Montering

Förpackningar
De isolerade panelerna packas i våra produktionsanläggningar så att de klarar av längre transporter utan skador. Specifika packningsdetaljer skiljer sig från produkt till produkt, och finns beskrivna på produktdatabladet. Extra skyddsmaterial placeras längst upp och längst ner på panelerna, samt på sidorna. Hela paketet emballeras in i emballagefilm för att skydda elementen från smuts. Antalet element i varje kolli beror på elementens tjocklek och längd. Kollits maxhöjd är normalt 1100 mm. En etikett med kundens namn och innehåll fästs på varje kolli. För kolli som fraktas med sjötransport finns särskilda förpackningar.

Leverans och avlastning
Elementen levereras direkt till byggplatsen med lastbil. Antalet kolli beror på dimensionen på elementlängd och kolli.. Kollin levereras separerade från varandra med träribbor/läkt så att de kan lastas av med lyftslinga och/eller en gaffeltruck. Kunden ansvarar för att ha personal och utrustning för lossning på plats. Beroende på elementens längd och vikt kan behövs en lyftkran,  med lyftkrok, eller en gaffeltruck. När lyftkran används för att lasta av kolli med element som är kortare än 6 m måste lyftsling och träribba/läkt användas för att bredda staplarna med 50 mm på varje sida. När lyftkran används för att lasta av element som är längre än 6 m skall  lyftkrok och lyftsling alltid användas. När lyftslingen sträcks ut i höjd- och djupled måste remskydd användas. Rep och kätting får inte användas under några omständigheter.

Förvaring på byggplatsen
Man kan ofta behöva förvara elementstaplarna en längre tid på byggplatsen. För att garantera att elementen förvaras på ett bra sätt bör nedanstående punkter följas:
  • Förvara kollin på en fast och lätt sluttande yta så att avrinning sker av regn och kondensvatten. Placera kollin på träribbor/läkt med ett c/c avstånd på 1,5 m. Träunderläggen skall placeras så de vilar på varandra. (undvika tryckskador).
  • Om kollin förvaras utomhus bör kollin skyddas med tät presenning. Se till så att presenningen får ett fall så inga vattensamlingar bildas och regnvatten ledes bort. Ordna även så att ventilation av kollit sker.
  • Placera inte paketen så att folk behöver klättra över dem.

Har du frågor?

Vi hjälper dig naturligtvis att planera ditt väggsystem, inklusive separata utkast. Vi vill säkerställa att färger och ytor passar perfekt ihop och du ska få bästa möjliga resultat.

Kontakta oss 

Vi använder cookies på vår webbsida www.kingspan.com. Vill du veta mer om de cookies vi använder eller ändra dina cookiepreferenser, dvs. ta bort ditt samtycke till vår användning av vissa kategorier av cookies, ska du besöka vår sida Cookiepolicy och kontroll.

Klicka på "Acceptera och stäng" för att acceptera användningen av cookies på vår webbsida. Om du inte klickar på "Acceptera och stäng" men fortsätter att använda den här webbsidan anses du godkänna användningen av Kingspans cookies och cookies från tredje part för att förbättra prestanda, förbättra funktionalitet och publikmätning i enlighet med de villkor som anges på vår sida Cookiepolicy och kontroll och vi kommer att anta att du har läst och förstått vår Cookiepolicy och kontroll.

Cookies policy och kontroll och webbplatsens sekretessmeddelande uppdaterades den 13 augusti 2018.