Uslovi i odredbe korišćenja veb-sajta

Ova stranica je poslednji put ažurirana 2020.06.23.  Uvek kada se u ove uslove i odredbe unesu materijalne izmene, obavestićemo vas o tome. 

Dobro došli na naš veb-sajt. Ako nastavite da pregledate i koristite ovaj veb-sajt, prihvatate da poštujete i da vas obavezuju sledeće odredbe i uslovi korišćenja koji zajedno sa našim Obaveštenjem o privatnosti na veb-sajtu regulišu odnos kompanije Kingspan sa vama u vezi sa ovim veb-sajtom. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovih odredbi i uslova, nemojte koristiti ovaj veb-sajt. 

Termin „Kingspan“, „mi“ ili „nas“ se odnosi na vlasnika veb-sajta, čije se registrovano sedište nalazi na adresi Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republika Irska, i njegove podružnice. Kliknite ovde da biste pristupili listi tih kompanija.  Termin „vi“ se odnosi na korisnika ili osobu koja pregleda naš veb-sajt. Svako Kingspan pravno lice obrađuje lične podatke za svoje potrebe. Da biste dobili više informacija o načinu na koje obrađujemo vaše podatke, kliknite ovde.  

Korišćenje ovog veb-sajta podleže sledećim uslovima korišćenja: 

  • Sadržaj stranica ovog veb-sajta je namenjen isključivo za vaše opšte informisanje i upotrebu. Podložan je izmenama bez prethodnog obaveštenja. 

  • Ni mi ni bilo koja nezavisna strana ne dajemo nikakvo jemstvo niti garanciju u pogledu tačnosti, pravovremenosti, performansi, potpunosti ili primerenosti informacija i materijala koji se nalaze ili nude na ovom veb-sajtu za bilo koji određenu upotrebu. Vi prihvatate da ove informacije i materijali mogu sadržati netačne podatke ili greške a mi izričito isključujemo odgovornost za sve takve netačne informacije ili greške u maksimalnoj meri koju dozvoljava zakon.. 

  • Informacije i materijal sa ovog veb-sajta koristite u potpunosti o svom riziku, za šta mi ne snosimo nikakvu odgovornost. Vaša je odgovornost da se uverite da li proizvodi, usluge ili informacije koje su dostupne na ovom veb-sajtu zadovoljavaju vaše konkretne potrebe. 

  • Ovaj veb-sajt sadrži materijal koji je naše vlasništvo ili za koji smo dobili licencu. Taj materijal obuhvata, između ostalog, dizajn, raspored, izgled, vizuelne elemente i grafiku. Zabranjeno je svako reprodukovanje mimo obaveštenja o autorskim pravima koje čini deo ovih uslova i odredbi. 

  • Neovlašćeno korišćenje ovog veb-sajta može da bude razlog za zahteve za obeštećenje i/ili da bude krivični prekršaj. 

  • Korisnicima je zabranjeno da postavljaju ili da daju nezakoniti sadržaj na ovom veb-sajtu. 

  • Ovaj veb-sajt povremeno može da sadrži i veze prema drugim veb-sajtovima. Te veze se postavljaju samo da bi vam se olakšalo korišćenje i pružile dodatne informacije. One nisu znak da odobravamo taj veb-sajt(ove). Ne snosimo nikakvu odgovornost za sadržaj povezanog veb-sajta(ova). 

  • Ako želite da uložite prigovor u vezi sa funkcionisanjem ili korišćenjem ovog veb-sajta, molimo vas da prigovor pošaljete u pismenom obliku Kingspan kompaniji o kojoj se radi na adresu koja je prikazana ovde. Odgovorićemo na prigovore i sprovesti korektivne mere u skladu sa zakonskim odredbama.   

  • Vaše korišćenje ovog veb-sajta i svaki spor koji iz proistekne iz tog korišćenja veb-sajta podležu zakonima Irske i vi prihvatate da će sudovi Irske imati isključivu nadležnost u slučaju bilo kakvog spora. 

 

Vlasnik autorskog prava nad sadržajem veb-sajta www.kingspan.com je © Kingspan Holdings (Ireland) Limited.