Building Information Modelling (BIM)

BIM for the baffled part 6 Kingspan insulation and level 2 BIM
BIM eller Byggnadsinformationsmodellering är en process för att skapa, hantera och visualisera information om ett byggprojekt över hela projektets livscykel. En av de viktigaste funktionerna av denna process är den virtuella BIM-modellen, en digital beskrivning av alla aspekter av det byggda projektet. Denna modell byggs på information sammansatt av alla involverade parter och uppdateras vid alla nyckelfaser under projektets gång. En digital BIM-modell möjliggör för de involverade att effektivisera sitt arbete som resulterar i ett högre livsvärde för hela byggnaden.

Titta på videon

Se hur det fungerar

Så här använder du Kingspan BIM-filer i Revit-programmet