Moisture Control Matters

 

Bygg torrt
Kooltherm utmärker sig i rapport från VTT

Fukt är något som de flesta byggare tampas med, men det går att undvika många fallgropar med rätt material och rutiner. Enligt en rapport från det finska forskningsinstitutet VTT kan isoleringsmaterialet Kooltherm vara en del av lösningen.

Oförutsedda händelser under byggets gång kan göra att väderkänsligt material exponeras för väta och vind trots de bästa intentionerna. Enligt rapporten från VTT torkar Kooltherm från Kingspan Insulation lika snabbt som den fuktas upp, vilket avsevärt minskar risken för fuktrelaterade problem i den färdiga byggnaden.
– Utöver isoleringsvärdet, de goda brandegenskaperna och enkel hantering är fuktegenskaperna en av de största anledningarna till att våra kunder väljer Kooltherm. VTT:s rapport visar att de gör rätt, då vi fick väldigt goda resultat jämfört med andra typer av isolering, berättar Magnus Wallin, Sverigechef på Kingspan Insulation.

Torkar snabbt

VTT är Finlands motsvarighet till svenska RISE och i rapporten, som publicerades 2018, jämför man hur uttorkningen i en betongsandwichvägg påverkas av valt isoleringsmaterial. Isoleringen som användes i testerna var 120 millimeter Kooltherm, 130 millimeter gastät PIR, 210 millimeter stenull och 210 millimeter EPS. De valda tjocklekarna ger motsvarande U-värde.
– En viktig slutsats är att betongväggen med Kooltherm torkade nästan lika fort som den med mineralull. Det gjorde inte väggen med gastät PIR och EPS, som tog 2-3 gånger längre tid att nå kritisk luftfuktighet. I mineralullsväggen visade studien även på kondensation inne i väggen under första året. Det slipper man med Kooltherm, säger Magnus. Det som särskiljer Kooltherm från övriga material är att det är luft- och vattenavstötande, men samtidigt diffusionsöppet. Det gör att fukten inte stängs inne i materialet utan torkar ut ungefär lika snabbt som den tränger in. Detta minskar risken för påväxt.
– Normalt försöker man väderskydda så bra som möjligt, men det räcker med att man väntar med att täta alla glipor ordentligt så ökar risken för att inte bara fukt utan även partiklar kommer in i och mellan isoleringen. Börjar man sedan täta i ett senare skede riskerar man stränga in både fukt och föroreningar av olika slag, förklarar Magnus. Kooltherm är diffusionsöppet, men helt tät för partiklar. Har man täta skarvar på sitt bygge kan inte föroreningar komma in i väggen om man använder Kooltherm och fukt kan fortfarande torka ut.

Högisolerande och brandtåligt

Kooltherm är utöver fuktegenskaperna framförallt en högeffektiv isolering med lambdavärde 0,020 W/(m·K). Det gör isoleringen ungefär 40 procent mer effektiv än vanlig mineralullsisolering. Materialet går att använda till många byggmetoder och är även lätt att montera mellan exempelvis träreglar.
Kooltherm har  bra brandegenskaper. Materialet tål höga temperaturer, smälter aldrig oavsett temperatur och är testat och godkänt oklätt i SPFire105.
Materialet är registrerat i Basta Online och är klassat av Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Kooltherm kan även användas i Svanen hus.
 

Alla fakta från #TheFactsMatter

Kingspan Insulation Sverige

Kingspan Insulation AB

Aminogatan 34

431 53 Mölndal

031 13 50 50