KS QuadCore Härkis 3

Härkis, Verso Food

Det finska livsmedelsföretaget Verso Food Oy byggde sin fabrik med QuadCore-element.

Verso Foods Oy:s fabrik i Kauhava

Verso Foods byggde en ny fabrik i Kauhava eftersom företaget behövde egna lokaler för tillverkning av sina produkter, oberoende av andra aktörer. I Kauhava producerar Verso Food Oy vegetabiliskt baserade proteinprodukter för den finska marknaden och utländska marknader.

Plats:
Kauhava, Finland
Byggår:
2020
Byggare:
Verso Food Oy
Element som användes:
QuadCore
Tillämpning:
Yttervägg
Bransch:
livsmedelsindustri

Livsmedelsindustrin ställer höga krav på brandsäkerheten

KS QuadCore Härkis 2
Produktionsanläggningar i livsmedelsindustrin måste uppfylla kraven för brandklass P1, eftersom produktionsanläggningen processar eller behandlar ämnen på ett sådant sätt att det alltid finns en liten eller begränsad risk för brand. Dessutom förvaras och hanteras brandfarliga vätskor på produktionsanläggningen.

Kingspans Quadcore-element, som tillverkas i Finland, valdes för ytterväggarna på fabriken i Kauhava. Brandsäkerhet är en viktig del, eftersom QuadCore-panelen uppnår bästa en högsta rökklassen i sin klass (skumkärnor). Rök utgör den största faran vid brand.

Den nya fabriken har skapat ett utmärkt ramverk för livsmedelsföretagets drift, där vi kan fokusera på det som vi gör bäst, dvs. matlagning.


Anna-Maria Andrews, produktions- och leveranskedjechef på Verso Foods Oy

QuadCore-elementet har värmeisoleringsegenskaper som är i en klass för sig

Kingspan och Verso Food Oy samarbetade i byggandet av fabriken, eftersom Kingspan förutom brandsäkerhetskraven kunde erbjuda ett konkurrenskraftigt pris och lastkostnader och lättare och enklare installation jämfört med andra företag. För det andra skapar användningen av QuadCore-sandwichpanelerna i ditt projekt mer nettoyta, eftersom panelerna uppnår samma U-värde som tunnare isoleringsmaterial jämfört med andra värmeisoleringar.

Jarno Saurento, regional försäljningschef på Kingspan Oy, säger att: ”På Verso Food Oy:s Kauhava Härkis-fabrik uppnådde Kingspan ett U-värde på 0,15 W/m2K med sitt 120 mm tjocka Quadcore-väggelement. Det vittnar om den höga värmeisoleringsförmågan hos Kingspans Quadcore-element.
 
Nedladdning
KS QuadCore Härkis 3
Previous
Next