Inomhusskidanläggningen SNØ

SNØ

Världens längsta inomhus skidhall i QuadCore-element.

SNØ

SNØ ligger i Lørenskog och är Norges första skidhall inomhus. För närvarande är den världens längsta. Själva skidanläggningen utgör byggnadens ”kalla zon”, där temperaturen invändigt hålls på ca - 4 °C konstant. Väggar och tak står direkt på bearbetad, snötäckt terräng. I backen med permafrost och ultimat snöföre finns det skidliftar, tre nedfarter, barnbacke, ett område för friåkning och isklättring. 

I söder har SNØ också en ”varm zon”. Denna inkluderar ett sex våningar högt hus med stort atrium i fyra våningar. Byggnaden rymmer ett garderobssystem, accesszoner och matsal. Här finns även tjänster, butiker och service med inriktning på vintersport.

Region:
Lørenskog, Norge
År:
2020
Produkt:
KS1150 TL QuadCore
Panelvolym:
45 000 m2

"Vi ville ha fasadelement som var lätta att bearbeta och som kunde hålla en inomhustemperatur på - 4 °C året runt; också på sommarens varmaste dagar."


Øystein Rognebakke, VD på Halvorsen & Reine

Skidbacke med ett skal över

QuadCore project SNØ _6 Øystein Rognebakke (Halvorsen & Reine)

– SNØ-anläggningen är på totalt 45 000 kvm och mycket väl anpassad till den terräng som den ligger i, säger Øystein Rognebakke. Han är VD på Halvorsen & Reine. – Vanligtvis har byggnader en golvnivå eller en grund, men den här byggnaden står direkt på backen. Det gjorde att husets form, tak, taklister och fasad blev ett resultat av terrängen den skulle ligga i. Och det var en utmanande arkitektonisk uppgift.

 
– SNØ är den första byggnaden i sitt slag här i landet, och den är på många sätt unik även internationellt, berättar Rognebakke. – Så det fanns många utmaningar under resans gång i det här projektet, både för oss, totalentreprenören Betonmast och de andra som var involverade. Men vi hanterade dem på ett bra sätt, och byggnaden blev klar i tid.
 

Stränga krav på effektiv isolering

Man beslutade tidigt i processen att fasaden på SNØ skulle bestå av sandwichelement.
– Fasaden skulle både vara funktionell och estetisk, säger Rognebakke. – Vi ville också ha fasadelement som var lätta att bearbeta och som kunde hålla en inomhustemperatur på - 4 °C året runt; också på sommarens varmaste dagar. Det var därför som vi ställde extremt stränga krav på fasadelementens täthet och tekniska lösningar.
 
Valet föll på 100 mm QuadCore-paneler från Kingspan, som är en sandwich bestående av stålplåt in- och utvändigt och med ett lager isolering i mitten. Borg Bygg fick i uppdrag att montera panelerna på SNØ-byggnaden.
– Vi monterar minst ett par hundra tusen fasadpaneler om året, och merparten av dem är från Kingspan, berättar Borg Byggs VD Kent-Arild Martinsen. – Fasaden på SNØ var på totalt 15 000 kvm, men det som gjorde det här jobbet så speciellt var att byggnaden låg i en uppförsbacke.


14 meter långa QuadCore-paneler monterade vertikalt

– Redan från start planerade vi och Betonmast hur vi bäst kunde genomföra monteringen av Quad Core-panelerna, säger Martinsen. – Bland annat skapade vi flera platåer för kranbilar och liftar uppe i backen där byggnaden skulle stå, för att panelerna enkelt skulle kunna lyftas på plats.
 
– Monterades QuadCore-panelerna stående?
– Ja, eftersom de skulle vara anpassade för den ojämna terrängen måste alla ha olika längd. De längsta panelerna var 14 meter, svarar Martinsen. – Det är ovanligt och innebar att projektet blev lite komplicerat. Trots det gick allting helt enligt planerna. Vi fick Kingspan att packa panelerna efter våra beskrivningar och leverera dem exakt där vi ville ha dem på byggplatsen.
 
– Det finns två skäl till att panelerna monterades stående, inflikar Rognebakke. – För det första är det QuadCore-panelerna som utgör SNØs fasaduttryck. Vi är angelägna om att skapa en rytm med olika färgnyanser vertikalt på fasaden, och detta krävde stående paneler.
 
– Det andra skälet var att här hade vi ingen horisontell grund, och byggnaden lutar ju hela vägen. Så om vi skulle ha lagt elementen horisontellt skulle det ha blivit mycket kapande, säger han.

QuadCore med 100 mm tjocklek var mer än tillräckligt. – QuadCore har ett så bra U-värde att en tjocklek på 100 mm räckte för den här anläggningen ,säger Martinsen. – Det hade blivit svårare för oss om vi hade behövt använda tjockare och därmed tyngre paneler i de här stora dimensionerna. Så vi är mycket glada att det finns en produkt som QuadCore.

Nedladdning
Foto: Magnus Linnestad Foto: Magnus Linnestad
Previous
Next

Uppifrån och ned, istället för tvärtom

Det mest naturliga i ett sådant här projekt hade varit att börja montera panelerna i den del av byggnaden som ligger lägst och sedan arbeta sig uppåt. Då får du hjälp av tyngdkraften med att pressa panelerna mot dem som redan har monterats.
– Men här valde Betonmast att börja med stålkonstruktionen högst upp i backen, säger Martinsen. – Då var vi också tvungna att börja där uppe. Eftersom detta i princip är en frys som ska hålla minusgrader inomhus året runt, är det viktigt att panelerna gör att byggnaden är helt tät. Så det var en utmaning för oss.
 
Men det blev tätt?
– Ja då, byggnaden blev helt tät, ler Martinsen. – Nu har den också stått klar ett bra tag, och det har inte uppstått några problem. Så vi är mycket nöjda, det är vi. Det var kul att vara med i ett så speciellt projekt som SNØ.
 
– Vi har fått mycket positiv feedback på byggnadens utseende, och det är vi naturligtvis väldigt nöjda med. Jag vill också lyfta fram det goda samarbete som vi hade under den här processen. Vi har haft en exceptionellt bra dialog både med byggherren, Betonmast och deras underentreprenörer, leverantörer och alla andar som har arbetat med detta stora projekt, understryker Øystein Rognebakke.
 
 

Har du fragor?

Kontakta gärna vara produktexperter, arkitektkonsulter eller var kundtjänst för mer information. Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss