Naša vízia pre udržateľné budovy

Udržateľné budovy budúcnosti musia byť oveľa viac využiteľné, než kedykoľvek predtým. Musia vedieť bojovať s klimatickými zmenami, musia byť maximálne energeticky úsporné, mať skvelý tepelný výkon a zároveň byť postavené z materiálov, ktoré po celý čas svojej užitočnosti zanechávajú čo najmenšiu uhlíkovú stopu. Menšia energická spotreba už nie je dostatočná: musia byť schopné generovať aj obnoviteľnú energiu.
Goededoelenloterij
Budovy musia byť zdravé a inšpirujúce, využívajúce denné svetlo a čerstvý čistý vzduch. Majú sa navrhovať tak, aby v čo najväčšej možnej miere chránili prírodné zdroje a uchovávali vodu. Navyše musia byť tiež bezpečné, ochraňujúce obyvateľov pred ohňom a ďalšími prírodnými živlami.
 
V spoločnosti Kingspan veríme, že dosiahnuť všetky vyššie spomenuté kritériá je možné a že výrobky a digitálne technológie, ktoré sú v stavbách využité, môžu výrazne zvýšiť hodnotu budov.
 
Táto viera je podporovaná naším programom udržateľnosti Planet Passionet a prácou, ktorú robíme v našom inovačnom centre IKON. Tieto dve iniciatívy a použitie našich pokročilých riešení pre izolačné materiály a opláštenie budov povedú k naplneniu našej vízie pre Better Buildings for a Better World (lepšie budovy pre lepší svet).

10 našich bodov pre udržateľné budovy

Veríme, že preto, aby sme vytvorili skutočné, budúcnosťou preverené, udržateľné budovy, sa musia všetky budovy navrhovať, stavať a prevádzkovať tak, aby poskytovali 10 kľúčových benefitov pre pohodu obyvateľov aj našej planéty.
 
Pozrite sa nižšie, akú stratégiu máme pre inovácie našich produktov a nášho obchodu, aby sme boli schopní naplniť týchto 10 kľúčových bodov, s konečným cieľom, ktorým je znížiť globálne otepľovanie o 1,5 ºC.

1. Energetická účinnosť
2. Uhlík
3. Cirkularita
4. Požiarna odolnosť
5. Obsadenosť pre pohodu
6. Ochrana vody
7. Zdravé materiály
8. Digitalizácia
9. Cena nehnuteľnosti
10. Efektivita stavieb
Kingspan Better Buildings - Energetická účinnosť
Energetická účinnosť
 
Redukcia spotreby energie v budovách.
Kingspan Better Buildings - Uhlík
Uhlík
 
Minimalizácia použitého uhlíka v materiáloch a budovách.
Kingspan Better Buildings - Cirkularita
Cirkularita
 
Umožnenie cirkularity výrobkov cez celú ich životnosť.
Kingspan Better Buildings - Požiarna odolnosť
Požiarna odolnosť
 
Ochrana ľudí a budovy pred požiarom.
Kingspan Better Buildings - Obsadenosť pre pohodu
Obsadenosť pre pohodu
 
Využitie zdravotných výhod denného osvetlenia a čistého vzduchu
Kingspan Better Buildings - Ochrana vody
Ochrana vody
 
Uchovávanie a riadená spotreba tohto unikátneho prírodného zdroja.
Kingspan Better Buildings - Zdravé materiály
Zdravé materiály
 
Ochrana pohodového prostredia pre pracovníkov a obyvateľov budov.
Kingspan Better Buildings - Digitalizácia
Digitalizácia
 
Posilnenie lepšieho výkonu budovy a efektivity stavby
Kingspan Better Buildings - Cena nehnuteľnosti
Cena nehnuteľnosti
 
Maximalizácia prenajímateľného priestoru a udržanie hodnoty nehnuteľnosti po celý čas jej životnosti.
Kingspan Better Buildings - Efektivita stavieb
Efektivita stavieb
 
Maximalizácia rýchlosti výstavby a kvality v súlade s riešeniami MMC.

Sledujte #BetterBuildingsforaBetterWorld na sociálnych sieťach

Kontaktujte nás pre viac informácií...