Brandskydd: Undvika brand

Mer än 40 års utmärkt brandskydd har visat

att våra avancerade tak- och väggsystem av sandwichelement med en PIR-kärna ger ett effektivt skydd. Med sina överlägsna brandskyddande egenskaper skyddar Kingspans sandwichsystem människor, byggnader och produkter på ett heltäckande och effektivt sätt i enlighet med de krav byggnaden har med avseende på brandmotstånd och brandskydd.

 

Jämförande video

I filmen visas den imponerande skillnaden mellan våra speciellt framtagna paneler med IPN-isolering i panelkärnan och traditionella PIR- och PUR-paneler i ett verkligt brandscenario. De största fördelarna vid en brand är: 
- Låg antändningsförmåga, mindre spridning av elden samt mycket låg   rökutveckling.   
Jämförelse mellan IPN, PIR och PUR                      

Brandtest.(75 minuter)

I den här videon ser vi hur den fantastiska motståndskraften hos vårt
IPN-skum (PIR) klarar en brandtest under 75 minuter.

Brandtest med tidsperiod 75 minuter.

 
fire_education_CEER

Brandtekniska egenskaper och brandmotstånd

Här kan du se de vanliga stegen i en brand och de steg där de brandtekniska egenskaperna och brandmotståndet hos sandwichelementen är extra viktiga.

Brandtekniskt beteende

Här finns en jämförelse över våra mycket effektiva Kingspan-sandwichelement.
 • Element med vår speciella isolerkärna (PIR) har klassificeringen B-s1,d0. Enligt DIN 4102-1 motsvarar detta byggnadsklassificeringen ”svårantändlig”. Rökutvecklingen klassificeras som ”s1”, vilket står för ”mycket liten rökutveckling”. Elementen bildar inte droppar när de brinner och har därför klassificerats som ”d0”.
 • Element med isolerkärna av mineralull har klassificeringen A2-s1,d0. Rökutvecklingen klassificeras som ”s1”. Enligt DIN 4102-1 motsvarar detta byggnadsklassificeringen ”obrännbar”.
  QuadCore / IPN PIR Standard PUR Standard
Sandwichelement B,S1 B,S2 C,S1 oder schlechter

 • Sandwichelement regleras sedan oktober 2010 av den europeiska standarden ”DIN EN 14509 – Självbärande sandwichpaneler med metallytskikt på båda sidor om en isolerkärna – Prefabricerade produkter – Krav”.
 •  DIN EN 14509 anger vilka standarder som gäller för testanläggningar och testning samt klassificering av elementen.
 • Det brandtekniska beteendet klassificeras enligt DIN EN 14509 enligt standard DIN EN 13501, del 1. De tester som krävs för klassificeringen måste utföras enligt de specifikationer som anges i DIN EN 13501-1.
 • Sedan DIN EN 14509 införlivades i det tyska byggreglementets lista A, del 1, bilaga 0.1.2, tabell 2 (Byggreglemente lista A, B och C, version 04.2013, vid det tyska institutet för byggnadsteknik [Deutsches Institute für Bautechnik, DIBt]), kan man konvertera resultaten från de europeiska klassificeringstesterna till DIN.
 

Byggnadsmyndighetens beteckning

Specialkrav

DIN EN 13501-1

DIN 4102

ingen rökutveckling

inga brinnande droppar/partiklar

Obrännbar

X

X

A 1

A1, A2  

 

X

X

A2,s1-d0

Svårantändlig

X

X

B, C -s1,d0

 

 

B 1

 

 

X

A2-s2,d0

A2-s3,d0

B, C -s2,d0

B, C -s3,d0

X

 

A2-s1,d1

A2-s1,d2

B, C-s1,d1

B, C-s1,d2

   

A2-s3,d2

B, C-s3,d2

Normal brännbarhet

 

X

D-s1,d0

 

 

B 2

 

D-s2,d0

D-s3,d0

E

  X

D-s1,d1

D-s2,d1

D-s3,d1

D-s1,d2

D-s2,d2

D-s3,d2

E - d2

Lättantändligt

   

F

B 3

I Tyskland regleras klassificeringen av brandtekniska egenskaper hos byggnadsmaterial och komponenter av DIN 4102-1. Den tyska standarden delar upp antändligheten i olika klasser.

Byggnadsmaterialklass

Byggnadsmyndighetens beteckning

A, A1, A2

Oantändliga material

B

Antändliga material

B1

Svårantändliga material

B2

Material med normal brännbarhet

B3

Lättantändliga material

Brandmotstånd

Här ser du siffrorna för våra högpresterande Kingspan-system i en direkt jämförelse av brandmotstånd.
 
  QuadCore PIR Standard PUR Standard
EN1364 (120mm) EI 30 (5x6m) EI 30 (3x3m) EI 15 (3x3m)
EN1364 (200mm) EI 60 ( utan extra strukturåtgärder ) EI 60 EI 30

I följande tabell visas brandmotståndsklasserna för byggnadsmaterial enligt DIN EN 13501-2 samt deras tilldelning av byggnadsmyndigheternas beteckningar (klassificering enligt DIN 4102 – se även bilaga 0.1.2, Byggnadsregler lista A del 1, version 2/2012).
 

Byggnadsmyndighetens beteckning

Bärande element

Icke-bärande innerväggar

Icke-bärande ytterväggar

Upphöjda golv

Självbärande undertak

Utan mellanvägg

Med mellanvägg

Brandhämmande

R 30

REI 30

EI 30

E 30 (i->o) und EI 30-ef (i<-o)

REI 30

EI 30 (ab)

Mycket brandhämmande

R 60

REI 60

EI 60

E 60 (i->o) und EI 60-ef (i<-o)

 

EI 60 (ab)

Brandhärdig

R 90

REI 90

EI 90

E 90 (i->o) und EI 90-ef (i<-o)

 

EI 90 (ab)

Brandmotstånd: 120 min

R 120

REI 120

--

--

 

--

Brandvägg

--

REI 90-M

EI 90-M

--

 

--

FM Global

FM Global är en internationell marknadsledare inom fristående testning och certifiering.

Imponerande FM Global-certifiering

FM classification
Isolerade väggpaneler som får en FM-certifiering har genomgått omfattande tester. På så sätt säkerställs att de uppfyller avsedda funktioner och att klimatskalets integritet bibehålls vid de givna designförutsättningarna.

FM-certifierade, isolerade väggpaneler med QuadCore-teknologi från Kingspan genomgår många fler tester än paneler som saknar FM-certifiering. Vid testerna utvärderas panelernas fantastiska egenskaper

Översikt över FM-certifieringar

  Beskrivning QuadCore PIR Standard PUR Standard
FM4880 Användning av isolerade tak-, vägg- och innertakssystem Ja Ja Nej
FM4881 Användning av utvändiga väggsystem Ja Ja Möjligt
FM4882   Genomgår tester för närvarande Nej Nej

FM-brandtest

50-fotstestet som visas här ingår i utvärderingskraven för godkännande enligt Klass 1 av vägg- och takpaneler utan höjdbegränsningar (FM 4880) och en yttervägg utan höjdbegränsning (FM 4881).

Certifierade Kingspan-sandwichpaneler med en PIR-kärna har oöverträffade brandmotståndsegenskaper. De har genomgått officiella tester och storskaliga studier anordnade av försäkringsbranschen och andra organisationer som ISO, British Standards Institute (BSI) och National Fire Protection Agency (NFPA) – och har uppfyllt alla de höga kraven.

 • Europa: EN 13501-1, särskilt B-s1,d0. Klassificeringen ”s1” för bästa rökegenskaper (lägsta utsläpp).
 • USA/globalt: UBC 26-3 Rumstest
 • Globalt: ASTM E-84 Brandegenskaper för en yta
 • Globalt: ISO 13784 del 1 – Test av sandwichpaneler i små utrymmen
 • UK/Irland, försäkring: LPS 1181 Godkännande för ytterväggar och takpanelssystem
 • USA/globalt: NFPA 285 Fasadtester
 • Storbritannien: BS 8414 – Fasadtester
 • Skandinavien – SP Fire 105 fasadtester.

Har du frågor?

Kontakta gärna våra produktexperter, arkitektkonsulter eller vår kundtjänst för mer information. Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss

Vi använder cookies på vår webbsida www.kingspan.com. Vill du veta mer om de cookies vi använder eller ändra dina cookiepreferenser, dvs. ta bort ditt samtycke till vår användning av vissa kategorier av cookies, ska du besöka vår sida Cookiepolicy och kontroll.

Klicka på "Acceptera och stäng" för att acceptera användningen av cookies på vår webbsida. Om du inte klickar på "Acceptera och stäng" men fortsätter att använda den här webbsidan anses du godkänna användningen av Kingspans cookies och cookies från tredje part för att förbättra prestanda, förbättra funktionalitet och publikmätning i enlighet med de villkor som anges på vår sida Cookiepolicy och kontroll och vi kommer att anta att du har läst och förstått vår Cookiepolicy och kontroll.

Cookies policy och kontroll och webbplatsens sekretessmeddelande uppdaterades den 13 augusti 2018.