Akustisk isolering

En byggnads särskilda karaktär och mervärde kännetecknas inte bara av unik design eller miljövänliga energilösningar – ur komfortsynpunkt är bra ljudisolering minst lika viktigt. Kingspans tak- och väggsystem och våra särskilda akustikpaneler KS1150 FA erbjuder många effektiva alternativ på området, så att du kan minska bullernivåerna både utifrån och från andra delar av byggnaden.

Grafik_Schall_DE

Intressanta fakta om ljud:

Ljudfrekvens mäts i svängningar per sekund eller hertz (Hz). Det mänskliga örat reagerar på denna tonhöjd, men även på ljudets tryck och intensitet. Det brukar kallas för ljudnivå, eller bullernivå, och mäts i decibel (dB). Några typiska värden för olika ljudnivåer ser du här bredvid.

Förutsättningar för effektivt bullerskydd:

Render_Schallschutzpaneel_DE
  1. En klimatskärm med avpassade dimensioner som reducerar mängden ljud som tränger in och ut i konstruktionen.
  2. Kompletterande bullerskydd på ställen med mellanväggar angränsande till klimatskärmen.
  3. Ljudabsorbering med perforerade system eller absorberande innertak
  4. Taktegel, perforerade stålskikt och absorberande innertak dämpar ljudet av nedfallande regn mot taket.

 

Effektivt bullerskydd i byggnader

Kingspans tak- och väggpaneler hjälper dig att uppfylla byggnadens krav för bullerskydd. För utmärkt ljudisolering finns i första hand två olika alternativ att välja mellan:

  • Miljöer med låg luftfuktighet
  • Miljöer med hög luftfuktighet (till exempel badhus)
Akustikpanelen KS1150 FA med perforerat innermembran absorberar delvis det ljud som träffar membranet. Panelen har ett ljudreduceringsvärde på minst 31 dB.

Har du frågor?

Kontakta gärna våra produktexperter, arkitektkonsulter eller vår kundtjänst för mer information. Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss 

Vi använder cookies på vår webbsida www.kingspan.com. Vill du veta mer om de cookies vi använder eller ändra dina cookiepreferenser, dvs. ta bort ditt samtycke till vår användning av vissa kategorier av cookies, ska du besöka vår sida Cookiepolicy och kontroll.

Klicka på "Acceptera och stäng" för att acceptera användningen av cookies på vår webbsida. Om du inte klickar på "Acceptera och stäng" men fortsätter att använda den här webbsidan anses du godkänna användningen av Kingspans cookies och cookies från tredje part för att förbättra prestanda, förbättra funktionalitet och publikmätning i enlighet med de villkor som anges på vår sida Cookiepolicy och kontroll och vi kommer att anta att du har läst och förstått vår Cookiepolicy och kontroll.

Cookies policy och kontroll och webbplatsens sekretessmeddelande uppdaterades den 13 augusti 2018.