Kingspan planet passionate

We are...

Klimatförändringar är den enskilt viktigaste frågan som världen står inför idag. För att skydda vår planet, och att förhindra en stigning av de globala temperaturerna med 1,5 ° i detta århundrade. För att göra detta måste koldioxidutsläppen minskas till noll globalt fram till 2050 - men vi är för närvarande på väg att missa detta mål väsentligt. Vi står också inför ett oöverträffat hot mot vår värld, med 1 miljon arter i fara på en planet där 2 miljarder ton avfall genereras årligen.

Vad är Planet Passionate?

Planet Passionate är vår nya 10-åriga globala hållbarhetsstrategi som syftar till att påverka tre stora globala frågor: klimatförändringar, cirkularitet och beskydda vår värld.

Vi presenterar vår Planet Passionate 2030-vision

Vår Net Zero arbete tills idag

Vår Net Zero arbete tills idag

2011 åtog sig Kingspan globalt att matcha 100% av vår operativa energianvändning genom användning av förnybar energi och inköp av förnybar energi certifikat (för att kompensera för eventuell kvarvarande icke-förnybar energianvändning) fram till 2020. Vi är nu på väg att uppnå detta mål genom vår trestegsstrategi "Spara mer, generera mer och köpa mer". Besök vår gruppwebbplats för mer information.

Planet passionate - Samarbeten som skyddar vår naturliga miljö

Planet passionate framsteg på våra tillverkningsanläggningar

Jönköping

Jönköping Fabriken

  • Förser Norden och Baltikum med Kooltherm
  • Byggnaden är 17.500 m2
  • Lagerutrymme ca 10.000 m2 med lagringskapacitet för 25000 m3
  • Linjekapacitet ca 750 m3 Kooltherm per skift
  • Allt avfall återvinns

Senaste planet passionate nyheter och initiativ