Fisketången

Fisketången

Energibonus

Projektet

Fisketången är ett mycket modernt bostadshus på 8 våningar som är under byggnation på Skogslyckan Uddevalla.

De prefabricerade helsandwich-väggarna är isolerade med Kooltherm K20 Sandwichväggsisolering i tjocklek 220 mm vilket ger hela fastigheten en mycket låg uppvärmningskostnad.

Projektnamn:
Fisketången
Kundnamn:
Kynningrud Prefab AB
Byggherre:
Kynningrud Fastighet AB
Produkt :
Kooltherm K20 Sandwichväggsisolering
Gruppering:
Nybyggnad flerbostadshus
Projektet äger rum i:
Uddevalla

Energibonus

Fisketången

Under 2019 kunde man ansöka om en energibonus. Kraven för kunna få denna bonus var att fastighetens beräknade energianvändning skulle uppgå till maximalt 56 % av Boverkets uppsatta byggregler för fastighetens uppvärmningskostnad.
 
Projekt Fisketången kunde med hjälp av att man använde sig av den högeffektiva isoleringen Kooltherm K20 Sandwichväggsisolering också nå dessa krav, och Kynningsrud fastigheter AB kommer också i och med detta få denna miljöbonus.

Varför valdes Kooltherm?

Karl-Johan

"I detta avseende valdes Kooltherm för två saker, dels få energibonus bidraget, men självklart också att kunna bygga tunna väggar som ger fler kvadratmetrar", säger Carl-Johan, marknadschef.

Produktinformation

Vill du ha mer information om våra produkter och lösningar?

Vår Sälj & Tekniska support hjälper dig gärna med dina frågor.

Kontakta oss

Kingspan Insulation Sverige

Kingspan Insulation AB

Aminogatan 34

431 53 Mölndal

031 13 50 50