Studier av olika brandsituationer

Vid en eventuell brand är byggelementens viktigaste funktion att motverka branden och förhindra att den sprider sig. Detta är till stor del en fråga om hur länge en komponent behåller sin egenskap – produktens brandmotstånd. Kingspans tak- och väggsystem uppfyller samtliga standarder eller överträffar dem i vissa fall. Detta innebär att du alltid kan lita på en hög säkerhetsstand-ard och tillförlitlighet i dina projekt.

Presov fire case study_IPN wall_SK

Öppnade igen inom loppet av några timmar

Brandens påverkan blev minimal. Området där de anslutande elementen mellan de certifierade Kingspan IPN-panelerna utsattes för direkta lågor var det enda område där en mindre rökmängd kunde tränga igenom. Särskilt intressant var det faktum att elden inte spreds i lokalen – butiken kunde öppna igen bara tre och en halv timme efter branden.
Presov fire case study_IPN wall_SK

Imponerande prestanda

Det fanns inga tecken på att branden hade spritts inuti väggpanelerna.
Presov fire case study_IPN wall_SK

Garanterat brandskydd

Kingspans väggpaneler bibehöll sin funktion även ovanför svängdörren – trots att den nedre delen av isolerkärnan direkt utsattes för lågor där, vilket ledde till förkolning.
Suffolk Food Hall_PIR foam_GB

Ingen spridning

De prover från IPN-kärnan som försäkringsbolaget testade visade tecken på förkolning efter brand. IPN-kärnmaterialet i de isolerade takpanelerna förhindrade branden från att spridas från en sida av klimatskalet till den andra.
UK fire case study_IPN wall_UK

Brandmotstånd och nedbrytning

Resultatet av inspektionen på plats bevisar att de certifierade IPN-kärnorna hos Kingspan KS1000 RW-paneler med trapetsprofil har tillräcklig motståndskraft mot brand och nedbrytning. De funktionskrav som görs gällande i brittiska byggnadsregler (Regulation B3) uppfylls utan att
IPN-kärnan måste bytas mot ett 300 mm brett band av material med låg antändningsförmåga i övergången mellan panelerna och brandväggen.
Wharfedale hospital fire case study_IPN wall_UK

Bra brandskydd

Trots en våldsam brand på bottenvåningen (allvarlig nog att skada betonggolven och deformera brandhärdiga stålbalkar) var resultatet att
  • kärnorna i de isolerade väggpanelerna inte antändes
  • och att branden inte spreds.

Har du frågor?

Kontakta gärna våra produktexperter, arkitektkonsulter eller vår kundtjänst för mer information. Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss