Webbplatsens integritetsmeddelande

Sidan uppdaterades senast den 13 Augusti 2018. När denna Policy ändras på ett väsentligt sätt kommer du att bli informerad.

Vi ber dig läsa denna sekretesspolicy noggrant eftersom den beskriver hur Kingspan Holdings (Ireland) Limited och dess dotterbolag (”Kingspan”) använder din personliga information. När du använder vår webbsida kommer Kingspan Holdings (Ireland) Limited, och de dotterbolag som hör till Kingspan Holdings (Ireland) Limited som äger den del av webbsidan som du nu har åtkomst till, att fungera som gemensamma dataansvariga som behandlar dina personuppgifter. Klicka här för att se en lista över de Dataansvariga och kontaktuppgifter till dem. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss på admin@kingspan.com eller på +353 (0) 42 969 8000 innan du använder denna webbsida. Våra Villkor och bestämmelser för användning av webbsidan förklarar villkoren för din användning av vår webbsida, www.kingspan.com, som fungerar som port till våra produkter och tjänster samt mycket annan användbar information.

Kingspan tillverkar isolerings- och klimatskalssystem, vilket gör det möjligt för våra kunder att skapa högklassiga byggnader av högsta kvalitet i alla branscher. Kingspan behandlar dina personuppgifter i enlighet med de lagar om dataskydd som gäller i de länder där vi är verksamma.

Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan genom att uppdatera den här sidan. Vi rekommenderar att du går in på denna sida från tid till annan för att se till att du är nöjd med eventuella ändringar. Om dessa förändringar har en relevant inverkan på hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi dock att informera dig.

Vad är personlig information?

”Personlig information” är information om en identifierad eller identifierbar person som vi samlar in när du använder den här webbsidan. När du använder den här webbsidan är det viktigt att du endast lämnar din egen personliga information och ser till att de personuppgifter du lämnar är korrekta och aktuella. Observera att du kommer att vara ansvarig för eventuella felaktiga, tredjeparts- eller falska personuppgifter som du lämnar till oss.

Vilken information samlar vi in?

När du använder denna webbsida, och med förbehåll för ditt samtycke till användningen av cookies, ska du komma ihåg att vi kan registrera:
 • områdena på webbsidan som du besöker
 • dina språkinställningar
 • kampanjen/webbadressen varifrån du kom till webbsidan
 • din aktivitet på webbsidan, till exempel produkter som visas, resurser som du laddar ner, även utskrift av all kummunikation med dig via online chatten.
 • information om din dator, t.ex. vilken webbläsare du använder, din nätverksplats och vilken typ av anslutning du använder (t.ex. bredband, ADSL etc.) och din IP-adress
 • teknisk och annan information som inte identifierar dig personligen.
Vi gör detta genom att använda cookies. Se vårt dokument om Cookiepolicy och kontroll för mer information om vad en cookie är, hur vi använder dem på vår webbsida och hur du kan avaktivera vissa cookies.

När du bland annat skapar ett användarkonto, skickar in en onlineförfrågan, begär information från oss, registrerar dig för ett nyhetsbrev eller registrerar dig för ett evenemang, kan vi begära några eller alla följande uppgifter, förutom sådan ytterligare information som du ger oss
 • ditt namn
 • kontolösenord
 • roll
 • företagsnamn
 • e-postadress
 • postadress
 • telefonnummer
 • projektnamn.
När du har skapat och loggat in på ditt användarkonto eller skickat information via vår webbsida kommer vi att veta vem du är och du bekräftar att dina aktiviteter på denna webbsida och information om dig och/eller ditt företag kan registreras i våra system, vilket omfattar molnbaserade system.

Vissa obligatoriska uppgifter krävs och dessa markeras med en stjärna (*), men annan information är valfri och om du inte vill ge den till oss så behöver du inte oroa dig. Men den hjälper oss att svara på din förfrågan. Om du inte lämnar obligatorisk information kan vi vägra att svara på den förfrågan som denna information begärdes för.

Du godkänner härmed insamlingen av personuppgifter såsom beskrivits ovan.

Vad gör vi med den information vi samlar in?

Vi använder denna information för de ändamål som anges nedan:
 • för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter
 • för att undersöka och reagera på potentiella kränkningar av lagen eller vår webbsidas policys samt potentiella brott mot våra eller relevanta tredjepartssystem och -nätverk
 • för att identifiera och kommunicera med dig. även kommunikation eletroniskt via online chatten. 
 • för att förse dig med denna webbsida och våra produkter och tjänster (oavsett om de är tillgängliga via webbsidan eller offline)
 • för att ge dig ett användarkonto
 • för att upprätthålla interna register
 • för att utveckla produkter och tjänster
 • för att utveckla vår webbsida
 • för att uppfylla dina önskemål och svara på dina frågor eller klagomål
 • för marknadsundersökningar och för att bedöma marknadsstrategier och -kampanjer
 • om du redan är kund eller annan kontakt till oss, för att uppdatera vår information om vår kontakt med dig i vårt kundhanteringssystem
 • för att leverera våra egna produkter och tjänster till dig
 • för att marknadsföra våra egna produkter och tjänster till dig genom hjälpmedel som nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang
 • för att skicka information till entreprenörer, distributörer, handlare och återförsäljare utanför Kingspan, så att de kan kontakta dig gällande deras kampanjer, tjänster, evenemang och andra aktiviteter i samband med Kingspans produkter och tjänster (detta ändamål gäller endast där du har gett oss ditt uttryckliga samtycke).
Du erkänner och bekräftar ditt godkännande av att Kingspan behandla dina personuppgifter för ovan angivna ändamål.
 
Marknadsföring

Vi skulle vilja ge dig information om Kingspans produkter och tjänster och annan information från Kingspan, som vi tror att du kan tycka är intressant. Vi kan skicka dig sådan information via post, e-post och/eller telefon om du godkänner att vi kan göra detta eller såvida du inte har bett oss att inte göra det (se nedan).

Vi tillhandahåller inte din personliga information till externa organisationer (det vill säga till entreprenörer, handlare, distributörer och återförsäljare utanför Kingspan) för egen direkt marknadsföring i relation till Kingspans produkter och tjänster utan ditt uttryckliga samtycke.

Om du vid någon tidpunkt inte vill att din information används för direkt marknadsföring av ett Kingspan-företag, kan du kontakta relevant Kingspan-företag som skickat sådan marknadsföring så att de kan avregistrera dig från sina marknadsföringslistor. Om du har fått e-postmarknadsföring från ett Kingspan-företag och beslutar att du inte längre vill få marknadsföring via e-post från dem, kommer du att kunna välja bort ytterligare e-postmarknadsföring från dem genom att följa en länk för att säga upp din registrering i e-postmeddelandet eller på andra sätt som vi kan informera dig om. Observera att vi inte driver en global marknadsföringsdatabas som grupp, vilket innebär att vi inte kan avregistrera dig från marknadsföring från alla Kingspan-företag centralt.

Vem delar vi denna information med?

Förutom Kingspan Holdings (Ireland) Limited (Kingspan-webbplatsoperatören) kan din personliga information behandlas av den relevanta filialen till Kingspan Holdings (Ireland) Limited som äger den del av webbsidan som du har tillgång till. för att få tillgång till. Klicka här för att få tillgång till en lista över dessa dotterbolag till Kingspan Holdings (Ireland) Limited och de länder där de är belägna.

Vi kan dela din personliga information (om du har tillåtit det) till tredje part i ditt land och i andra länder än dina egna, i enlighet med gällande lagar. Om vi har fått ditt uttryckliga samtycke, kan vi lämna ut din personliga information till externa organisationer (dvs. till entreprenörer, handlare, distributörer och återförsäljare utanför Kingspan) så att de kan kontakta dig gällande kampanjer, tjänster, evenemang och andra aktiviteter i relation till Kingspans produkter och tjänster, utan ditt uttryckliga samtycke.

Tänk på att de länder där dina personuppgifter skickas/nås kan ha en annan dataskyddsnivå än det land där du befinner dig. Vi har dock infört skydd för att säkerställa att din information är tillräckligt skyddad. Om du vill veta mer om det skydd vi har infört för att hålla din information säker, ber vi dig kontakta våra Dataansvariga.

Där organisationer utanför Kingspan tillhandahåller dig en tjänst åt oss eller hjälper oss att tillhandahålla tjänsten till dig (t.ex. skickar dig litteratur som du har begärt från oss eller hjälper oss att svara på din begäran gällande webbsidans tekniska drift) kan vi dela dina personuppgifter med de organisationer som endast använder informationen för att tillhandahålla den relevanta tjänsten. Vi behåller emellertid kontrollen över dina personuppgifter och alla tredje parts tjänsteleverantörer som vi använder måste handla i enlighet med våra instruktioner och skydda personuppgifternas integritet och säkerhet, såsom är lämpligt. Vi kan också dela din personliga information med en köpare eller potentiell köpare av vår verksamhet.

Under vissa omständigheter kan vi kanske lämna ut din personliga information enligt lag, eftersom en domstol eller polis eller annan brottsbekämpande myndighet har bett oss om det.

Kvarhållande av din information

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för oss för att använda din personliga information enligt ovan eller att uppfylla våra lagliga skyldigheter.

Om din personliga information behandlas med ditt samtycke (t.ex. för marknadsföringsändamål), behålls sådan personlig information tills du återkallar samtycket till sådan behandling, eller tills den tidsbegränsning som lagts fram är uppfylld.

Dina rättigheter, hur du får kopior av eller ändrar den information vi samlat in och hur du skickar in ett klagomål

Du kan begära uppgifter om den personliga information som vi håller om dig enligt lagen om dataskydd. Om du vill ha en kopia av informationen om dig kan du lämna din förfrågan till det berörda Kingspan-företaget.

Du kan motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter om det finns legitima skäl att göra det, förutsatt att det inte finns någon laglig skyldighet för oss att utföra denna behandling och förutsatt att denna rätt till motsättning inte har uteslutits av en uttrycklig klausul i dokumentet som godkänner denna behandling. För att undvika tvivel kan behandling för marknadsföring ändå alltid motsättas.

Om du anser att någon information som innehas om dig är felaktig, ofullständig eller behandlas felaktigt, skriv till det berörda Kingspan-företaget så snart som möjligt, så kommer företaget att ta bort, blockera, korrigera, uppdatera eller upphöra med att behandla information som omfattas av de villkor som föreskrivs i lagen.

Om du vill skapa ett direktiv om hanteringen av din personliga information efter din död kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Om du vill skicka in ett klagomål om ett påstått brott mot lagen, ber vi dig skicka ditt klagomål skriftligen till Kingspan-företaget i fråga till den adress som visas här. Vi kommer att svara på klagomål och följa alla rättsmedel som omfattas av de villkor som föreskrivs i lagen.

Säkerhet

Det är viktigt för Kingspan att säkerställa att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller delgivning har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och hanteringsprocedurer där det är relevant för att skydda och säkra den information vi samlar in.

Om du misstänker eller blir medveten om en säkerhetsrelaterad händelse vid något tillfälle (t.ex. ditt lösenord för att få tillgång till ditt registrerade konto på den här webbplatsen blir stulet eller du får misstänksam kommunikation från någon som utger sig för att vara en Kingspan-anställd eller från en falsk webbsida som påstår sig vara ansluten till Kingspan), skicka meddelandet till oss eller rapportera händelsen via e-post till admin@kingspan.com eller via fysisk post till Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republiken Irland så snart som möjligt.

Länkar till andra webbsidor

Våra webbsidemeddelanden eller marknadsföringsmeddelanden innehåller ibland länkar till andra tredjepartswebbplatser som inte ligger inom vår kontroll. När du har lämnat vår webbsida eller vårt marknadsföringsmeddelande kan vi inte hållas ansvariga för innehållet på dessa tredjepartswebbsidor eller skyddet för och integriteten hos all information som du tillhandahåller till dessa webbsidor. Du bör vara försiktig och läsa igenom sekretessmeddelandet/policyn som gäller för webbsidan i fråga.

Samtycke

Genom att använda eller fortsätta att använda denna webbsida och/eller tillhandahålla din personliga information efter att ha granskat den här webbsidan har du samtyckt till de villkor som presenterats för dig i denna sekretesspolicy, och gemensamma dataansvariga kan fortsätta att behandla nämnda information om inte och tills dess att du motsätter dig något av de ovan angivna syftena eller återkallar ditt samtycke därmed eller helt och hållet, enligt dessa villkor.

Vi använder cookies på vår webbsida www.kingspan.com. Vill du veta mer om de cookies vi använder eller ändra dina cookiepreferenser, dvs. ta bort ditt samtycke till vår användning av vissa kategorier av cookies, ska du besöka vår sida Cookiepolicy och kontroll.

Klicka på "Acceptera och stäng" för att acceptera användningen av cookies på vår webbsida. Om du inte klickar på "Acceptera och stäng" men fortsätter att använda den här webbsidan anses du godkänna användningen av Kingspans cookies och cookies från tredje part för att förbättra prestanda, förbättra funktionalitet och publikmätning i enlighet med de villkor som anges på vår sida Cookiepolicy och kontroll och vi kommer att anta att du har läst och förstått vår Cookiepolicy och kontroll.

Cookies policy och kontroll och webbplatsens sekretessmeddelande uppdaterades den 13 augusti 2018.