácie, aby Vás mohli odhlásiť z ich marketingových zoznamov. Ak ste obdržali marketingové informácie od spoločnosti Kingspan a rozhodnete sa, že už si neprajete dostávať marketinogové e-maily od nich, budete sa môcť odhlásiť z prijímania ďalších marketingových e-mailov, nasledovaním odhlasovacieho odkazu v e-maily, alebo iným spôsobom akým Vám to môžeme oznámiť. Prosím,berte na vedomie, že my, ako skupina, neoperujeme s globálnou marketingovou databázou, čo znamemná, že Vás nemôžeme odhlásiť zo všetkých spoločností Kingspan centrálne.

S kým zdieľame tieto informácie? 
Spoločnosť Kingspan Holdings (Írsko) s.r.o (prevádzkovateľ web stránky Kingspan) Vaše osobné údaje môžu byť spracované aj príslušnou spoločnosťou Kingspan Holdings (Írsko) s.r.o, ktoré vlastnia časť webstránky, ktorú navštevujete. Kliknite sem pre prístup do zoznam pridružených spoločností Kingspan Holdings (Írsko) s.r.o a krajín, v ktorých sa nachádzajú.

Môžeme zverejniť Vaše osobné údaje (s Vašim dovolením) tretím stranám lokalizovaným vo Vašej krajine a krajinách iných ako Vaša vlastná, v súlade s príslušnými zákonmi. Ak máme Vás výslovný súhlas, môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje externým organizáciám (t.j dodávateľom, obchodníkom, distribútorom a maloobchodníkom, ktorí sú mimo Kingspan), aby Vás mohli kontaktovať ohľadom ich propagácií, služieb, podujatí a iných aktivít, ktoré súvisia s aktivitami Kingspan produktami a službami bez Vášho výslovného súhlasu.

Prosím majte na pamäti, že krajiny do ktorých sú vaše osobné údaje zasielané/sprístupnené, môžu mať odlišnú úroveň ochrany údajov, než krajina v ktorej sa nachádzate. Zaviedli sme však ochranu, aby sme zabezpečili, že Vaše informácie sú primerane ochránené. Ak si prajete vedieť viac o chrane, ktorú sme zaviedli pre ochranu Vašich informácii, prosím kontaktujte Kontrolóri Údajov.

V prípade, že Vám organizácie mimo Kingspan poskytli služby v našom mene, alebo nám pomohli sprostredkovať Vám službu (napr. poslali Vám časť literatúry, ktorú ste od nás žiadali, alebo pomohli pri odpovedi na Vašu požiadavku týkajúcu sa technickej prevádzky webstránky), môžeme zdieľať Vaše osobné údaje, s tými organizáciami, ktoré použijú tieto informácie pre poskytnutie príslušnej služby.
Ponecháme si však kontrolu nad Vašimi osobnými informáciami a akýkoľvek poskytovateľ služby tretej strany sa musí riadiť našimi pokynmi a podľa potreby ochraňovať dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov. Tiež môžeme zdieľať Vaše osobné údajes kupujúcim, alebo potencionálnym kupujúcim našej spoločnosti.

Za určitých okolností budeme musieť Vaše osobné údaje zverejniť podľa zákona, pretože nás o to požiada súd, alebo polícia, alebo iná inštitúcia činná v trestnom konaní.

Zachovanie Vašich informácii 
Vaše osobné údaje uchovávame len dovtedy kým je pre nás potrebné používať Vaše osobné údaje, ako je to popísané vyššie, alebo aby sme splnili zákonné povinnosti.

Ak sú Vaše osobné údaje spracované s Vašim súhlasom (napr. pre účely marketingu), ako osobné údaje sa uchovávajú, kým neodvoláte súhlas pre takéto spracovanie, alebo kým sa nedosiahne lehota určená zákonom.

Vaše práva ako získať kópiu, alebo meniť údajektoré sme zhromaždili a ako podať stažnosť
Môžete si vyžiadať podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o Vás uchovávame podľa zákonov o ochrane údajov. Ak by ste chceli kópiu údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili, prosím podajte žiadosť príslušnú Kingspan spoločnosť.

Môžete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak existujú oprávnené dôvody pre takéto spracovanie, za predpokladu, že neexistuje žiadna zákonná povinnosť, aby sme vykonali toto spracovanie a za predpokladu, že nebolo vylúčené výslovnou klauzulou v tomto dokumente, ktoré toto spracovávanie povoľuje. Aby sa predišlo pochybeniam, spracovanie pre účely marketingu môže vždy byť odmietnuté.

Ak si myslíte, že informácie o Vás, ktoré sú uložené v spoločnosti Kingspan sú nesprávne, neúplné, alebo sú spracované nesprávne, prosím napíšte na Spoločnosť Kingspan čo najskôr, a vymaže, zablokuje, opraví, aktualizuje, alebo ukončí spracovanie akýchkoľvek údajov podliehajúcim podmienkam ustanoveným zákonom.

Ak si prajete urobiť smernicu o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi po Vašej smrti, prosím dajte nám vedieť a my sa k tomu zaviažemme.

Ak si prajete podať sťažnosť údajné porušenie zákona, žiadame Vás o zaslanie Vašej sťažnosti písomne spoločnosti Kingspan na adresu uvedenú tu. Budeme reagovať na sťažnosť a vykonáme akékoľvek nápravné opratrenia podľa podmienok stanovených zákonom.

Bezpečnosť
Kingspan sa zaväzuje zabezpečiť, že Vaše údaje sú v bezpečí. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy, ak je to relevantné pre zabezpečenie a ochranu údajov, ktoré zhromaždujeme.

Ak máte podozrenie, alebo sa dozviete o bezpečnostnom incidente (napr. Vaše heslo pre prístup do Vášho registrovaného účtu na tejto Web stránke je ukradnuté, alebo obdržíte podozrivú komunikáciu od niekoho, kto sa vydáva za zamestnanca Kingspan, alebo podvodnej webstránky, ktorá tvrdí, že je pridruženou spoločnosťou Kingspan), prosím prepošlite nám komunikáciu, alebo nahláste tento incident e-mailom na admin@kingspan.comalebo písomne na Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republic of Ireland, ak je to možné.

Odkazy na iné webstránky
Naše webstránky, alebo marketingové e-maily, občas obsahujú odkazy na iné webstránky tretích strán, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Keď raz opustíte našu webstránku/maktingové e-maily, nemôžeme niesť zodpovednosť za obsah webstránok tretej strany, alebo ochranu a ochranu súkromia akýchkoľvek údajov, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Mali by ste byť opatrní a pozrieť sa na správu/ pravidlá ochrany osobných údajov pre danú webstránku.

Súhlas
Používaním, alebo pokračovaním v používaní tejto webstránky a/alebo poskytovaním Vašich osobných údajov po prehliadaní tejto webstránky, súhlasíte s podmienkami používania, ktoré Vám boli prezentované v tejto správe o ochrane osobných údajoch, aby mohli spoločne kontrolóri údajov pokračovať v spracovaní uvedených informácii, pokiaľ a kým nebude nesúhlasiť s jedným, alebo s viacerými hore uvedenými účelmi alebo stiahnete Váš súhlas, v súlade s týmito podmienkami.

Na našej web stránke www.kingspan.com používame súbory cookies. Aby ste zistili viac o súboroch cookies, ktoré používame, alebo aby ste zmenili predvoľby súboru cookies, tj. odstránili Váš súhlas používať určité kategórie súborov cookies, prosím navštívte stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Prosím kliknite na "Prijať a zavrieť" pre prijatie používania súborov cookies na našej web stránke. súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies Kingspan a súborov cookies tretej strany pre potreby zlepšenia výkonu, zlepšenia funkcionality a merateľnosti publika, s podmienkami uvedenými v našej stránke Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola; a budeme predpokladať, že ste si prečítali a pochopili našu stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Cookie-politik & kontrol og Hjemmesiden fortrolighedspolitik blev opdateret den 13. august 2018.