Thurerberghuset

Turebergshuset

Turebergshuset - Sollentunas kommunhus

Projektet

Turebergshuset - Sollentunas kommunhus - byggdes 1974–1976 efter ritningar av arkitekterna Ulf Snellman och Tore Forsman. Turebergshuset är nu över 40 år gammalt och har stora renoveringsbehov, som till exempel tlläggsisolering av fasaden för att optimera byggnadens energi niveau. 

Project namn:
Turebergshuset
Byggår:
2020-2022
Produkt:
Kooltherm K15 Fasadisolering 6000 m2 100 mm och 50 mm

Att renovera är bra! I grund och botten är det hållbart att renovera och ta tillvara på det man har, istället för att bygga nytt. Men man måste också göra det på ett riktigt bra sätt. Renoveringen måste tillvarata byggnadens särdrag, vilket är viktigt för Turebergshuset. Men den ska också hålla en hög byggteknisk kvalitet. Och vara långsiktigt hållbar med hänsyn till både ekonomiska och miljömässiga faktorer. Hållbarhet har varit en röd tråd i hela projektet, och fokus har varit på att minska energiförbrukningen när renoveringen är klar. 

Varför valde de Kingspan?

Efter en del möten inom projektgruppen föreslog arkitekten isolering från Kingspan. Fyra saker var viktiga i projektet; brandskydd, tjocklek samt tekniska aspekter som U-värde och fuktavledningsförmåga. Valet föll då på Kooltherm.
 
Magnus Grehn, Managing Director, Webap

Information om parterna

Client  Sollentuna kommun 
Architect  Murman Arkitekter 
Entreprenör  COBAB 
Isolering  entreprenör  Wepab
Thurerberghuset
Previous
Next

Produkter

Vill du ha mer information om våra produkter och lösningar?

Vår Sälj & Tekniska support hjälper dig gärna med dina frågor.

Kontakta oss

Kingspan Insulation Sverige

Kingspan Insulation AB

Aminogatan 34

431 53 Mölndal

031 13 50 50