Likställande av prestanda för alla Kooltherm-produkter

2 juni 2022 Kingspan Insulation Sverige
Vinkelbild_Kooltherm K12 Regelisolering_SE

Från och med 1 juli, kommer samtliga Kooltherm-produkter i vårt utbud att ha samma prestanda, med det gemensamt lägsta lambdavärda som kan produceras i alla våra fabriker. Detta betyder att alla våra Kooltherm-produkter, producerade i både Tiel såväl som Jönköping, kommer att ha samma termiska egenskaper för alla tjocklekar med ett redovisat lambda (λD) på 0,021 W/(m∙K).

Den här förändringen påverkar enbart Kooltherm-produkter i tjockleken 50-120 mm. Kooltherm-produkter producerade innan 1 juli, har det nuvarande redovisade lambdavärdet (λD) 0,020 W/(m∙K).

På grund av olika anledningar, som till exempel mer fokus på hållbarhet, minskad energiförbrukning hos byggnader och hårdare brandkrav, har vi sett en starkt ökad efterfrågan på isoleringsmaterial, framförallt Kooltherm-produkter, de senaste åren. För att möta denna efterfrågan, och på samma gång den lokala efterfrågan i norra Europa med lokal produktion, startade vår fabrik i Jönköping under 2020. För att fullt ut kunna utnyttja fabrikens kapacitet, stödja våra strategiska mål i norra Europa och förbättra vår servicenivå till kunder över Europa som helhet, är det viktigt att likrikta prestandan i hela vår produktportfölj.

På det här sättet garanterar vi samma prestanda och extra produktionskapacitet för Kooltherm-produkter från vår nya fabrik i Sverige.

Konsekvenser

Vi kommer omgående att börja uppdatera vår Kooltherm-portfölj, vilket kan påverka både specifikationer och planerade ordrar. Med marknadens svängningar och de ökade leveranstiderna, innebär den här förändringen i realiteten att vi byter till de nya prestandavärdena för nya ordrar omedelbart. Arkitekter och konstruktörer måste nu ta de nya värdena med i beräkning i sina ritningar och justeringar kan behöva göras även för pågående projekt. Om dessa förändringar påverkar era ordrar och projekt, hjälper vi er och tillhandahåller skräddarsydda lösningar för er situation. Våra specialister på tekniska avdelningen är uppdaterade med detta och kan nås direkt på 010-144 06 00.

Det faktum att Kooltherm nu kommer att ha lambdavärdet (λD) 0,021 W/(m∙K) ger möjligheter att fortsätta utveckla produkten utan att behöva ändra värdet på nytt. Detta gör det enklare att utveckla vår Kooltherm-portfölj med hållbarhet i åtanke.

Vi kommer naturligtvis att fortsätta utveckla och optimera våra Kooltherm-produkter, som vi alltid gör på Kingspan, inklusive den termiska prestandan hos portfölje.

Andra läser också

Kingspan Insulation Sverige

Kingspan Insulation AB

Aminogatan 34

431 53 Mölndal