Webbplatsens integritetsmeddelande

Sammanfattning

Den här sidan uppdaterades senast den 2.6.2020. Varje gång det här meddelandet ändras väsentligt, kommer vi att tillhandahålla en sammanfattning av de huvudsakliga ändringarna på vår webbplats.

Detta integritetsmeddelande riktar sig till alla webbanvändare, inklusive användare som även är kunder, jobbsökande, eller investerare. Läs detta integritetsmeddelande noga. Här förklaras hur vi använder dina personuppgifter.

Vilka är "vi" ("Kingspan", "oss", eller "vår")?

Vi är Kingspan Holdings (Irland) Limited ("Kingspan-gruppen") och dess anslutna företag (alla dessa omnämns här som ”Kingspan-anslutet företag”).

Vi har en global webbplats som ägs av Kingspan-gruppen, och lokala webbplatser för varje land i vilka Kingspan-anslutna företag är verksamma. Varje lokal webbplats ägs av det anslutna företag som är verksamt i respektive land.

När du använder vår globala webbplats, www.kingspan.com, är Kingspan-gruppen ansvarig för de personuppgifter som samlas in eller erhålls genom webbplatsen. När du använder ett Kingspan-anslutet företags lokala webbplats, kommer dina personuppgifter att självständigt behandlas av den/de anslutna företaget som äger den lokala webbplatsen i det landet.

Kingspan-gruppen och varje Kingspan-anslutet företag är fristående och oberoende dataregisteransvariga och när dessa behandlar dina personuppgifter kommer de att göra så på fristående, oberoende basis och för sina egna syften. Alla dessa syften förklaras i det här integritetsmeddelandet. Det betyder att varje dataregisteransvarig är enskilt ansvarig för att efterleva den dataregisteransvariges skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Klicka här för att få tillgång till en lista över alla Kingspans dataregisteransvariga samt deras kontaktuppgifter.

Om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter som registrerad (i enlighet med vad som anges nedan i det här integritetsmeddelandet) kontaktar du berört Kingspan-anslutet företag med säte i ditt land. Om det blir enklare för dig kan du även kontakta Kingspan-gruppen, vilka kommer att följa dina instruktioner för att vidarebefordra din förfrågan till berörd dataregisteransvarig.

Vi använder dina personuppgifter för marknadsföringssyften. Vänligen se avsnittet ”Marknadsföring” nedan för att ta reda på mer om hur vi använder dina uppgifter för marknadsföringssyften.

När det behövs, eller om du givit ditt medgivande till detta, kommer vi att dela dina personuppgifter med andra Kingspan-enheter samt tredje part. Vänligen se avsnittet ”Vem delar vi dina personuppgifter med?” nedan, för att ta reda på mer om hur vi delar dina personuppgifter.

Det är viktigt att du endast förser oss med endast dina egna personuppgifter och att du säkerställer att de uppgifter du lämnar är korrekta och aktuella. Vänligen observera att du kommer att hållas ansvarig för de personuppgifter du försett oss med som visar sig vara felaktiga eller tillhöra tredje part.

Om du har några frågor gällande det här integritetsmeddelandet kontaktar du berörd dataregisteransvarig.

I våra användarvillkor finns förklaringar till de villkor enligt vilka du har tillåtelse att använda vår webbplats www.kingspan.com, som tillhandahåller en väg till våra produkter och tjänster, så väl som stora mängder användbar information.

Om oss

Kingspan-gruppen är världsledande vad gäller högpresterande isolering och byggnadsteknologier. Alla Kingspan-enheter behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar i de länder i vilka vi är verksamma.

Vi har en global webbplats som ägs av Kingspan-gruppen, och lokala webbplatser för varje land i vilka Kingspan-anslutna företag är verksamma. Varje lokal webbplats ägs av det anslutna företag som är verksamt i respektive land.

Olika Kingspan-enheter kommer att vara dataregisteransvariga för dig beroende på vem du är och beroende på för vilka syften dina uppgifter behandlas.

När du använder vår globala webbplats, www.kingspan.com, är Kingspan-gruppen ansvarig för de personuppgifter som samlas in eller erhålls genom webbplatsen. När du använder en Kingspan-anslutet företags lokala webbplats kommer dina personuppgifter att behandlas självständigt av det berörda anslutna företaget som äger den delen av den lokala webbplatsen i det landet.

Eftersom Kingspan-gruppen och varje Kingspan-anslutet företag är fristående och oberoende dataregisteransvariga kommer dessa att behandla dina personuppgifter på fristående, oberoende basis och för sina egna syften. Detta förklaras mer utförligt i avsnittet ”Uppgifter som vi samlar in” och ”Vår användning av dina personuppgifter” nedan.

Klicka här för att få tillgång till en lista över alla Kingspans dataregisteransvariga samt deras kontaktuppgifter.

Genom uppdateringar av den här sidan kan vi då och då komma att göra ändringar i det här integritetsmeddelandet. Vi rekommenderar att du kontrollerar den här sidan regelbundet för att säkerställa att du samtycker till varje ändring. Om dessa ändringar på något väsentligt sätt påverkar hur vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att tillhandahålla en sammanfattning över de huvudsakliga ändringarna på vår webbplats.

Användbara ord

”Personuppgifter/ dina uppgifter/ dina data" är uppgifter relaterade till en identifierad eller identifierbar individ. Dessa innefattar information som telefonnummer, namn, adresser, e-postadresser, fotografier, röstinspelningar.  De inkluderar även uttryck för åsikter och indikationer gällande intentioner om registrerade individer (samt deras egna uttryck för åsikter/intentioner). Detta täcker även uppgifter som på egen hand inte räcker till för att identifiera någon, men som identifierar individen om dessa uppgifter läggs samman med andra uppgifter som vi innehar eller antagligen kommer att erhålla i framtiden;

"Kingspan-gruppen" betyder Kingspan Holdings (Irland) Limited;

”Kingspan-anslutna företag” betyder varje företag som är anslutet till Kingspan Holdings (Irland) Limited;

”Kingspan/vi/oss/vår" betyder Kingspan och Kingspan-anslutna företag som behandlar dina personuppgifter. Observera att detta inte betyder alla Kingspan-anslutna företag, eftersom inte alla dessa kommer att behandla dina personuppgifter;

”Du/din" betyder varje användare av webbplatsen. Detta kan innefatta användare som är kunder, blivande kunder, investerare, blivande investerare eller arbetssökanden.

Vilka uppgifter samlar vi in?

När tillämpligt, och i enlighet med ditt samtycke rörande användningen av kakor, så kommer vi vid din användning av webbplatsen, att registrera:

 • de delar av webbplatsen som du besöker;

 • dina språkpreferenser;

 • den kampanj/URL från vilken du kom till webbplatsen;

 • din aktivitet på webbplatsen, såsom de produkter du tittar på, de resurser du laddar ned och varje uppgift du tillhandahåller oss, inklusive kopior av alla kommunikationer med dig via online-chatten;

 • information om din dator, såsom vilken webbläsare du använder, din nätverksplats och vilken typ av anslutning du använder (t.ex. bredband, ADSL etc.), samt din IP-adress; samt

 • teknisk och annan information som inte identifierar dig som individ.

Vi gör detta genom att använda kakor. Se vårt dokument Policy för kakor och kontroll för vidare information om vad kakor är, hur vi använder dessa på vår webbplats, samt hur du kan avaktivera vissa kakor.

När du, bland andra aktiviteter, skaffar ett användarkonto, skickar in en förfrågan via nätet, efterfrågar information från oss, registrerar dig för ett nyhetsbrev eller ett event, kan vi, förutom den ytterligare information som du frivilligt lämnar, komma att efterfråga en del av, eller all följande information:

 • ditt namn;

 • kontolösenord;

 • befattning;

 • företagets namn;

 • e-postadress;

 • postadress;

 • telefonnummer; och

 • projektets namn.

Så snart du skapat och loggat in på ditt användarkonto, eller angett uppgifter genom vår webbplats, så kommer vi att veta vem du är, och du bekräftar att dina aktiviteter på webbplatsen och uppgifter om dig och/eller ditt företag kan komma att registreras i våra system, vilka innefattar molnbaserade system.

Viss obligatorisk information krävs och denna kommer att utmärkas av en stjärna (*), medan annan information är frivillig. All ytterligare information kommer att hjälpa oss att besvara din förfrågan. Om du inte tillhandahåller den obligatoriska informationen kan det hända att vi inte tillmötesgår den förfrågan för vilken denna information krävs.

Om du är en användare av vår webbplats och anger uppgifter genom vår webbplats, så kommer vi att behandla de uppgifter om dig som markeras av listpunkterna ovan.

Om du är arbetssökande, så kommer vi förutom de uppgifter som behandlas för webbplatsanvändare, även att behandla följande uppgifter om dig:

 • Akademiska och arbetsrelaterade erfarenheter;

 • Nationalitet;

 • Visa-status;

 • Medlemskap i organisationer; och

 • Hobbyer och intressen.


Vad gör vi med de uppgifter vi samlar in? 

I den här tabellen sammanfattar vi de syften för vilka vi använder dina personuppgifter och vem som använder dina uppgifter för dessa syften:

Vi använder dina uppgifter för att:

Din dataregisteransvarige är:

Administrera webbplatsen så att vi kan:

 • utreda lagbrott eller överträdelser av webbplatsens policyer;

 • utreda potentiella överträdelser i våra system och nätverk, eller i tredje parts system och nätverk;

 • tillhandahålla dig webbplatsen och utveckla denna;

 • om lämpligt tillhandahålla dig ett användarkonto; och

 • uppdatera dina kontaktuppgifter i våra system.

Kingspan-gruppen när du använder www.kingspan.com
 
Berört Kingspan-anslutet företag i det land från vilket du är uppkopplad.

Svara på dina förfrågningar gällande:

 • Rekryteringsmöjligheter
 • Alla frågor som berör Kingspan

Kingspan

Svara på förfrågningar från media

Kingspan

Svara på dina förfrågningar:

 • Dirigerat till ett Kingspan-anslutet företag
 • Skickat via online-chatten

Berört Kingspan-anslutet företag i det land från vilket du är uppkopplad

I den mån informationen som vi samlar in genom kakor på vår hemsida innehåller personuppgifter behandlar vi dem för att vi ska kunna:

 • tillhandahålla en hemsida med grundläggande funktioner.

 • få statistisk information såsom information om hur länge besöket varar, vilka delar av hemsidan som du tittar på och annan information om beteende på hemsidan. För mer detaljerad information om vår användning av kakor se Policy för kakor och kontroll som finns tillgängligt här.

Kingspan

Hantera dina förfrågningar och skicka dem till berört Kingspan-anslutet företag

Kingspan-gruppen kommer endast vara dataregisteransvarig i syfte att kontrollera till vilket Kingspan-anslutet företag du önskar sända din förfrågan, och det berörda Kingspan-anslutna företaget kommer att vara dataregisteransvarig när denne tagit emot din förfrågan.

Efterleva det servicekontrakt du har med oss

Berört Kingspan-anslutet företag

För att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig, för att utföra aktiviteter rörande retargeting-marknadsföring och för att i marknadsföringssyfte dela dina uppgifter med andra anslutna företag eller (om du godkänt detta) tredje part. Se avsnittet "Marknadsföring” nedan för vidare information.

Berört Kingspan-anslutet företag till vilket du givit ditt godkännande eller som du har kontaktat.

För att uppfylla lagstadgade skyldigheter

Kingspan

För att hantera jobbansökningar

Kingspan

För att tillhandahålla investerare information och kommunicera med dessa.

Kingspan-gruppen

Rättslig grund för behandlingen

De rättsliga grunder enligt vilka vi behandlar dina personuppgifter är:

 • Det är nödvändigt för efterlevnad av för oss tillämpliga lagkrav eller förordningar;

 • Det är nödvändigt för efterlevnad av ett avtal med dig, eller för att kunna vidta åtgärder enligt din begäran innan vi ingår ett avtal med dig;

 • Det är nödvändigt för våra legitima intressen. Till exempel:

  • för att marknadsföra och lansera våra produkter och tjänster, samt för att utföra vår verksamhet på ett ansvarsfullt och kommersiellt genomtänkt sätt; eller

  • när Kingspan-gruppen erhåller en förfrågan som skulle ha sänts till ett av våra anslutna företag ligger det i Kingspan-gruppens intresse att ge dig bästa möjliga service. Du kommer därför inte att bli ombedd att skicka din förfrågan på nytt, vi kommer istället att å dina vägnar skicka den direkt till berört anslutet företag.

Vi kommer inte behandla dina personuppgifter för dessa syften om sådana legitima intressen bör åsidosätts till fördel för dina egna intressen, rättigheter eller friheter; eller

 • du för vissa ändamål har godkänt behandling av dina personuppgifter, t.ex. för att erhålla marknadsföring från tredje part, eller för att tillåta användning av kakor från Kingspan-gruppen eller tredje part.
   

Marknadsföring

Vi skulle vilja ge dig information om Kingspans produkter och tjänster, samt annan information från Kingspan som vi tror skulle kunna intressera dig. Vi kan, om du godkänt detta, komma att skicka sådan information till dig via post, e-post, och/eller telefon.

Vi kommer, efter att ha samlat in ditt samtyck, att använda oss av externa organisationer för att skicka erbjudanden och marknadsföring från Kingspan. För att kunna göra detta kommer dessa organisationer att samla in uppgifter direkt från dig, eller så kommer vi att på annat sätt tillhandahålla dem dina uppgifter. Dessa externa organisationer inkluderar entreprenörer, försäljare, distributörer, återförsäljare och andra tjänsteleverantörer utanför Kingspan. När vi samarbetar med externa leverantörer beslutar vi tillsammans om hur vi ska använda dina personuppgifter, och båda parter ansvarar för efterlevnad av lagstiftningen. Om du har några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringssyften, kontaktar du berörd dataregisteransvarig. Vänligen se vår policy gällande kakor och kontroll för mer information om våra externa leverantörer och deras användning av personuppgifter för marknadsföringssyften.

Du kan när som helst välja att inte motta någon marknadsföring. Om du har mottagit marknadsföring från någon av våra Kingspan-enheter och beslutar att du inte längre vill motta denna, kan du avregistrera dig via e-postlänken, eller genom andra metoder som vi kan komma att meddela dig. 

Vänligen observera att varje enhet är en fristående dataregisteransvarig och att vi som grupp inte driver någon global marknadsföringsdatabas. Det betyder att Kingspan-gruppen inte centralt kan avregistrera dig från att motta marknadsföring från alla Kingspan-företag.

Vem delar vi dina uppgifter med? 

Kingspan-anslutna företag delar dina personuppgifter med Kingspan-gruppen eftersom Kingspan-gruppen driver den globala webbplatsen.

Vi kan, i överensstämmelse med tillämpliga lagar, komma att dela dina personuppgifter med tredje part i ditt land, samt i andra länder.

Om vi erhållit ditt samtycke kan vi komma att tillhandahålla externa organisationer (d.v.s., entreprenörer, försäljare, distributörer, återförsäljare, mediebyråer och tjänsteleverantörer utanför Kingspan) med dina personuppgifter, så att dessa kan kontakta dig gällande sina kampanjer, tjänster, event och andra aktiviteter relaterade till Kingspans produkter och tjänster, och utan att dessa organisationer själva erhållit godkännande från dig. Ett exempel på detta är en leverantör som placerar en kaka på din enhet för att individanpassa information om våra produkter och tjänster.

Eftersom vi är ett globalt företag, kan de länder till vilka dina personuppgifter skickas eller tillgängliggörs ha en annan standard för dataskydd än i det land du befinner dig. Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter skyddas i tillräcklig grad, och vi efterlever lagstiftningen.  Om du vill veta mer om de skyddsåtgärder vi vidtagit för att hålla dina uppgifter säkra kontaktar du Kingspan-gruppen eller det anslutna företag du normalt har kontakt med. En lista över dataregisteransvariga, samt deras kontaktuppgifter, finns här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer utanför Kingspan när dessa organisationer ger oss professionell rådgivning, eller tillhandahåller dig en tjänst å våra vägnar, eller hjälper oss att tillhandahålla dig denna tjänst (t.ex. genom att skicka dig litteratur som du efterfrågat hos oss, eller hjälpa oss med att besvara dina förfrågningar gällande webbplatsens tekniska drift). Dessa organisationer kommer endast att använda uppgifterna för att tillhandahålla tjänsten i fråga. Vi kommer dock att behålla kontrollen över dina personuppgifter och varje tredjepartstjänsteleverantör som vi använder måste agera i enlighet med våra instruktioner, samt skydda och hålla dina personuppgifter konfidentiella.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en köpare eller potentiella köpare av vår verksamhet.

Vi kan, i samband med tredje parts förvärvsgranskning inför eventuella fusioner, förvärv, omorganisationer eller förflyttningar av delar av vår verksamhet, komma att dela dina personuppgifter med tredje part, dennes agenter och rådgivare, samt med varje annan person som deltar i, eller främjar, eller undertecknar, eller hanterar ett sådant arrangemang.

Under vissa omständigheter kan vi enligt lag behöva dela dina personuppgifter om en domstol, eller polisen, eller andra rättsliga myndigheter begär att vi gör detta.

Lagring av dina personuppgifter 

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som vi behöver använda dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen ovan, eller för att efterleva vår juridiska skyldigheter.

När dina personuppgifter behandlas med ditt godkännande (t.ex. för marknadsföringssyften), kommer dessa personuppgifter att lagras tills du drar tillbaka ditt godkännande, eller tills den lagstadgade tidsgränsen uppnåtts.

Dina rättigheter, att erhålla kopior av, eller rätta de uppgifter vi samlat in, samt inlämning av klagomål

I enlighet med dataskyddslagarna kan du begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Om du vill göra gällande några av de rättigheter som anges nedan kontaktar du din dataregisteransvarige direkt. Dennes uppgifter finns här.

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter när legitima grunder finns för att göra detta, och om vi inte har någon juridisk skyldighet att genomföra behandlingen, och givet att denna rätt till invändning inte exkluderas av någon klausul som uttryckligen ger oss behörighet att genomföra denna behandling. För att undvika tveksamheter: du kan dock alltid motsätta dig behandling för marknadsföringssyften.

Om du tror att någon information som Kingspan har om dig är felaktig, ofullständig eller inte behandlas på rätt sätt, ber vi dig att skriva till Kingspan-gruppen så vidarebefordrar vi din förfrågan till din/dina dataregisteransvariga. Du kan även kontakta din dataregisteransvarige direkt så raderar, blockerar, rättar, uppdaterar eller avslutar denne behandlingen av uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har hanterats.

När behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

När vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, eller är nödvändig för att vi ska kunna efterleva ett avtal med dig, kan du begära att vi tillhandahåller dig, eller tredje part, med en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, ofta använt, och maskinläsbart format.

Om du vill lämna anvisningar gällande hur dina personuppgifter ska hanteras efter din död, ber vi dig att låta oss veta detta så tillmötesgår vi dig.

Om du vill lämna in klagomål gällande misstänkta lagbrott, ber vi dig att skicka oss klagomålen skriftligen till berörd Kingspan-enhet på den adress som finns här. Vi kommer att besvara klagomålen och implementera korrigerande åtgärder i enlighet med lagstadgade villkor. Du kan när som helst också lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten i det land i vilket det berörda Kingspan-företaget har sitt säte, eller där du bor.

Säkerhet

Kingspan gör sitt yttersta för att se till att dina uppgifter är säkra. För att förhindra obehörig åtkomst eller delning har vi, där relevant, vidtagit lämpliga fysiska, elektroniska och kontrollerande åtgärder för att skydda och säkra den information vi samlar in.

Om du vid någon tidpunkt misstänker eller blir medveten om en säkerhetsincident (t.ex. att lösenordet för att få åtkomst till ditt registrerade konto på den här webbplatsen stulits, eller om du erhåller misstänkta meddelanden från någon som utger sig för att vara anställd hos Kingspan eller en bedräglig webbplats som påstår sig vara ansluten till Kingspan), ber vi dig att du så snart som möjligt vidarebefordrar dessa meddelanden till oss. Du kan även rapportera incidenten via e-post till admin@kingspan.com alternativt skriftligen till Kingspan Holdings (Irland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Irländska Republiken så fort som möjligt

Länkar till andra webbplatser

Ibland innehåller vår webbplats eller våra marknadsföringsmejl länkar till andra tredjepartswebbplatser som vi inte har någon kontroll över. Så snart du lämnar vår webbplats/vårt marknadsföringsmejl har vi inte något ansvar för det innehåll som finns på dessa tredjepartswebbplatser, och vi ansvarar inte för skydd och sekretess gällande den information du tillhandahåller dessa webbplatser. Du bör vara försiktig och läsa igenom de integritetsmeddelanden/policyer som gäller för varje webbplats.