EPD-deklaration för QuadCore

QuadCore_Technology_Logo_Final

Våra isolerade paneler med QuadCore-teknik har nu en tredjepartsgranskad miljövarudeklaration (EPD, Environmental Product Declaration). Med hjälp av det internationella EPD®-systemet kan vi förmedla miljöegenskaperna hos våra QuadCore-produkter på ett lättbegripligt och förtroendeingivande sätt.

Vad innebär en miljövarudeklaration?

Det är en internationellt erkänd redovisning av produktens miljöpåverkan baserat på livslängd, kontrollerad av tredje part.

”Från vaggan till graven”

Enligt tidigare Kingspan-miljövarudeklarationer spelar produktstadiet en stor roll för de isolerade panelernas miljöpåverkan.
QuadCore EPD® omfattar därför modulerna A1–A3 för produktstadieinformation. Dessa inkluderar råmaterialstillverkning (A1), transport (A2) och tillverkning av QuadCore isolerade paneler (A3).

Kingspan QuadCore EPD declaration (EN)

Provresultat för QuadCore RW

Hämta den fullständiga rapporten för att se alla resultat.
 

Parameter 80 100 120 160
Abiotisk nedbrytning (ADP-element) [kg Sb-Equiv.] 3,45E-05 3,85E-05 4,46E-05 5,10E-05
Abiotisk nedbrytning (ADP-fossil) [MJ] 405,1 451,3 497,4 588,1
Försurningspotential (AP) [kg SO2-Equiv.] 0,083 0,087 0,092 0,100
Övergödningspotential (EP) [kg Phosphate-Equiv.] 0,009 0,010 0,011 0,013
Global uppvärmningspotential (GWP 100 år) [kg CO2-Equiv.] 28,3 30,3 32,4 36,2
Ozonnedbrytande potential (ODP, stabilt) [kg R11-Equiv.] 1,57E-05 1,94E-05 2,29E-05 3,09E-05
Fotokemisk ozonbildningspotential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] 0,016 0,018 0,019 0,022

Vi använder cookies på vår webbsida www.kingspan.com. Vill du veta mer om de cookies vi använder eller ändra dina cookiepreferenser, dvs. ta bort ditt samtycke till vår användning av vissa kategorier av cookies, ska du besöka vår sida Cookiepolicy och kontroll.

Klicka på "Acceptera och stäng" för att acceptera användningen av cookies på vår webbsida. Om du inte klickar på "Acceptera och stäng" men fortsätter att använda den här webbsidan anses du godkänna användningen av Kingspans cookies och cookies från tredje part för att förbättra prestanda, förbättra funktionalitet och publikmätning i enlighet med de villkor som anges på vår sida Cookiepolicy och kontroll och vi kommer att anta att du har läst och förstått vår Cookiepolicy och kontroll.

Cookies policy och kontroll och webbplatsens sekretessmeddelande uppdaterades den 13 augusti 2018.