Požarna zaščita: Kljubovanje požaru

Več kot štiri desetletja odlične požarne zaščite dokazujejo:

...da naši napredni strešni in stenski sistemi  iz sendvič elementov s IPN jedrom nudijo učinkovito varnost. Kajti s svojimi izjemnimi karakteristikami požarne zaščite pomagajo Kingspan sendvič sistemi v takem primeru varovati življenja ljudi, zgradbe in izdelke: dosledno in zmogljivo, ob upoštevanju konstrukcijske požarne zaščite in veljavnih zahtev glede požarne zaščite.

Video posnetek za primerjavo

Ta video posnetek v scenariju realnega požara prikazuje impresivno razliko med našimi namensko razvitimi paneli z IPN izolacijskim jedrom in konvencionalnimi PIR in PUR paneli. Jasne prednosti v smislu odziva na ogenj: težka vnetljivost, malo širjenja ognja in zelo malo razvoja dima.

Primerjava IPN, PIR, PUR

75-minutni požarni preizkus

V tem video posnetku si lahko ogledate, kako izjemno odporno se je obnašala naša IPN pena (PIR) med 75-minutnim požarnim preizkusom.

75-minutni požarni preizkus

Grafik_Brandverhalten_Feuerwiderstand_DE

Odziv na ogenj in požarna odpornost

Tukaj si lahko ogledate predstavitev običajnih faz požara, skupaj s ponazoritvijo, v katerih fazah požara sta odziv na ogenj in požarna odpornost sendvič elementov še posebej velikega pomena.

Odziv na ogenj

Tukaj si lahko ogledate primerjavo med našimi zmogljivimi Kingspan sendvič elementi.
  • Elementi z našim posebnim IPN izolacijskim jedrom (PIR) dosegajo klasifikacijo B-s1,d0. To po DIN 4102-1 ustreza poimenovanju s strani gradbene inšpekcije kot „težko vnetljivo“. Obnašanje dima se klasificira z dodatkom s1 in pomeni „ zelo malo razvoja dima“. Elementi ne kapljajo goreče navzdol in se zato klasificirajo z dodatkom d0.
  • Elementi z izolacijskim jedrom iz mineralne volne dosegajo klasifikacijo A2-s1,d0. Obnašanje dima se klasificira z dodatkom s1. To po DIN 4102-1 ustreza poimenovanju s strani gradbene inšpekcije kot „negorljivo“.
 
  QuadCore PIR Standard PUR Standard
Sendvič element B,S1 B,S1 B,S2
 

Požarna odpornost

Tukaj si lahko v neposredni primerjavi ogledate vrednosti naših zmogljivih  Kingspan sistemov v smislu požarne odpornosti.
 
  QuadCore PIR Standard PUR Standard
EN1364 (120mm) EI 30 (5x6m) EI 30 (3x3m) EI 15 (3x3m)
EN1364 (200mm) EI 60 (brez dodatnih konstrukcijskih ukrepov) EI 60 EI 30
 

FM Global

FM Global je mednarodno vodilni za neodvisna preizkušanja in certificiranja.

Odlično FM Global certificiranje

FM classification

Izolacijski stenski paneli, zFM certifikatom, so bili predmet intenzivnih preizkušanj. S tem se zagotavlja, da izpolnjujejo funkcije, za katere so bili predvideni in da se ohranja integriteta ovoja zgradbe za podane konstrukcijske zahteve.

Za ocenjevanje njihovih izjemnih lastnosti so FM certificirani Kingspan izolacijski stenski paneli s QuadCore tehnologijo izpostavljeni veliko več preizkusom, kot pa stenski paneli, ki niso certificirani s strani FM.

Pregled FM certificiranj

  Opis QuadCore PIR Standard PUR Standard
FM4880 Uporaba izolacijskih strešnih, stenskih in stropnih sistemov Da Da Ne
FM4881 Uporaba stenskih sistemov zunaj Da Da Možno
FM4882   Trenutno v fazi preizkusa Ne Ne
 

FM Požarni preizkus

Tu prikazani 50ft preizkus je del zahtev za ocenjevanje z namenom odobritve za Razred 1 - Stenski in strešni paneli brez omejitve višine (FM 4880) in Zunanje stene brez omejitve višine (FM 4881).

FM Preizkus

Certificirani Kingspan sendvič paneli s PIR jedrom se ponašajo z odličnimi lastnostmi tehnične požarne zaščite. V zvezi s tem so prestali tako uradne preizkuse, kot tudi obsežne preizkuse zavarovalniške industrije in drugih organizacij, kot so ISO, British Standards Institute (BSI) in National Fire Protection Agency (NFPA) ter izpolnili visoke zahteve.

  • Evropa: EN 13501-1, še zlasti B-s1,d0. Klasifikacija ‘s1’ za najboljše obnašanje dima (najnižja emisija).
  • ZDA / Globalno: UBC 26-3 – Preizkus za prostor
  • Globalno: ASTM E-84 - Požarne lastnosti površin
  • Globalno: ISO 13784 Del 1 - Preizkus za sendvič panele v majhnih prostorih
  • Zavarovalnice Velika Britanija / Irska: LPS 1181 - Odobritev za zunanje stene in sisteme s strešnimi paneli
  • ZDA / Globalno: NFPA 285 - Preizkusi za fasade
  • Velika Britanija: BS 8414 - Preizkusi za fasade
  • Nordijske države: SP Fire 105 - Preizkusi za fasade

Imate morda vprašanja?

Za vse nadaljnje informacije kontaktirajte naše strokovnjake za izdelke, svetovalce arhitekte ali našo službo za pomoč strankam. Z veseljem vam bomo pomagali.

Kontaktirajte nas