Nasa cesta za obehovym hospodarstvom

Naša cesta
za obehovým
hospodárstvom

V rámci zastavaného prostredia dochádza k významnej spotrebe zdrojov, čo vo veľkej miere prispieva k vyčerpávaniu neobnoviteľných zdrojov a k tvorbe fyzického odpadu. V súčasnosti sa v stavebnom priemysle spotrebujú 42,4 miliardy ton materiálov ročne, čo predstavuje o niečo viac ako 40 % celosvetovej spotreby materiálov a vyprodukuje sa približne 30 % celosvetového odpadu. Konkrétne v EÚ sa predpokladá, že 25 až 30 % všetkého odpadu pochádza zo stavebníctva a demolácií. V tomto priemysle všetci zohrávame úlohu pri znižovaní vplyvu na životné prostredie, od návrhu projektu až po koniec životnosti produktu. Je našou povinnosťou usilovať sa o to, aby sa materiály používali čo najdlhšie.

Naše iniciatívy v oblasti obehového hospodárstva

Aby sme v našom priemysle docielili skutočné obehové hospodárstvo, musíme spolupracovať naprieč mnohými doménami a oblasťami odborných znalostí. Naším poslaním je zamerať sa na naše produkty a služby s cieľom vyvinúť riešenia, ktoré prispejú k podpore modelu obehového hospodárstva od fázy návrhu až po koniec životnosti produktov. 
 LIFECycle spoločnosti Kingspan

Rámec obehovosti produktov LIFECycle spoločnosti Kingspan

Obehové hospodárstvo má potenciál šetriť zdroje našej planéty, chrániť naše prírodné prostredie a vyrábať produkty obnovujúcim a regeneratívnym spôsobom. To si však vyžaduje zamerať sa na každý krok životného cyklu produktu. Preto sme vyvinuli vlastný rámec obehovosti produktov LIFECycle, ktorý zavádza obehovosť do každého kroku: Krok 1: Návrh podľa koncepcie štíhlej výroby (Lean manufacture) a obehovosti, Krok 2: Vstupné (Input) materiály, Krok 3: Továrenské (Factory) postupy, Krok 4: Modely s predĺženou (Extended) životnosťou a Krok 5: Re-/up-/downcyklácia (Cycling) na konci životnosti produktu. Tieto kroky podrobnejšie rozoberieme nižšie.

Krok 1: Návrh podľa koncepcie štíhlej výroby a obehovosti

Na úrovni produktu sa zameriavame na širokú škálu princípov navrhovania vrátane vyššej efektívnosti zdrojov, zníženia vplyvov prepravy vďaka ľahším a tenším materiálom, jednoduchej demontáže a zníženého množstva odpadu alebo uhlíka pri procese výstavby.

Krok 2: Trvalo udržateľné vstupné materiály, ktoré sú v súlade s obehovým hospodárstvom

V súčasnosti používame pri výrobe našich izolačných panelov recyklovanú oceľ a v našom globálnom inovačnom centre IKON aktívne pracujeme na zvyšovaní podielu obnoviteľných a recyklovaných zložiek v našich moderných izolačných výrobkoch.

Krok 3: Továrenské postupy

Hoci cieľom našej skupiny v zmysle programu Planet Passionate je nulové množstvo odpadu smerujúceho na skládku do roku 2030, môžeme s hrdosťou povedať, že už nejaký čas pracujeme na jeho splnení a niektoré pracoviská ho už dosiahli. Na našu stratégiu nulového odpadu smerujúceho na skládku sa snažíme pozerať holisticky, pričom skúmame všetky možnosti od recyklácie/opätovného využitia odpadu z výroby až po zníženie objemu obalov. 

Krok 4: Predĺžená životnosť modelov

Maximalizácia potenciálu používania produktov predstavuje kombináciu maximálneho predĺženia životnosti produktov a možnosti ich opätovného využitia, keď sa životnosť danej budovy bude blížiť ku koncu a ak tieto produkty ešte budú hodnotné pre inú budovu. V hierarchii obehového hospodárstva je to oveľa lepšie ako recyklácia vďaka výrazne nižšiemu potenciálnemu vplyvu na životné prostredie. 

Krok 5: Technológie re-/up- a downcyklácie v prípade nových produktov alebo ďalších produktov

Našou víziou je, aby sa všetky produkty spoločnosti Kingspan, po využití ich potenciálu v súčasnej podobe, dali technicky recyklovať. Recyklácia je proces, pri ktorom sa výrobok zredukuje až na úroveň základného materiálu, vďaka čomu sa tento materiál môže znovu použiť na výrobu nových výrobkov.
Kingspan Planet Passionate

 

Ciele našej skupiny v rámci programu Planet Passionate sú postavené na kľúčových cieľoch obehového hospodárstva, ako je nulové množstvo odpadu smerujúceho na skládku do roku 2030 a využívanie zhodnotených materiálov prostredníctvom našej iniciatívy „1 miliarda recyklovaných PET fliaš“.

Kliknutím sem získate viac informácií o iniciatívach Planet Passionate v Slovensko.

Ciele programu Planet Passionate

K niektorým cieľom, ktoré sa konkrétne zameriavajú na vplyv emisií uhlíka v našich produktoch, patria:
  • zvýšenie miery využívania priamej energie z obnoviteľných zdrojov na 60 % do roku 2030,
  • zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v našich továrňach na 20 % do roku 2030,
  • 50 % zníženie intenzity emisií CO₂ u našich hlavných dodávateľov do roku 2030,
  • v prípade všetkých produktov QuadCore sa budú do roku 2025 využívať zhodnotené PET fľaše.
Prostredníctvom programu Planet Passionate sa podieľame na znižovaní spotreby energie a emisií uhlíka v rámci našej podnikateľskej činnosti a dodávateľského reťazca. Zvyšovaní miery recyklácie dažďovej vody a odpadu a zároveň urýchľujeme našu účasť na obehovom hospodárstve.