Brandskydd: Undvika brand

Mer än 40 års utmärkt brandskydd har visat

att våra avancerade tak- och väggsystem av sandwichelement med en PIR-kärna ger ett effektivt skydd. Med sina överlägsna brandskyddande egenskaper skyddar Kingspans sandwichsystem människor, byggnader och produkter på ett heltäckande och effektivt sätt i enlighet med de krav byggnaden har med avseende på brandmotstånd och brandskydd.

 

Jämförande video

I filmen visas den imponerande skillnaden mellan våra speciellt framtagna paneler med IPN-isolering i panelkärnan och traditionella PIR- och PUR-paneler i ett verkligt brandscenario. De största fördelarna vid en brand är: 
- Låg antändningsförmåga, mindre spridning av elden samt mycket låg   rökutveckling.   
Jämförelse mellan IPN, PIR och PUR                      

Brandtest.(75 minuter)

I den här videon ser vi hur den fantastiska motståndskraften hos vårt
IPN-skum (PIR) klarar en brandtest under 75 minuter.

Brandtest med tidsperiod 75 minuter.

 
fire_education_CEER

Brandtekniska egenskaper och brandmotstånd

Här kan du se de vanliga stegen i en brand och de steg där de brandtekniska egenskaperna och brandmotståndet hos sandwichelementen är extra viktiga.

Brandtekniskt beteende

Här finns en jämförelse över våra mycket effektiva Kingspan-sandwichelement.
 • Element med vår speciella isolerkärna (PIR) har klassificeringen B-s1,d0. Enligt DIN 4102-1 motsvarar detta byggnadsklassificeringen ”svårantändlig”. Rökutvecklingen klassificeras som ”s1”, vilket står för ”mycket liten rökutveckling”. Elementen bildar inte droppar när de brinner och har därför klassificerats som ”d0”.
 • Element med isolerkärna av mineralull har klassificeringen A2-s1,d0. Rökutvecklingen klassificeras som ”s1”. Enligt DIN 4102-1 motsvarar detta byggnadsklassificeringen ”obrännbar”.
  QuadCore / IPN PIR Standard PUR Standard
Sandwichelement B,S1 B,S2 C,S1 oder schlechter

 • Sandwichelement regleras sedan oktober 2010 av den europeiska standarden ”DIN EN 14509 – Självbärande sandwichpaneler med metallytskikt på båda sidor om en isolerkärna – Prefabricerade produkter – Krav”.
 •  DIN EN 14509 anger vilka standarder som gäller för testanläggningar och testning samt klassificering av elementen.
 • Det brandtekniska beteendet klassificeras enligt DIN EN 14509 enligt standard DIN EN 13501, del 1. De tester som krävs för klassificeringen måste utföras enligt de specifikationer som anges i DIN EN 13501-1.
 • Sedan DIN EN 14509 införlivades i det tyska byggreglementets lista A, del 1, bilaga 0.1.2, tabell 2 (Byggreglemente lista A, B och C, version 04.2013, vid det tyska institutet för byggnadsteknik [Deutsches Institute für Bautechnik, DIBt]), kan man konvertera resultaten från de europeiska klassificeringstesterna till DIN.
 

Byggnadsmyndighetens beteckning

Specialkrav

DIN EN 13501-1

DIN 4102

ingen rökutveckling

inga brinnande droppar/partiklar

Obrännbar

X

X

A 1

A1, A2  

 

X

X

A2,s1-d0

Svårantändlig

X

X

B, C -s1,d0

 

 

B 1

 

 

X

A2-s2,d0

A2-s3,d0

B, C -s2,d0

B, C -s3,d0

X

 

A2-s1,d1

A2-s1,d2

B, C-s1,d1

B, C-s1,d2

   

A2-s3,d2

B, C-s3,d2

Normal brännbarhet

 

X

D-s1,d0

 

 

B 2

 

D-s2,d0

D-s3,d0

E

  X

D-s1,d1

D-s2,d1

D-s3,d1

D-s1,d2

D-s2,d2

D-s3,d2

E - d2

Lättantändligt

   

F

B 3

I Tyskland regleras klassificeringen av brandtekniska egenskaper hos byggnadsmaterial och komponenter av DIN 4102-1. Den tyska standarden delar upp antändligheten i olika klasser.

Byggnadsmaterialklass

Byggnadsmyndighetens beteckning

A, A1, A2

Oantändliga material

B

Antändliga material

B1

Svårantändliga material

B2

Material med normal brännbarhet

B3

Lättantändliga material

Brandmotstånd

Här ser du siffrorna för våra högpresterande Kingspan-system i en direkt jämförelse av brandmotstånd.
 
  QuadCore PIR Standard PUR Standard
EN1364 (120mm) EI 30 (5x6m) EI 30 (3x3m) EI 15 (3x3m)
EN1364 (200mm) EI 60 ( utan extra strukturåtgärder ) EI 60 EI 30

I följande tabell visas brandmotståndsklasserna för byggnadsmaterial enligt DIN EN 13501-2 samt deras tilldelning av byggnadsmyndigheternas beteckningar (klassificering enligt DIN 4102 – se även bilaga 0.1.2, Byggnadsregler lista A del 1, version 2/2012).
 

Byggnadsmyndighetens beteckning

Bärande element

Icke-bärande innerväggar

Icke-bärande ytterväggar

Upphöjda golv

Självbärande undertak

Utan mellanvägg

Med mellanvägg

Brandhämmande

R 30

REI 30

EI 30

E 30 (i->o) und EI 30-ef (i<-o)

REI 30

EI 30 (ab)

Mycket brandhämmande

R 60

REI 60

EI 60

E 60 (i->o) und EI 60-ef (i<-o)

 

EI 60 (ab)

Brandhärdig

R 90

REI 90

EI 90

E 90 (i->o) und EI 90-ef (i<-o)

 

EI 90 (ab)

Brandmotstånd: 120 min

R 120

REI 120

--

--

 

--

Brandvägg

--

REI 90-M

EI 90-M

--

 

--

FM Global

FM Global är en internationell marknadsledare inom fristående testning och certifiering.

Imponerande FM Global-certifiering

FM classification
Isolerade väggpaneler som får en FM-certifiering har genomgått omfattande tester. På så sätt säkerställs att de uppfyller avsedda funktioner och att klimatskalets integritet bibehålls vid de givna designförutsättningarna.

FM-certifierade, isolerade väggpaneler med QuadCore-teknologi från Kingspan genomgår många fler tester än paneler som saknar FM-certifiering. Vid testerna utvärderas panelernas fantastiska egenskaper

Översikt över FM-certifieringar

  Beskrivning QuadCore PIR Standard PUR Standard
FM4880 Användning av isolerade tak-, vägg- och innertakssystem Ja Ja Nej
FM4881 Användning av utvändiga väggsystem Ja Ja Möjligt
FM4882   Genomgår tester för närvarande Nej Nej

FM-brandtest

50-fotstestet som visas här ingår i utvärderingskraven för godkännande enligt Klass 1 av vägg- och takpaneler utan höjdbegränsningar (FM 4880) och en yttervägg utan höjdbegränsning (FM 4881).

Certifierade Kingspan-sandwichpaneler med en PIR-kärna har oöverträffade brandmotståndsegenskaper. De har genomgått officiella tester och storskaliga studier anordnade av försäkringsbranschen och andra organisationer som ISO, British Standards Institute (BSI) och National Fire Protection Agency (NFPA) – och har uppfyllt alla de höga kraven.

 • Europa: EN 13501-1, särskilt B-s1,d0. Klassificeringen ”s1” för bästa rökegenskaper (lägsta utsläpp).
 • USA/globalt: UBC 26-3 Rumstest
 • Globalt: ASTM E-84 Brandegenskaper för en yta
 • Globalt: ISO 13784 del 1 – Test av sandwichpaneler i små utrymmen
 • UK/Irland, försäkring: LPS 1181 Godkännande för ytterväggar och takpanelssystem
 • USA/globalt: NFPA 285 Fasadtester
 • Storbritannien: BS 8414 – Fasadtester
 • Skandinavien – SP Fire 105 fasadtester.

Har du frågor?

Kontakta gärna våra produktexperter, arkitektkonsulter eller vår kundtjänst för mer information. Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss