Varför välja isolering från Kingspan?

Det finns många bra anledningar till att välja Kingspans isolering. Vi tillverkar och säljer högeffektiv isolering i hela världen till bostäder, företagslokaler och för många andra användningsområden. Nedanför kan du läsa några exempel på de många fördelarna.
Focken Västerås

Mer plats

Den vanligaste skillnaden mellan högeffektiv och traditionell isolering är tjockleken. Genom att välja Kingspans isolering kan du bygga tunnare vägg-, tak- och golvkonstruktioner. Några extra kvadratmeter boyta eller lite högre till taket kan skapa ett betydande mervärde, både vid nybygge och renovering. Det lönar sig att välja Kingspans isolering när extra plats spelar roll.

Mer dagsljus

De flesta vet inte hur stor betydelse ytterväggens tjocklek har för mängden dagsljus som kommer in. Genom att använda Kingspans högeffektiva isolering, i till exempel fasaden, kan du halvera tjockleken på din väggkonstruktion och därigenom släppa in upp till 40 % mer dagsljus. Det minskar energiförbrukningen och höjer kvaliteten på komfort och inomhusmiljö.

Daylight
Man sågar Kingspan isolering

Enkelt att arbeta med

Våra isoleringskivor enkelt att skära till och anpassa efter egna behov, genom att bara använda en fintandad handsåg, vass kniv eller cirkelsåg. Isolerskivornas låga vikt underlättar dessutom transporten och monteringen på plats.

Energibesparande

När du tilläggsisolerar med produkter från Kingspan, förbättrar du inomhusmiljön och sänker din eläkning. Det kan vara stor skillnad i värmemotstånd hos olika material. Kingspans isoleringsprodukter har några av de bästa isolervärdena jämfört med andra isoleringsprodukter på marknaden. Vi har isolering med en termisk prestanda som är upp till fem gånger mer effektiv än andra isoleringsmaterial.

Projekter Gronttorvet DK
Bra brandegenskaper

Bra brandegenskaper

Brandsäkerhet är en viktig faktor eftersom en hög brandsäkerhet framför allt minskar risken för personskador men även hjälper till att minimerar andra skador. Därför har alla Kingspan isoleringsmaterial goda brandegenskaper, testas noggrant och uppfyller lokala krav. Om du har frågor om våra isolerings- och brandegenskaper, kontakta vår tekniska support på techline.se@kingspan.com.

Hållbar isolering

År 2011 åtog sig Kingspan en stor utmaning, nämligen att alla våra 140 fabriker världen över ska vara 100 % CO2-neutrala år 2020.Vår helt nya fabrik Jönköping i Sverige, som är vår mest högteknologiska och energieffektiva fabrik kommer att producera isolering med hjälp av 100% förnybar energi. Besök vår gruppwebbplats för mer information och nyheter.

Klimat