Kingspan_Planet_Passionate_Our_Targets_Header

Sme

Dosiahli sme kritického bodu v oblasti klímy. Aj keď sme boli posledných 10 rokov neustále upozorňovaní na otepľovanie planéty, nestalo sa nič, čo by zvrátilo tento vývoj. Aby sme chránili našu planétu, musíme ju v tomto storočí uchrániť pred ďalším globálnym zvýšením teploty o 1.5 ° C.
My, ktorí pracujeme v stavebníctve, vieme, že naše priemyselné odvetvie je jedným z najväčších prispievateľov k emisiám uhlíka na svete. V súčasnej dobe predstavuje výstavba a prevádzka budov 36% celosvetovej spotreby energie a 39% emisií CO₂ súvisiacich s energiou.
 

Ako môže odvetvie stavebníctva prispieť k zlepšeniu tohto stavu?

Sme konfrontovaní s bezprecedentnou hrozbou pre náš prirodzený svet, pretože 1 milión druhov na našej planéte je ohrozených a každý rok vznikajú 2 miliardy ton odpadu. Obzvlášť znepokojujúce pre nás v stavebníctve je skutočnosť, že náš priemysel je jedným z najväčších producentov uhlíka na svete. V súčasnej dobe tvorí výstavba a prevádzka budov dohromady 36% celosvetovej spotreby energie a z toho 39% tvorí energia zaťažená uhlíkovou stopou. V tejto oblasti je naliehavo potrebné konať.

Čo je program Planet Passionate?

Planet Passionate je náš nový program udržateľnosti, ktorý bol vytvorený na 10 rokov a platí v celej skupine Kingspan. Zameriava sa na tri hlavné globálne problémy: zmenu klímy, cirkularitu a ochranu nášho prirodzeného sveta.

Naše ciele pre ochranu klímy

Zoznámte sa bližšie s našimi cieľmi v programe Planet Passionate