Kingspan Group Årsredovisning 2020 - Bättre byggnader för en bättre värld

8 mars 2021 Kingspan Insulation Sverige
Annual Report

Vi kan stolt meddela att vår årsredovisning nu finns tillgänglig. I år gjorde vi en interaktiv rapport tillsammans med en pdf.

I rapporten hittar du finansiella rapporter men även mycket om Planet Passionate; Kingspans  projekt för ökad cirkularitet, stöd för förändrad livsstil och minskad mängd koldioxid i byggandet.
Ta en kopp kaffe, klicka på länken och se de fantastiska resultat vi uppnått senaste året: Kingspan Group Årsredovisning 2020

Kingspan Insulation Sverige

Kingspan Insulation AB

Aminogatan 34

431 53 Mölndal

031 13 50 50