CZ Fuel &Oil Seps SUBPG

Oljeavskiljare

En serie bränsle-/oljeavskiljare för sinnesfrid

Kingspan serie av avskiljare installeras på ytan i dagvattensystem för att skydda mottagande vattensystem från förorening av olja, som kan finnas på grund av små läckor från fordon eller fabriker, eller som spill från olyckor. Dagvattenledningar slutar ofta i ett vattendrag eller indirekt till grundvatten via brunnar av olika typer. Förorening av ytvatten med olja, kemikalier eller lösta ämnen kan innebära allvarliga problem för det mottagande vattnet.

Våra produkter

Tala med oss

Vårt lokala team av experter finns på plats med professionella råd om ditt avloppshanteringsprojekt

Kontakta oss

Vi använder cookies på vår webbsida www.kingspan.com. Vill du veta mer om de cookies vi använder eller ändra dina cookiepreferenser, dvs. ta bort ditt samtycke till vår användning av vissa kategorier av cookies, ska du besöka vår sida Cookiepolicy och kontroll.

Klicka på "Acceptera och stäng" för att acceptera användningen av cookies på vår webbsida. Om du inte klickar på "Acceptera och stäng" men fortsätter att använda den här webbsidan anses du godkänna användningen av Kingspans cookies och cookies från tredje part för att förbättra prestanda, förbättra funktionalitet och publikmätning i enlighet med de villkor som anges på vår sida Cookiepolicy och kontroll och vi kommer att anta att du har läst och förstått vår Cookiepolicy och kontroll.

Cookies policy och kontroll och webbplatsens sekretessmeddelande uppdaterades den 13 augusti 2018.