Kingspan

Kingspan

Veľké sny

Pred štyridsiatimi rokmi sa malá rodinná stavebná firma v Írsku rozhodla pre veľkú víziu. Chceli sme viesť rozvoj vytvárania energeticky efektívnych stavieb. Naše riešenia teraz využívajú milióny ľudí po celom svete.

Skupina Kingspan má tri strategické piliere, ktoré zostali nezmenené od začiatku nášho pôsobenia:

1. Priviesť spoločnosť Kingspan k vám

nech ste kdekoľvek. Spoločnosť Kingspan môžete nájsť už v 120 krajinách po celom svete a stále rastieme. Sme radi, že ponúkame také produkty a služby, ktoré zodpovedajú lokálnym požiadavkám, ale s veľkou výhodou globálnej podpory a znalostí celej skupiny Kingspan.

2. Inovácie

To, čo robíme je, že prinášame riešenia. Niektorí výrobcovia robia len nevyhnutné minimum, aby dodržali predpisy. To ale nie je prípad spoločnosti Kingspan. Naše významné investície do výskumu a vývoja nás zreteľne odlišujú od ostatných.

3. Hlavná zmena

Udržiteľnosť životného prostredia a jeho zachovanie pre budúce generácie by malo byť prioritou každého z nás. Riešením je maximálne využitie nízkoenergetických budov s nízkou uhlíkovou stopou. Dodávame také materiály a riešenia, ktoré umožňujú stavať budovy s minimálnými energetickými nárokmi a ktoré budú maximálne využívať obnoviteľné zdroje.

Projekty

Dodávame riešenia pre novú výstavbu, ale aj pre renovácie existujúcich budov. Najčastejšie využitie našich moderných produktov je v komerčných a priemyselných stavbách.
About us_divisions

Stavať lepšie

„Stavať lepšie“ znamená skrátenie času výstavby, zvyšovanie energetickej účinnosti a znižovanie prevádzkových nákladov. Naše produkty a služby sú overené praxou a splňujú najprísnejšie štandardy a predpisy.

Sme hrdí na viac ako 10 000 našich zamestnancov po celom svete.

group site_prod meeting_holywell (9)
Svojimi technickými a odbornými znalosťami, svojimi vedomosťami a svojím nadšením nás neustále posúvajú vpred. Naši zákazníci vyhľadávajú spoločnosť Kingspan ako hlavného partnera, ktorý má potrebné znalosti. Naši odborníci sú zárukou neustáleho zlepšovania vo všetkých odvetviach výstavby a trvalo udržateľného rozvoja.

Podrobnejšie informácie o celej skupine Kingspan, vrátane histórie, finančných výkazov a prehľadu našich celosvetových aktivít.

Vedúce postavenie v oblasti trvalo udržiteľného rozvoja

Kingspan je svetovým výrobcom kvalitnej izolácie a izolačných materiálov pre opláštenie stavieb. Do vašich budov prinášame špecifické riešenia s vysokou účinnosťou, nízkými nákladmi a emisiami uhlíka.

Skupina Kingspan na Slovensku

Energy_Center_Hradec_CZ (22)
Case Study_UTS Chau Chak Wing 5
AU_Datacenter_RaisedFloors_InflowHeroImage
CR_Tate_DataCenter_Volusia_SpotlightImage
kw3-spotlight-image-1