Bypassavskiljare

Nedladdning
Bypass Separator NSBE020 Cutaway

Produktinformation

Bypassavskiljare används när det anses vara en acceptabel risk att låta obehandlad vätska passera vid mycket höga flöden, till exempel där det är liten risk för att stora utsläpp och kraftigt regn inträffar samtidigt:
  • Parkeringsytor.
  • Vägar.
  • Lätt förorenade handelsområden.

  • Provad och överensstämmer med EN 858-1.
  • Bypassavskiljarna har provats av British standards institute (BSI). Certifierade flödes- och processprestanda, analyserad kvalitet på avloppsvattnet motsvarar kraven enligt EN 858-1.
  • Avskiljaren är avsedd för behandling av ”första flödet” – 10 % av maximiflödet. Beräknad avrinningsyta som hanteras av varje avskiljare indikeras enligt formeln PPG3 NSB = 0.0018A(m2).
  • Klass I-avskiljare ger en koncentration på mindre än 5 mg per liter.

Tala med oss

Vårt lokala team av experter finns på plats med professionella råd om ditt avloppshanteringsprojekt

Vi använder cookies på vår webbsida www.kingspan.com. Vill du veta mer om de cookies vi använder eller ändra dina cookiepreferenser, dvs. ta bort ditt samtycke till vår användning av vissa kategorier av cookies, ska du besöka vår sida Cookiepolicy och kontroll.

Klicka på "Acceptera och stäng" för att acceptera användningen av cookies på vår webbsida. Om du inte klickar på "Acceptera och stäng" men fortsätter att använda den här webbsidan anses du godkänna användningen av Kingspans cookies och cookies från tredje part för att förbättra prestanda, förbättra funktionalitet och publikmätning i enlighet med de villkor som anges på vår sida Cookiepolicy och kontroll och vi kommer att anta att du har läst och förstått vår Cookiepolicy och kontroll.