Webbplatsens användarvillkor

Den här sidan uppdaterades senast den 2 juni 2020. Du kommer att meddelas varje gång som dessa villkor ändras väsentligt.

Välkommen till vår webbplats. Om du fortsätter ditt besök på och användning av den här webbplatsen, godkänner du efterlevnad av följande användarvillkor, vilka tillsammans med vår webbplats integritetsmeddelande reglerar Kingspans förhållande med dig avseende den här webbplatsen. Om du inte godkänner någon del av dessa användarvillkor ombeds du att inte använda vår webbplats.

Termerna ”Kingspan” eller ”oss” eller ”vi” avser webbplatsens ägare, vars säte är Kingspan Holdings (Irland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Irländska Republiken, samt dess anslutna företag. Klicka här för att får tillgång till en lista över dessa företag. Termen ”du” avser användare eller läsare på vår webbplats. Varje Kingspan-enhet behandlar personuppgifter för sina egna syften. Klicka här för vidare information om hur vi behandlar dina uppgifter. 

Följande användarvillkor gäller för användning av den här webbplatsen:

  • Innehållet på denna webbplats sidor är endast avsett som allmän information och för allmän användning. Det kan komma att ändras utan föregående meddelande.

  • Varken vi eller någon tredje part lämnar några garantier för något särskilt ändamål, vad avser exakthet, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet gällande den information och de material som finns eller erbjuds på den här webbplatsen. Du bekräftar att denna information och detta material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi avsäger oss, så långt lagstiftningen tillåter det, varje ansvarsskyldighet för varje sådan felaktighet eller sådant misstag.

  • Din användning av information och material på den här webbplatsen sker helt på egen risk och vi avsäger oss all ansvarsskyldighet avseende denna. Du ansvarar själv för att säkerställa att de produkter och tjänster, samt den information som tillgängliggörs genom webbplatsen, uppfyller dina specifika krav.

  • Den här webbplatsen innehåller material som ägs av oss eller som vi erhållit licens för. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, framställning och grafik. Kopiering är förbjuden, förutom när denna sker i enlighet med upphovsrättspolicyn, vilken utgör en del av dessa användarvillkor.

  • Icke behörig användning av den här webbplatsen kan resultera i skadeståndsanspråk och/eller utgöra lagbrott.

  • Det är förbjudet för användare att posta eller tillhandahålla olagligt innehåll på, eller till, den här webbplatsen.

  • Ibland kan den här webbplatsen komma att innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet och för att tillhandahålla ytterligare information. Länkarna betyder inte att vi rekommenderar dessa webbplatser. Vi åtar oss inget ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna.

  • Om du vill framföra klagomål gällande driften eller användningen av den här webbplatsen, ber vi dig att skicka in dessa skriftligen till berört Kingspan-företag på den adress som anges här. Vi kommer att besvara klagomålen och implementera korrigerande åtgärder i enlighet med lagstadgade villkor. 

  • Irlands lagstiftning reglerar din användning av webbplatsen, samt varje tvist som kan uppstå till följd av denna användning, och Irlands domstolsväsende har exklusiv jurisdiktion över varje tvist.

 
Innehållet på www.kingspan.com är copyright © Kingspan Holdings (Irland) Limited.