Kingspan Sverige

Om Kingspan Sverige

Kingspan Group är världsledande inom isolerings- och byggnadsmaterial för högpresterande innovativa lösningar med låga koldioxidutsläpp. Vårt uppdrag är att skapa en framtid med obefintligt nettoutsläpp för människors välbefinnande.
Kingspan över hela världen

Kingspan över hela världen

Med 130+ tillverkningsanläggningar i mer än 60 länder över hela världen är vi dedikerade till att leverera hållbara, innovativa och högkvalitativa produkter, system och tjänster som ger bättre byggresultat för våra kunder.

Better Buildings
for a Better World

Framtidens hållbara byggnader behöver bli bättre än någonsin tidigare. 

Se hur vår avancerade isolering och byggnadslösningar redan bidrar till inspirerande och hållbara byggnader världen över. 

Upptäck vår nya globala projektpresentation

Vi är “planet passionate”

Vår nya 10-åriga globala hållbarhetsstrategi syftar till att påverka tre stora globala frågor: klimatförändringar, cirkularitet och skydd av vår värld. Vi kommer att arbeta mot att använda förnybar energi, minska koldioxidutsläppen, avleda avfall från deponering, spara vatten, tillhandahålla plastavfall och hjälpa till att rena världens hav och skydda biologisk mångfald.

Läs mer.

Utmanande industritraditioner

Vilka material kommer vi att behöva leverera för vår Planet Passionate-vision för friskare, nettofria kolbyggnader i en cirkulär ekonomi? Vad har framtiden för användningen av Robotar / AR / VR,  i bygghantering? Hur kommer AI  att förändra hur vi hanterar byggnader? Hur kommer byggnader att utformas i framtiden och av vem? IKON, vårt nya globala innovationscenter, har just öppnat sina dörrar för att svara på dessa frågor och mycket mer.

Att bry sig om våra medarbetare

Vi är ett familjeföretag i hjärtat, så vi älskar att stödja våra lokala samhällen. Besök vårt nyhetsavsnitt för mer information.
Att bry sig om våra medarbetare