Kingspan ökar isoleringsvärdet med högeffektiva isoleringsskivor

26 juli 2022 Kingspan Insulation Sverige
Korslimmat trä_fritidshus K12

 

De betydligt tunnare Kooltherm-isoleringsskivorna ger samma isoleringsvärde som konventionell isolering.
 
Ett dåligt isolerat hem kan snabbt förlora 30 % energi via taket och 25 % via fasaden. De flesta byggnader i Sverige är i från en tid då fokus inte låg på att spara energi, och därför har många befintliga byggnader en alltför hög energiförbrukning. Det betyder höga energiräkningar och stor miljöpåverkan. En dåligt isolerad byggnad förlorar minst dubbelt så mycket energi som en energieffektiv byggnad.
 
Om du vill sänka förbrukningen av gas, el eller eldningsolja för att värma upp ditt hus, så är det enda sättet att undvika att betala de just nu skyhöga energipriserna är att minska uppvärmningsbehovet. Det kan du göra genom att tilläggsisolera ditt hus. Alla hus kan sänka energiförbrukningen genom att tilläggsisolerar dem bättre.

Klitvej

Tilläggsisolera kan löna sig när besparingarna i värmeförbrukningen på sikt täcker kostnaderna för isoleringen. Dvs. tilläggsisolera måste löna sig. Lönsamheten beror bland annat på hur mycket och hur du kommer att tilläggsisolera – och på den tidigare isoleringsnivån. Ju äldre byggnaden är, desto mer går det att spara med hjälp av ny isolering.
 
Här är det också viktigt att komma ihåg att isolering av hög kvalitet ger en långsiktigt varaktig effekt, där husägaren får en lägre energiräkning alla efterföljande år. De procentuella besparingarna kan dessutom öka med tiden i takt med att kostnaderna för el, eldningsolja och naturgas ökar ännu mer.

Product thicknesses

Lågt lambdavärde = Nästan dubbelt så effektivt

Mineralull är det mest använda isoleringsmaterialet idag. Det nya minimikravet på U-värdet enligt Boverket är att isolerings tjocklekarna för vägg, golv, innertak och tak ska vara mellan 205–345 mm med ett lambdavärde på 0,037. Med mer högeffektiva isoleringsskivor från Kingspan får man samma isoleringsvärde med endast 115–195 mm isolering och kan på så sätt spara upp till 80 %.
 
Ett av Kingspans högeffektiva isoleringsmaterial är Kooltherm, som har ett så lågt lambdavärdet att det är nästan dubbelt så effektivt som traditionell isolering – även jämfört med många av de moderna isoleringsmaterialen på marknaden.
 
"Det betyder i princip att om man till exempel ska isolera en vägg med 30 cm traditionell isolering med ett lambdavärde på 0,037, kan tjockleken begränsas till ca 16 cm Kooltherm. Om den gamla isoleringen byts ut mot 30 cm Kooltherm, kan väggen bli mer än dubbelt så energieffektiv med samma tjocklek som den befintliga isoleringen", säger Niclas Tornberg, som är teknisk rådgivare på Kingspan Insulation Sverige.

Uppenbara fördelar

Mer än en tredjedel av de totala koldioxidutsläppen kommer från byggnader som ska hålla rätt temperatur. Det är därför inte utan anledning som bra isolering är den mest effektiva metoden för att minska energiförbrukningen i byggnader. Isolering förbättrar dessutom inneklimatet, minskar koldioxidutsläppen, ökar byggnadens värde och förlänger dess livslängd. Tilläggsisolering är därför en mycket bra investering.
 
Kingspan levererar dagligen isolering till alla typer av renoveringsprojekt. Nedan kan du se några av de mest uppenbara fördelarna med att använda Kingspans isoleringsprodukter för renovering eller efterisolering av vindar, tak, väggar och golv.
 
Spara plats

Med högeffektiv isolering kan du får mer plats än om du hade valt traditionell isolering. Detta är möjligt eftersom du med Kingspans isolering kan använda ett tunnare lager isolering och samtidigt få samma isolerings effekt som med traditionell isolering.
 
Hållbarhet

Planet Passionate är Kingspans ambitiösa, 10-åriga, globala hållbarhetsprogram, som bland annat syftar till att öka Kingspans direktanvändning av förnybarenergi till 2030, öka produktionen av förnybar energi på fabrikerna och uppnå netto noll koldioxidutsläpp senast 2030.

Jonkoping factory

Lätt att arbeta med

Isoleringsmaterialen har en fiberfri kärna och har en mycket låg vikt. Det gör dem lätta att arbeta med och de är heller inte hälsofarliga. På grund av den hårda kärnan kan Kingspans isoleringsskivor inte förskjutas eller sjunka ihop.
 
Slipp att höja eller ändra konstruktionen

I många fall gör Kingspan-isolering det möjligt att isolera en byggnad utan att man behöver höja takkonstruktionen eller öka bredden på ytterväggen. Det sparar tid, men bevarar också byggnadens arkitektoniska uttryck.
 
EPD

Kooltherm isoleringsskivor levereras med EPD (Environmental Product Declaration), som är en (verifierad) miljövarudeklaration på europeisk nivå. Denna standardiserade deklaration anger hur stor miljöpåverkan en produkt har. Kooltherm isoleringsskivor är klassificerade enligt den senaste standarden, EN15804 + A2.

Nya Kronan

Har tänkt nytt och bytt ut isoleringsmaterial

Ett av de projekt där man har tänkt både på energioptimering, förbättring av inomhusklimatet och på att uppnå miljöcertifieringen LEED Platinum i renoveringen, är Nya Kronan i Stockholm.

Kingspan Insulation Sverige

Kingspan Insulation AB

Aminogatan 34

431 53 Mölndal