Högeffektiv isolering är det hållbara svaret på de kraftigt stigande energipriserna

29 mars 2022 Kingspan Insulation Sverige
Isolering

 

Kingspans isoleringsmaterial med extra lågt lambdavärde garanterar att hålla nere kostnaderna.

Under 2021 har priserna på el och naturgas stigit kraftigt, delvis stärkt av revisioner och underhåll i kärnkraftverken. Höjningarna slår hårt både mot människors plånböcker och mot välfärden. När elen dessutom riskerar att bli ännu dyrare är högeffektiv isolering av byggnader det hållbara svaret. Med nya kompakta isoleringsmaterial med betydligt lägre lambdavärden än traditionella produkter som till exempel mineralull.

Varför stiger priserna?

Flera faktorer, mindre vind och kärnkraftverk ur drift, spelar in men också mindre regn än normalt i kombination med kallt väder gör att vi tvingas hushålla med vattenkraften, vilket gör att elpriserna stiger. Därför har det svenska elnätet varit mer beroende av el från dyr fossilkraft i Europa.

Dessutom har ekonomins återöppnande i bland annat i Kina och USA lett till att efterfrågan på gas ökat rejält samtidigt som den låga lagernivån i Europa drivit upp priserna ytterligare.
 
För den genomsnittlige konsumenten betyder det en sak: Om du inte vill stänga av värmen kan du bara hålla nere kostnaderna genom att förbättra isoleringen av byggnaden och på så sätt energioptimera ditt hem.

Besparingar på 80 procent möjliga med Kingspan

Klitvej
”Det finns ett stort antal olika typer av byggnader och material i svensk byggande. Därför är det svårt att sätta exakta siffror på de besparingar i uppvärmningskostnader som kan uppnås genom att tilläggsisolera med högeffektiva material som Kooltherm”, förklarar Christel Hagerup Norrman, Technical Service Advisor på Kingspan Insulation Sverige

Tilläggsisolering kan med säkerhet löna sig när besparingarna i värmeförbrukningen på sikt täcker kostnaderna för isolering. Dvs. tilläggsisolering ska vara lönsamt. Lönsamheten beror blanda annat på var, hur mycket och på vilket sätt man tilläggsisolerar – och på isoleringsnivån innan. Ju äldre byggnaden är desto mer bidar de nya isoleringen till att spara. Och med Kingspans isoleringsmaterial kan besparingarna nå upp till 80 procent.

Här är det också viktigt att komma ihåg att högkvalitativ isolering ger en långvarig effekt, där villaägaren vinner på värmeräkningen alla följande år. Den procentuella besparingen kan till och med öka med åren då el och naturgas bli ännu dyrare.
 

Samma isoleringstjocklek – dubbelt så energieffektivt

Ryesgade 25

Det högeffektiva isoleringsmaterialet Kooltherm har ett så lågt lambdavärde att det är cirka dubbelt så effektivt som konventionell isolering – även jämfört med många av de moderna isoleringsmaterialen på marknaden.

”I grund och botten innebär det att man exempelvis ska isolering en vägg med 30 cm traditionell isolering kan du begränsa det till endast 15 cm med Kooltherm. Om den gamla isoleringen byts ut mot 30 cm Kooltherm blir väggen upp till dubbelt så energieffektiv med samma tjocklek på isoleringen”, säger Christel Hagerup Norrman.

En sak är säker: Vi kan inte undvika stigande energipriser och när de väl har höjts kommer de inte att falla igen så lätt. Å andra sidan kan en högeffektiv isolering av byggnaden säkerställa besparingar för kommande år – och ge en trygghet för att den dyra värme som köpts in i våra hem inte läcker ut på grund av dålig isolering.

Kingspan Insulation Sverige

Kingspan Insulation AB

Aminogatan 34

431 53 Mölndal