sjobodar_1900x990-1

Avlopp

Kontakta oss


Jag accepterar webbplatsens integritetsmeddelande.

En världsledande tillverkare av kvalitetssystem, Kingspan avlopp blev etablerat för mer än 60 år sedan.

Vårt beprövade sortiment omfattar avloppsreningsverk , slamavskiljare , bränsle och oljeavskiljare. Vi har godkända installatörer för våra produkter, vilket hjälper till vid val av den lämpligaste lösningen och med hänsyn till de individuella behoven hos investeraren. Våra partners är specialiserade på genomförandet av investeringar "nyckelfärdig" - från valet av teknik , genomförande av projektet till färdigställande och därefter valfritt underhåll.

Sök bland våra produkter

kingspan_baga_logo_1800x630px-1

Kingspan förvärvar: BAGA

Kingspan BAGA är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling och innehar flera internationella patent. Vår framåtanda återspeglar sig på BAGAs produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar. Huvudkontoret ligger i Karlskrona. Vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Alingsås, Falun, Norrköping, Växjö och Umeå. Sedan februari 2021 är vi en del av Kingspan Group.
I Kingspan BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), vattenverk, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare och slutna tankar.

Minireningsverk - BioDisc BA-BD

BioDisc Minireningsverk

BioDisc BA-BD är ett minireningsverk och den perfekta lösningen för avloppsvattnet som används i gödslingssystem under marken eller leds till anvisade vattendrag, när en septiktank inte uppfyller kraven. För extra trygghet erbjuder vi 5 års förlängd garanti för BioDisc-anläggningen för bostäder.

Fallstudier

Behöver du hjälp och service?

Vårt lokala team av experter finns på plats med professionella råd om ditt avloppshanteringsprojekt

Kontakta oss