Installationsgolvsystem Kingspan Access Floor

Maximera ditt kommersiella utrymmes fulla potential

Att skapa perfekta utrymmen i alla typer av kommersiella byggnader innebär att man tar en mångfald av olika behov i beaktning. Flexibilitet, lättillgänglighet och låga driftskostnader är alla viktiga aspekter att överväga. Upphöjda installationsgolv från Kingspan gör det möjligt för både byggherrar och fastighetsägare att anpassa sig efter sina klienters behov. Golvpanelerna är enkla att flytta när det underliggande golvet ska underhållas eller när teknologin ska uppgraderas. Lika enkelt är det att ändra planlösningen på ett kontor, vilket leder till lägre löpande kostnader för hyresgästerna. Med upphöjda golv från Kingspan kan du skapa den perfekta kommersiella miljön för alla typer av verksamheter.

+44 (0) 1482 781701

Kingspan Access Floors, Burma Drive, Marfleet, Hull, HU9 5SG, UK

Läs mer på vår hemsida